Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja opieki logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-OOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja opieki logopedycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W11, PC1_KK_W14

Zapoznał się z przepisami prawnymi dotyczącymi zawodu logopedy

PC1_KK_W11

Zapoznał się z historią zawodu logopedy

PC1_KK_W14

Zapoznał się z zagadnieniami dotyczącymi kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów

PC1_KS_W02

Zna różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej a systemami funkcjonującymi w innych krajach

PC1_KS_W02

Zna organizacje zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodową.

PC1_KK_U09

Ma umiejętność autoprezentacji na rynku pracy

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Zna zasady etyki zawodowej logopedy

PC1_KK_K01

Ma świadomość konieczności rozwoju swoich kompetencji zawodowych

PC1_KS_W07

Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych (gabinety logopedyczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Treści programowe

ĆWICZENIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej. Polski system opieki logopedycznej: podzaił na placówki funkcjonujące przy Ministerstwie Oświaty oraz resorcie zdrowia – charakterystyka działania, różnice. Historia polskiej logopedii, rozwój pierwszych ośrodków kształcących logopedów, zagadnienia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów. Różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej, a systemami funkcjonującymi w innych krajach. Stowarzyszenia zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa. Prywatna praktyka logopedyczna: wady i zalety własnego gabinetu. Perspektywy polskiej opieki logopedycznej, problemy, możliwości i perspektywy kształcenia zawodowego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Nakład pracy studenta: 30,

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie do zajęć: 15

-przygotowanie się do zajęć, lektury,

-przygotowanie się do zaliczenia,

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji,

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.