Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia komunikacji w autyzmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-ZKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia komunikacji w autyzmie
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W04

Charakteryzuje cechy diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i różnicuje je z innymi tzw. całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz z zaburzeniami spowodowanymi niedokształceniem mowy o różnej etiologii

PC1_KK_W01, PC1_KK_W04, PC1_KK_W06

Potrafi opisać wczesne symptomy zaburzeń autystycznych (w tym objawy dotyczące komunikacji z otoczeniem i mowy)

PC1_KK_W06, PC1_KK_W08

Potrafi wyjaśnić prawdopodobne przyczyny zaburzeń ASD w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych

PC1_KK_W04, PC1_KK_W06

Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady kompleksowej terapii osób z ASD

PC1_KK_U02, PC1_KS_U01

Poddaje trafnej analizie objawy zaburzeń obserwowane u osób z ASD

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02

Potrafi interpretować objawy zaburzeń mowy i komunikacji prezentowane w materiale filmowym

PC1_KK_K01, PC1_KK_K03, PC1-K04

Docenia konieczność stałego poszerzania wiedzy na temat diagnozy i terapii osób z ASD. Jest wrażliwy na specyficzne potrzeby osób z ASD.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska, Joanna Kwasiborska-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMIV, ICD-10

3. Przyczyny ASD

4. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

5. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

6. Teoria Delecato, Teoria umysłu, Neurony zwierciadlane, Teoria centralnej koherencji

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Diagnoza ASD - przegląd narzędzi diagnostycznych

9. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem: terapia behawioralna, Metoda Opcji, ESDM, RDI, Handle, Metoda Tomatisa, SI, Program Aktywności Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapia, AAC

Ćwiczenia:

1. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

2. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

3. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006  

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D.,. Marcus L. M "Profil psychoedukacyjny", SPOA, Gdańsk 1995r.

10. Cieszyńska J., Korendo M. „Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

11. Jaklewicz H. (red.) „Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych” – konferencja naukowa, Gdańsk, 1997, Wydawnictwo Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk, 1998

12. Błeszyński J. (red.) „Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem” Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005

13. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15 + 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie do hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMV, ICD-10 - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne-hospitacje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie do hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMV, ICD-10 - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, praca w zespołach, filmy dvd

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) 25

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

Treści:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMV, ICD-10 - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – przygotowanie do hospitacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów - filmy DVD dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

Treści:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMV, ICD-10 - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne- filmy DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

Pełny opis:

Treści:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje DSMV, ICD-10 - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne- filmy DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 25

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Inne formy – 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów - filmy DVD dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

Treści:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje autyzmu - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne- filmy DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania testowe)

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

- praca zaliczeniowa w parach (przygotowanie konspektów zajęć logopedycznych dla obserwowanych podczas warsztatów - filmy DVD dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)

Pełny opis:

Treści:

1. Pojęcie autyzmu, a także ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

2. Klasyfikacje autyzmu - kryteria diagnostyczne

3. Przyczyny ASD

4. Psychologiczne teorie autyzmu

5. Czas wystąpienia ASD, pierwsze objawy

6. Reakcje na środowisko fizyczne, rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, inne zachowania osób z autyzmem

7. Mowa osób z ASD (zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się osób z autyzmem)

8. Formułowanie diagnozy logopedycznej dziecka z ASD

9. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy dziecka z ASD z innymi zaburzeniami mowy

10. Planowanie ogólnego planu terapii dziecka z ASD

Literatura:

1. Pietras T., Witusik A., Gałecki P. „Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia” Continuo, Wrocław 2010

2. Atwood T. „Zespół Aspergera” Zysk i S-ka Poznań, 2006

3. Winter M. „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006

4. Lovaas I. ”Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP, Warszawa, 1993

5. Pisula E. „Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia” Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2010

6. Pisula E. „Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

7. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., „Autyzm i Zespół Aspergera” PZWL, Warszawa 2009

8. Jackson L. „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” Fraszka Edukacyjna Warszawa 2010

9. Hilde De Clercq „Autyzm od wewnątrz – przewodnik” Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją „Synapsis”, 2007

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, prezentacje multimedialne, analiza przypadków, zajęcia praktyczne- filmy DVD

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje indywidualne) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy – 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.