Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia terapii zachowań problemowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-WZT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia terapii zachowań problemowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W04

zna pojęcie, klasyfikacje i przyczyny zachowań problemowych,

PC1_KS_W04

zna podstawowe sposoby rozpoznawania uwarunkowań zachowań problemowych oraz metody terapii,

PC1_KS_U02

potrafi zaplanować proces rozpoznania uwarunkowań zachowań problemowych,

PC1_KS_U07

potrafi zaplanować proces terapii zachowań problemowych,

PC1_KS_K01

potrafi współpracować w grupie realizując zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe: przeprowadzenie wywiadu z pedagogiem lub psychologiem oraz przygotowanie i zaprezentowanie sprawozdania.

Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowiejska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 10

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 40

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Suchowiejska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia.

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 10

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 40

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe:

ANALIZA ZACHOWAŃ TRUDNYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (zastosowanie arkuszy obserwacyjnych; analiza zachowania)

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM/ OPIEKUNEM (pisemne sprawozdanie)

Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowiejska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 10

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 8

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 40

____________________________________

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe:

ANALIZA ZACHOWAŃ TRUDNYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (zastosowanie arkuszy obserwacyjnych; analiza zachowania)

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM/ OPIEKUNEM (pisemne sprawozdanie)

Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 10

punkty ects: 1

metody:Dyskusja dydaktyczna, prezentacje, analiza przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe:

ANALIZA ZACHOWAŃ TRUDNYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (zastosowanie arkuszy obserwacyjnych; analiza zachowania)

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM/ OPIEKUNEM (pisemne sprawozdanie)

Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 8

punkty ects:1

metody:Dyskusja dydaktyczna, prezentacje, analiza przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe:

ANALIZA ZACHOWAŃ TRUDNYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (zastosowanie arkuszy obserwacyjnych; analiza zachowania)

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM/ OPIEKUNEM (pisemne sprawozdanie)

Pełny opis:

1. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 10

punkty ects: 1

metody:Dyskusja dydaktyczna, prezentacje, analiza przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- analiza aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć);

- prace zaliczeniowe:

ANALIZA ZACHOWAŃ TRUDNYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (zastosowanie arkuszy obserwacyjnych; analiza zachowania)

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM/ OPIEKUNEM (pisemne sprawozdanie)

Pełny opis:

. Zachowania trudne – definicja i rodzaje

2. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań trudnych

3. Metody obserwacji i pomiaru zachowań trudnych

4. Profil osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Zachowania problemowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

6. Procedury postępowania w przypadku ataku agresji lub autoagresji osoby z niepełnosprawnością

7. Wybrane metody terapii zachowań problemowych

Literatura:

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowania analizy zachowania. Gdańsk GWP.

Kielin J., Klimek-Markowicz K. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Sopot: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2013). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieży. Poznań: Zysk i S-ka

Rakowska, J.M. (2006). Terapia behawioralno-poznawcza. W Grzesiuk. L (red). Psychoterapia. Teorie. Warszawa. Eneteia

Uwagi:

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze (nie wymaga usprawiedliwienia). Nieobecność (niezależnie od przyczyny) nie zwalnia z obowiązku przyswojenia i zaliczenia omówionego materiału zgodnie z ustaleniami prowadzącego.

liczba godzin kontaktowych: 12

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

liczba godzin potrzebnych do przygotowania prac zaliczeniowych: 8

punkty ects:1

metody:Dyskusja dydaktyczna, prezentacje, analiza przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.