Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-HZ2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od manieryzmu do sztuki początku XIX wieku. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Pełny opis:

Sztuka nowożytna

1. Manieryzm

2. Wprowadzenie do sztuki baroku

3. Architektura baroku

4. Rzeźba w baroku

5. Malarstwo baroku na południe od Alp.

6. Barok hiszpański i flamandzki

7. Malarstwo niderlandzkie w dobie baroku

8. Barok w Polsce

9. Rokoko

10. Malarstwo doby klasycyzmu

11. Rzeźba klasycystyczna

12. Architektura klasycyzmu.

13. Klasycyzm stanisławowski

14. Malarstwo romantyzmu

15. Sentymentalizm i historyzm

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady,

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu,

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od manieryzmu do sztuki początku XIX wieku. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Pełny opis:

Sztuka nowożytna

1. Manieryzm

2. Wprowadzenie do sztuki baroku

3. Architektura baroku

4. Rzeźba w baroku

5. Malarstwo baroku na południe od Alp.

6. Barok hiszpański i flamandzki

7. Malarstwo niderlandzkie w dobie baroku

8. Barok w Polsce

9. Rokoko

10. Malarstwo doby klasycyzmu

11. Rzeźba klasycystyczna

12. Architektura klasycyzmu.

13. Klasycyzm stanisławowski

14. Malarstwo romantyzmu

15. Sentymentalizm i historyzm

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady,

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu,

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.