Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-GR2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zdobywa wiedzę o podstawowych środkach wyrazu grafiki warsztatowej.

2. Student zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach graficznych.

3. Student w podstawowym zakresie opanował wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji prac graficznych.

Umiejętności:

1. Student w podstawowym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych (w wybranych technikach graficznych).

2. Student opanował sposoby odbijania matrycy na papierze i poznał technologie niezbędne do wykonania poprawnej odbitki w wybranych technikach graficznych).

Kompetencje:

1. Student potrafi współpracować w pracowni warsztatowej, dzieląc się przestrzenią pracy.

2. Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użytych środków i technik grafiki warsztatowej.

3. Student potrafi zanalizować własne grafiki i grafiki innych autorów oraz omówić użyte w nich środki wyrazu i zastosowane techniki graficzne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

ocena na podstawie przeglądu prac i dokumentacji fotograficznej,

ocena pracy pisemnej,

ocena na podstawie rozmowy podczas przeglądu prac,

ocena na podstawie obserwacji grupowej.

Pełny opis:

Treści, liczba godzin:

1. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej technik druku wklęsłego – prezentacja technik i narzędzi. Ogólne zasady korzystania z kwaszarni, obsługa narzędzi graficznych (1 godz.)

2. Opracowanie szkiców poszczególnych tematów prac w oparciu o następujące założenia :

• dostosowanie układu kompozycyjnego do określonego tematu zadania

•dostosowanie wybranych środków formalnych do możliwości wyrazowych wybranej techniki graficznej - (3 godz.)

3. Przygotowanie matryc w technikach: druku wklęsłego (sucha igła, mezzotinta i akwaforta (12 godz.)

4. Nadawanie farby, odbijanie na prasie graficznej, (12 godz.)

5. Zasady przygotowania ekspozycji prac graficznych, organizacja wystawy prac plastycznych (2 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.