Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-EST2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na zajęciach: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Estetyka jako nauka filozoficzna – wprowadzenie metodologiczne: definicja, geneza, problematyka (2 godz.)

2. Twórca – dzieło – odbiorca. Analiza sytuacji estetycznej i przeżycia estetycznego jako odrębnej kategorii doświadczenia (2 godz.)

3. Wartości estetyczne: piękno, brzydota, wzniosłość, odraza, tragizm, komizm (4 godz.)

4. Hermeneutyczna analiza dzieła sztuki - Hans Georg Gadamer (2 godz.)

5. Kompensacyjna teoria sztuki - Odo Marquard (2 godz.)

6. Współczesne dylematy estetyki – sztuka czy rozrywka, „estetyzacja rzeczywistości” (Wolfgang Welsch) i „estetyka egzystencji” (Richard Shusterman), sztuka a kicz, sztuka czy przemysł artystyczny (3 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Dziemidok Bohdan, "Główne kontrowersje estetyki współczesnej", PWN, Warszawa 2002.

2. Dziemidok Bohdan, "O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2009.

3. Gadamer Hans Georg, "Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto", Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

4. Gołaszewska Maria, "Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie", PWN, Warszawa 1984.

5. Gołębiewska Maria, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

6. Marquard Odo, "Apologia przypadkowości", Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

7. Shusterman Richard, "Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

8. Tatarkiewicz Władysław, "Dzieje sześciu pojęć", różne wydania.

9. Welsch Wolfgang, "Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki", Universitas, Kraków 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna), praca z filmem, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 10 godz.

inne zadania:

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na zajęciach: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Estetyka jako nauka filozoficzna – wprowadzenie metodologiczne: definicja, geneza, problematyka (2 godz.)

2. Twórca – dzieło – odbiorca. Analiza sytuacji estetycznej i przeżycia estetycznego jako odrębnej kategorii doświadczenia (2 godz.)

3. Wartości estetyczne: piękno, brzydota, wzniosłość, tragizm, komizm (4 godz.)

4. Hermeneutyczna analiza dzieła sztuki - Hans Georg Gadamer (2 godz.)

5. Kompensacyjna teoria sztuki - Odo Marquard (2 godz.)

6. Współczesne dylematy estetyki – sztuka czy rozrywka, „estetyzacja rzeczywistości” (Wolfgang Welsch) i „estetyka egzystencji” (Richard Shusterman), sztuka a kicz, sztuka czy przemysł artystyczny (3 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Dziemidok Bohdan, "Główne kontrowersje estetyki współczesnej", PWN, Warszawa 2002.

2. Dziemidok Bohdan, "O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2009.

3. Eco Umberto, "Historia piękna", Wydawnictwo Rebis, 2012.

4. Gadamer Hans Georg, "Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto", Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

5. Gołaszewska Maria, "Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie", PWN, Warszawa 1984.

6. Gołębiewska Maria, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

7. Marquard Odo, "Apologia przypadkowości", Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

8. Shusterman Richard, "Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

9. Tatarkiewicz Władysław, "Dzieje sześciu pojęć", różne wydania.

10. Welsch Wolfgang, "Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki", Universitas, Kraków 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna), praca z filmem, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 10 godz.

inne zadania:

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na zajęciach: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Estetyka jako nauka filozoficzna – wprowadzenie metodologiczne: definicja, geneza, problematyka (2 godz.)

2. Twórca – dzieło – odbiorca. Analiza sytuacji estetycznej i przeżycia estetycznego jako odrębnej kategorii doświadczenia (2 godz.)

3. Wartości estetyczne: piękno, brzydota, wzniosłość, tragizm, komizm (4 godz.)

4. Hermeneutyczna analiza dzieła sztuki - Hans Georg Gadamer (2 godz.)

5. Kompensacyjna teoria sztuki - Odo Marquard (2 godz.)

6. Współczesne dylematy estetyki – sztuka czy rozrywka, „estetyzacja rzeczywistości” (Wolfgang Welsch) i „estetyka egzystencji” (Richard Shusterman), sztuka a kicz, sztuka czy przemysł artystyczny (3 godz.)

Literatura:

literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. Dziemidok Bohdan, "Główne kontrowersje estetyki współczesnej", PWN, Warszawa 2002.

2. Dziemidok Bohdan, "O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2009.

3. Eco Umberto, "Historia piękna", Wydawnictwo Rebis, 2012.

4. Gadamer Hans Georg, "Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto", Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

5. Gołaszewska Maria, "Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie", PWN, Warszawa 1984.

6. Gołębiewska Maria, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

7. Marquard Odo, "Apologia przypadkowości", Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

8. Shusterman Richard, "Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

9. Tatarkiewicz Władysław, "Dzieje sześciu pojęć", różne wydania.

10. Welsch Wolfgang, "Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki", Universitas, Kraków 2005.

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna), praca z filmem, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć: 5 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 10 godz.

inne zadania:

sumaryczna liczba godzin: 30 godz. = 1 punkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.