Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-WZJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa ogólnego

PC1_KK_W03 Zna rodziny języków indoeuropejskich

PC1_KK_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu pragmatyki językoznawczej

PC1_KS_U02 Umie określić przynależność danego języka indoeuropejskiego do właściwej mu rodziny języków indoeuropejskich

PC1_KS_U02 Potrafi określić funkcje wypowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie z oceną, kolokwium pisemne

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): cechy definicyjne języka jako systemu semiotycznego, język naturalny, rodzina języków, języki indoeuropejskie, płaszczyzny opisu języka, modele języka (strukturalny, generatywny, kognitywny), funkcje języka, percepcja

i nadawanie komunikatu, pragmatyczne uwarunkowania komunikacji językowej, akty mowy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków; Dubisz S. (red.), 1996, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa; Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, Wrocław; Gleason J. B., Ratner N. B. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk (r.3-7); Lyons J., 1984, Semantyka, t.1, Warszawa (r.3); Łuczyński E., Maćkiewicz J., 2005, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk; Milewski T., 1972, Językoznawstwo, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Bartmiński J. (red.), 1993, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Współczesny język polski, Wrocław; Grabias S., 1997, Język

w zachowaniach społecznych, Lublin; Polański K. (red.), 1993, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław; Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków; Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład) – 15,

przygotowanie się do zaliczenia - 15 godzin; łącznie - 30 godzin

aktywności

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.