Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia kliniczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-NKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia kliniczna dziecka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Wiedza

PC1_KK_W06 PC1_KK_W09 PC1_KS_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat budowy i fizjologii CUN. Posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu anatomii mózgu. Student posiada wiedzę stan wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka oraz metod badawczych wykorzystywanych w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI)

Umiejętności

PC1_KS_U01 Potrafi skojarzyć miejsce uszkodzenia CUN z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych.

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju osobistego.

PC1_KK_K02 Ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy, wartości i potrzebie podejmowania działań wspomagających rozwój małego dziecka.

PC1_KK_K02 Odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Fersten
Prowadzący grup: Ilona Laskowska-Levy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

3. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

4. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

5. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

6. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

7. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Fersten
Prowadzący grup: Anna Oroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

3. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

4. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

5. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

6. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

7. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

3. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

4. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

5. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

6. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

7. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Krystyna Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

3. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

3. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

4. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

5. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

6. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Fersten
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2. Rymarczyk K. (2016)Co się dzieje w głowie małego dziecka- o wpływie doświadczań na rozwój mózgu. Aktywność ruchowa a mózg

3.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

4. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

5. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

6. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

7. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

8. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -30

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Krystyna Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2. Rymarczyk K. (2016)Co się dzieje w głowie małego dziecka- o wpływie doświadczań na rozwój mózgu. Aktywność ruchowa a mózg

3.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

4. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

5. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

6. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

7. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

8. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

Neuropsychologia w ujęciu historycznym. Budowa i funkcje OUN

Konsekwencje uszkodzeń OUN. Rozwój układu nerwowego w ontogenezie

Neuroplastyczność. Atypowy rozwój OUN.

Rozwój podstawowych funkcji poznawczych, ruchowych i emocjonalnych od narodzin do adolescencji. Neurobiologiczne podłoże i neuropsychologiczne konsekwencje zaburzeń rozwojowych: FAS, agenezja ciała modzelowatego, wodogłowie, małogłowie, autyzm, ADHD, zaburzenia mowy i języka, dysleksja.

Literatura:

Obowiązkowa:

Borkowska,A.R., Domańska, Ł. (2007). Neuropsychologia kliniczna dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Uzupełniająca:

Walsch, K., Darby,D. Neuropsychologia kliniczna

Szumiło-Jadczak, T. (2008). Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Pisula E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Wydawnictwo Harmonia.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska A. (2012). ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, Sopot.

Krasowicz-Kupis, G. (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Krystyna Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2. Rymarczyk K. (2016)Co się dzieje w głowie małego dziecka- o wpływie doświadczań na rozwój mózgu. Aktywność ruchowa a mózg

3.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

4. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

5. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

6. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

7. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

8. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Krystyna Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Pełny opis:

1. Struktura i funkcje półkul mózgowych, płatów mózgowych i konsekwencje ich uszkodzenia.

2. Neuropsychologiczne następstwa dysfunkcji mózgu: np. agnozja, apraksja, amnezja.

3. Problematyka asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych.

4. Metody badawcze w neuronaukach (np. EEG, PET, fMRI) i w neuropsychologii (testy „na organikę”, baterie testów). Z klinik do laboratorium: zastosowanie technik obrazowania w neuropsychologii.

5. Mózgowe podłoże procesów językowych. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. Definicja afazji. Osiowe objawy afazji. Klasyfikacja afazji. Zmienność objawów i stopień nasilenie afazji. Proces diagnozy i terapii.

6. Zaburzenia komunikacji językowej po uszkodzeniach prawej półkuli.

7. Zagadnienie plastyczności mózgu.

8. Mózgowe podłoże dysleksji; kierunki diagnozy i terapii.

9. Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych: ADHD, autyzm.

Literatura:

1.Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

2. Rymarczyk K. (2016)Co się dzieje w głowie małego dziecka- o wpływie doświadczań na rozwój mózgu. Aktywność ruchowa a mózg

3.. Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

4. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

5. Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

6. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

7. Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

8. Walsh, V. (2008) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 18

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Krystyna Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.