Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-HZ1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki I
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. W zakresie poznanych epok student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu historii sztuki, umożliwiającą odniesienie dzieł artystycznych do kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych.

2. W zakresie poznanych epok student zna wybrane zagadnienia dotyczące dziejów myśli o sztuce i estetyce oraz wybrane zagadnienia ikonograficzne.

Umiejętności:

1. Student potrafi rozpoznać kluczowe dzieła sztuki, wskazać ich twórców i przeprowadzić analizę w kontekście technik warsztatowych oraz cech stylu (w zakresie poznanych epok).

2. Student potrafi prawidłowo zaklasyfikować dzieło sztuki do odpowiedniego okresu oraz opisać je pod względem formalnym i stylistycznym (w zakresie poznanych epok).

3. Student potrafi rozpoznawać i analizować zabytki oraz dzieła sztuki swojskiego kręgu kulturowego (regionalnego, narodowego) w kontekście powszechnej historii sztuki.

Kompetencje:

1. Student pracuje nad rozwijaniem kompetencji publicznego wyrażania własnych sądów o sztuce z wykorzystaniem fachowej wiedzy z zakres historii sztuki.

2. Student potrafi w przemyślany sposób publicznie omawiać i rekomendować wydarzenia artystyczne, szczególnie dotyczące sztuk plastycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od prehistorii do renesansu. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Pełny opis:

1. Sztuka prehistoryczna.

Sztuka antyczna:

2. Sztuka starożytnego Egiptu.

3. Sztuka Mezopotamii.

4. Sztuka starożytnej Grecji okresu archaicznego.

5. Sztuka starożytnej Grecji okresu klasycznego i hellenistycznego.

6. Sztuka starożytnego Rzymu.

7. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska.

Sztuka średniowieczna:

8. Sztuka romańska.

9. Sztuka gotycka.( architektura i rzeźba)

10. Malarstwo średniowieczne

Sztuka nowożytna:

11.. Renesans na południe od Alp.(architektura i rzeźba)

12. Renesans na południe od Alp (malarstwo)

13. Renesans na północ od Alp.

14 i 15. Renesans w Polsce

Literatura:

  Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Skubiszewski P., Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady, t.2-6.

Literatura uzupełniająca

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

Barlett R., Panorama średniowiecza, Warszawa 2002

Bernhard M.L., Sztuka grecka, Warszawa 1981

Chłędowski, Rzym ludzie odrodzenia, Warszawa 1996

Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986.

Eco, U., pod red., Historia piękna, Poznań 2005.

Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Karków 1997

Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976.

Huizinga J, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992

Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983

Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1978

Lipińska J., Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 1982

Michałowski K., Nie tylko piramidy, Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1986

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska Warszawa 1988

Kozakiewiczowa H., Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu,

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od prehistorii do renesansu. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

Pełny opis:

1. Sztuka prehistoryczna.

Sztuka antyczna:

2. Sztuka starożytnego Egiptu.

3. Sztuka Mezopotamii.

4. Sztuka starożytnej Grecji okresu archaicznego.

5. Sztuka starożytnej Grecji okresu klasycznego i hellenistycznego.

6. Sztuka starożytnego Rzymu.

7. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska.

Sztuka średniowieczna:

8. Sztuka romańska.

9. Sztuka gotycka.( architektura i rzeźba)

10. Malarstwo średniowieczne

Sztuka nowożytna:

11.. Renesans na południe od Alp.(architektura i rzeźba)

12. Renesans na południe od Alp (malarstwo)

13. Renesans na północ od Alp.

14 i 15. Renesans w Polsce

Literatura:

  Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Kłosińska J., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Skubiszewski P., Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX w., Lublin 2001.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady, t.2-6.

Literatura uzupełniająca

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

Barlett R., Panorama średniowiecza, Warszawa 2002

Bernhard M.L., Sztuka grecka, Warszawa 1981

Chłędowski, Rzym ludzie odrodzenia, Warszawa 1996

Chrzanowski T., Portret staropolski, Warszawa 1995

Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993

Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986.

Eco, U., pod red., Historia piękna, Poznań 2005.

Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Karków 1997

Genaille R., Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976.

Huizinga J, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992

Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983

Levey M., Dojrzały renesans, Warszawa 1980

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1978

Lipińska J., Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 1982

Michałowski K., Nie tylko piramidy, Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1986

Mroczko T., Polska sztuka przedromańska i romańska Warszawa 1988

Kozakiewiczowa H., Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji -

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu,

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.