Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Licencjacka pracownia artystyczna rzeźby II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-LAR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Licencjacka pracownia artystyczna rzeźby II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: "Licencjacka pracownia artystyczna" (kontynuacja) dla III roku EP stac. i niestac. I stopień
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada poszerzoną o indywidualne poszukiwania wiedzę o podstawowych technikach warsztatowych i technologiach rzeźbiarskich.

2. Student posiada poszerzoną o indywidualne poszukiwania wiedzę o konstrukcyjnych, kompozycyjnych i formalnych cechach rzeźby.

3. Student zna w poszerzonym zakresie odniesienia artystyczne i kulturowe do tematu opracowywanego w artystycznej pracy dyplomowej.

Umiejętności:

1. Student potrafi świadomie i kreatywnie posługiwać się poznanymi technikami i technologiami, przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystyczne.

2. W projektowaniu własnych prac Student potrafi podejmować samodzielne decyzje, co do ich tematu i kompozycji oraz znaleźć własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do osobistych doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę o skutecznej komunikacji wizualnej.

Kompetencje:

1. Student potrafi podjąć rzeczową i kulturalną dyskusję na temat koncepcji, inspiracji, kompozycji i cech warsztatowych swoich prac artystycznych.

2. Student potrafi zaprezentować swoje prace gronu fachowców lub amatorów w atrakcyjny i przemyślany sposób.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zychowicz
Prowadzący grup: Maciej Zychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stawianie zadań studyjnych i koncepcyjnych poprzedzane omówieniem zagadnienia, z odwołaniem do przykładów oglądanych dzieł sztuki. Przygotowanie koncepcji pracy – rozmowy i analizy zmierzające do wyłonienia zamysłu kompozycyjnego i ideowego, prowadzone zawsze w oparciu o szkice rysunkowe. Systematyczne korekty.

Przegląd semestralny - omówienie powstałych prac w obecności całej grupy. Uwzględniane będą: wnikliwość obserwacji, kreatywne podejście do zadań, samodzielność myślenia, wkład pracy, rozwój.

Pełny opis:

Studium aktu (kontrapost) – ćwiczenie samodzielnego kształtowania konstrukcji i bryły, poszukiwania ruchu i równowagi, oraz indywidualnego wyrazu artystycznego

Technologia odlewu gipsowego

Praca nad koncepcją pracy dyplomowej - szkice rysunkowe i rzeźbiarskie

Literatura:

1. Anatomia dla artystów, Sarah Simblet, Arkady, Warszawa, 2004

2. Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” wyd. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

3. Rocznik „Rzeźba Polska” wyd. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Literatura uzupełniająca:

1. Duby Georges, Daval Jean-Luc: Sculpture - from Antiquity to the Present Day. Taschen, 2006

2. Collins Judy: Sculpture Today. Phaidon, 2007

3. Schanti Alexandra: Die Liebe zu den Objekten / The love of Objects: Aspekte Zeitgenoessischer Skulptur / Aspects of Contemporary Sculpture. Springer, 2008 4.Chrzanowska-Pieńkos J(red.), Figura w sztuce polskiej XIX i XX wieku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 1999

Uwagi:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia

45

Przygotowanie się do zajęć, szkice koncepcyjne, przygotowywanie stanowiska pracy i dbanie o stan rzeźby w glinie

20

Inne formy (lektury i wizyty w galeriach i muzeach, praca własna)

25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.