Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W06 Student zna metody wspomagania wykorzystywane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z wadą słuchu

Umiejętności

PC1_KK_U02 PC1_KS_U04 PC1_KS_U05 Student posiada umiejętność przygotowania oraz przeprowadzania analizy prezentacji metod wykorzystywanych we wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji dziecka z wadą słuchu z przykładowymi ćwiczeniami do zajęć.

PC1_KK_U02 PC1_KS_U04 Student potrafi przygotować w oparciu o diagnozę wstępną plan oraz opracować scenariusz zajęć rehabilitacyjnych dla dziecka z uszkodzeniem słuchu i przeprowadzić takie zajęcia.

PC1_KS_U01 PC1_KS_U02 PC1_KS_U04 PC1_KS_U05 Student potrafi właściwie dobrać, zmodyfikować oraz opracować i wykonać pomoce do zajęć rehabilitacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu.

PC1_KS_U05 Potrafi zaproponować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne.

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 PC1_KS_K02 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z planowaniem i prowadzeniem terapii słuchu i mowy dziecka z wadą słuchu

PC1_KK_K01 PC1_KS_K02 Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie metod terapii dziecka z wadą słuchu

PC1_KS_K01 PC1_KS_K02 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z planowaniem i prowadzeniem terapii słuchu i mowy dziecka zwadą słuchu.

PC1_KK_K02 PC1_KS_K02 Student potrafi przyjąć odpowiedzialność za przygotowane i prowadzone zajęcia dzieckiem z wadą słuchu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Porembska
Prowadzący grup: Dorota Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena aktywności studentów podczas zajęć

ocena projektów ćwiczeń wspierających dziecko z wadą słuchu

ocena prezentacji na zadany temat

ocena przygotowanego programu wsparcia

Pełny opis:

Anatomia i fizjologia narządu słuchu. Metody badań słuchu. Rodzaje technicznych środków wspomagających słyszenie

Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu.

Organizacja pracy rewalidacyjnej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne.

Zajęcia wstępne - cele, funkcje i przykłady

Konsekwencje ubytku słuchu dla rozwoju mowy

Metody wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu

Wychowanie słuchowe dziecka z wadą słuchu

Konstruowanie scenariuszy zajęć prowadzonych wybraną metodą

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych wybraną metodą

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bystrzanowska T. /1969/ „Audiologia kliniczna”

Cieszyńska J. /2000/Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Czajkowska, Herda „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”

Eckert U. /1982/ Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. WSiP, Warszawa.

Eckert U. /2001/ Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu,Wyd. APS, Warszawa.

Kulczycka E./2004/ Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym, wyd.APS, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Eckert „Niektóre metody i techniki pracy w pedagogice specjalnej”

Góralówna, Silwecka „ Listy do rodziców z wadą słuchu”

Styczek I. „Logopedia”

Szczepankowski B./1999/ „Niesłyszący, głusi, głuchoniemi”, WSiP, Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe:30 godz. ćw

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie projektu: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez pocztę APS.

Po skonsultowaniu z wykładowcą przygotowane prezentacje udostępniane są pozostałym członkom grupy.

Kolejność przygotowywania prezentacji zgodna z ustaloną na początku semestru w trakcie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Porembska
Prowadzący grup: Dorota Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena aktywności studentów podczas zajęć

ocena projektów ćwiczeń wspierających dziecko z wadą słuchu

ocena prezentacji na zadany temat

Pełny opis:

Anatomia i fizjologia narządu słuchu. Metody badań słuchu. Rodzaje technicznych środków wspomagających słyszenie

Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu. Organizacja pracy rewalidacyjnej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne.

Zajęcia wstępne- cele, funkcje i przykłady

Rozwój psychoruchowy dziecka. Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu. Konsekwencje ubytku słuchu dla rozwoju mowy

Metody wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu

Wychowanie słuchowe dziecka z wadą słuchu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bystrzanowska T. /1969/ „Audiologia kliniczna”

Cieszyńska J. /2000/Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Czajkowska, Herda „Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole”

Eckert U. /1982/ Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. WSiP, Warszawa.

Eckert U. /2001/ Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu,Wyd. APS, Warszawa.

Kulczycka E./2004/ Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym, wyd.APS, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Eckert „Niektóre metody i techniki pracy w pedagogice specjalnej”

Góralówna, Silwecka „ Listy do rodziców z wadą słuchu”

Styczek I. „Logopedia”

Szczepankowski B./1999/ „Niesłyszący, głusi, głuchoniemi”, WSiP, Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe:12 godz. ćw

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie projektu: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia prowadzone są zdalnie poprzez pocztę APS.

Po skonsultowaniu z wykładowcą przygotowane prezentacje udostępniane są pozostałym członkom grupy.

Kolejność przygotowywania prezentacji zgodna z ustaloną na początku semestru w trakcie ćwiczeń

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.