Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania przedszkolnego dzieci z dysfunkcją wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania przedszkolnego dzieci z dysfunkcją wzroku
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W01 Potrafi scharakteryzować specyfikę rozwoju

poznawczego, językowego, motorycznego,

emocjonalnego, społecznego dziecka z dysfunkcją

wzroku w wieku przedszkolnym

PC1_KS_W02 Potrafi wymienić i opisać zasady, metody i formy

organizacji procesu dydaktycznego w grupach

przedszkolnych dla dzieci z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_W03 Potrafi wymienić zasady doboru i adaptacji pomocy

dydaktycznych dla dzieci z dysfunkcją wzroku w

wieku przedszkolnym

PC1_KS_U01 Potrafi dokonać oceny poprawności wykonania oraz

przydatności pomocy dydaktycznej do pracy z

dzieckiem z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_U02 Potrafi zaprojektować i wykonać pomoc dydaktyczną

przeznaczoną dla dziecka z dysfunkcją wzroku w

wieku 3-6 lat

PC1_KS_K01 Jest wrażliwy i otwarty na potrzeby dzieci z

dysfunkcją wzroku

PC1_KS_K02 Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie

warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Marta Janeczko-Czekirda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Pisemne kolokwium, ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusz zajęć dydaktycznych przedszkolnych dla dzieci z dysfunkcją wzroku), ocena pracy grupowej przygotowanej poza zajęciami (pomoc dydaktyczna), ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja nt fragmentu filmu), ocena pracy grupowej (3 elementy: samoocena studenta, ocena dokonywana przez grupę, ocena dokonywana przez wykładowcę).

Pełny opis:

1. Podstawy programowe MEiN dotyczące nauczania przedszkolnego (ustawy, rozporządzenia dotyczące funkcjonowania przedszkola specjalnego).

2. Organizacja pracy w przedszkolu specjalnym (zarządzanie placówką, kwalifikacje kadry, warunki techniczne, procedura przyjęcia dziecka do przedszkola, obowiązująca dokumentacja, współpraca z rodziną).

3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w nauczaniu przedszkolnym dzieci z dysfunkcją wzroku, najczęściej wykorzystywane pomoce i programy rehabilitacyjne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym.

4. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących rozwoju dziecka niewidomego - prawidłowości, problemy.

5. Pomoce dydaktyczne dostosowane dla dziecka z niepełnosprawnością wzroku (zasady adaptacji)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, Warszawa: Wyd. APS, 2014

Majewski T.:Tyfolopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących), Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Łobacz-Kloosterman E.: Niewidome lub słabowidzące dziecko idzie do przedszkola; w: A. Jegier (red.): Moje dziecko w przedszkolu. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.

Maloney P.L.: Poradnik dla rodziców dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym. Charles C Thomas Publisher, 1981.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część I, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część II, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. Mama, tata dziecko. PZN ZG, Warszawa 1993.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

przygotowanie się do egzaminu - 5h

inne formy - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Marta Janeczko-Czekirda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Pisemne kolokwium, ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusz zajęć dydaktycznych przedszkolnych dla dzieci z

dysfunkcją wzroku), ocena pracy grupowej przygotowanej poza zajęciami (pomoc dydaktyczna), ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja nt

fragmentu filmu), ocena pracy grupowej (3 elementy: samoocena studenta, ocena dokonywana przez grupę, ocena dokonywana przez

wykładowcę).

Pełny opis:

1. Podstawy programowe MEiN dotyczące nauczania przedszkolnego (ustawy, rozporządzenia dotyczące funkcjonowania przedszkola

specjalnego).

2. Organizacja pracy w przedszkolu specjalnym (zarządzanie placówką, kwalifikacje kadry, warunki techniczne, procedura przyjęcia

dziecka do przedszkola, obowiązująca dokumentacja, współpraca z rodziną).

3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w nauczaniu przedszkolnym dzieci z dysfunkcją wzroku, najczęściej wykorzystywane pomoce

i programy rehabilitacyjne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym.

4. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących rozwoju dziecka niewidomego -

prawidłowości, problemy.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-2S-MPW, w cyklu: 2014L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 10.01.2017 22:48

5. Pomoce dydaktyczne dostosowane dla dziecka z niepełnosprawnością wzroku (zasady adaptacji)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, Warszawa: Wyd. APS, 2014

Majewski T.:Tyfolopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących), Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa

2002.

Literatura uzupełniająca:

Łobacz-Kloosterman E.: Niewidome lub słabowidzące dziecko idzie do przedszkola; w: A. Jegier (red.): Moje dziecko w przedszkolu.

Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.

Maloney P.L.: Poradnik dla rodziców dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym. Charles C Thomas Publisher, 1981.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część I, Materiały

Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część II, Materiały

Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. Mama, tata dziecko. PZN ZG, Warszawa 1993.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

przygotowanie się do egzaminu - 5h

inne formy - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Pisemne kolokwium,

ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusz zajęć), ocena pracy grupowej przygotowanej poza zajęciami (pomoc dydaktyczna), ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja nt fragmentu filmu)

Pełny opis:

1. Podstawy programowe MEiN dotyczące nauczania przedszkolnego (ustawy, rozporządzenia dotyczące funkcjonowania przedszkola specjalnego).

2. Organizacja pracy w przedszkolu specjalnym (zarządzanie placówką, kwalifikacje kadry, warunki techniczne, procedura przyjęcia dziecka do przedszkola, obowiązująca dokumentacja, współpraca z rodziną).

3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w nauczaniu przedszkolnym dzieci z dysfunkcją wzroku, najczęściej wykorzystywane pomoce i programy rehabilitacyjne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym.

4. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących rozwoju dziecka niewidomego - prawidłowości, problemy.

5. Pomoce dydaktyczne dostosowane dla dziecka z niepełnosprawnością wzroku (zasady adaptacji)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, Warszawa: Wyd. APS, 2014

Czerwińska K. (red.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku - w kręgu diagnozy i terapii, Warszawa: Wyd. APS, 2015

Literatura uzupełniająca:

Majewski T.:Tyfolopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących), Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa 2002.

Łobacz-Kloosterman E.: Niewidome lub słabowidzące dziecko idzie do przedszkola; w: A. Jegier (red.): Moje dziecko w przedszkolu. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.

Maloney P.L.: Poradnik dla rodziców dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym. Charles C Thomas Publisher, 1981.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część I, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część II, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. Mama, tata dziecko. PZN ZG, Warszawa 1993.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

przygotowanie się do egzaminu - 5h

inne formy - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Pisemne kolokwium,

ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusz zajęć), ocena pracy grupowej przygotowanej poza zajęciami (pomoc dydaktyczna), ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja nt fragmentu filmu)

Pełny opis:

1. Podstawy programowe MEiN dotyczące nauczania przedszkolnego (ustawy, rozporządzenia dotyczące funkcjonowania przedszkola specjalnego).

2. Organizacja pracy w przedszkolu specjalnym (zarządzanie placówką, kwalifikacje kadry, warunki techniczne, procedura przyjęcia dziecka do przedszkola, obowiązująca dokumentacja, współpraca z rodziną).

3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w nauczaniu przedszkolnym dzieci z dysfunkcją wzroku, najczęściej wykorzystywane pomoce i programy rehabilitacyjne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym.

4. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących rozwoju dziecka niewidomego - prawidłowości, problemy.

5. Pomoce dydaktyczne dostosowane dla dziecka z niepełnosprawnością wzroku (zasady adaptacji)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, Warszawa: Wyd. APS, 2014

Czerwińska K. (red.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku - w kręgu diagnozy i terapii, Warszawa: Wyd. APS, 2015

Literatura uzupełniająca:

Majewski T.:Tyfolopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących), Zeszyty Tyflologiczne 20, Warszawa 2002.

Łobacz-Kloosterman E.: Niewidome lub słabowidzące dziecko idzie do przedszkola; w: A. Jegier (red.): Moje dziecko w przedszkolu. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.

Maloney P.L.: Poradnik dla rodziców dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym. Charles C Thomas Publisher, 1981.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część I, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. (red.): Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część II, Materiały Tyflologiczne, Warszawa 1985.

Orkan – Łęcka M. Mama, tata dziecko. PZN ZG, Warszawa 1993.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

przygotowanie się do egzaminu - 5h

inne formy - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów:

Pisemne kolokwium,

ocena pisemnej pracy przygotowanej poza zajęciami (scenariusz zajęć), ocena pracy grupowej przygotowanej poza zajęciami (pomoc dydaktyczna), ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja nt fragmentu filmu)

Pełny opis:

1. Podstawy prawne dotyczące nauczania i wychowania przedszkolnego (ustawy, rozporządzenia dotyczące funkcjonowania przedszkola specjalnego).

2. Organizacja pracy w przedszkolu specjalnym (zarządzanie placówką, kwalifikacje kadry, warunki techniczne, procedura przyjęcia dziecka do przedszkola, obowiązująca dokumentacja, współpraca z rodziną).

3. Zasady, metody i formy pracy stosowane w nauczaniu przedszkolnym dzieci z niepełnosprawnością wzroku, najczęściej wykorzystywane pomoce i programy rehabilitacyjne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.

4. Wybrane aspekty rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w wieku przedszkolnym - prawidłowości, problemy, specyfika.

5. Pomoce dydaktyczne dostosowane dla dziecka z niepełnosprawnością wzroku (zasady adaptacji)

6. Obszary wsparcia dziecka niewidomego i słabowidzącego w kontekście przygotowania do edukacji szkolnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, Warszawa: Wyd. APS, 2014

Czerwińska K. (red.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku - w kręgu diagnozy i terapii, Warszawa: Wyd. APS, 2015

Literatura uzupełniająca:

Kucharczyk, I. (2017). Funkcjonowanie emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17

Majewski, T. (2002). Tyfolopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących), Zeszyty Tyflologiczne, 20

Łobacz-Kloosterman, E. (2008). Niewidome lub słabowidzące dziecko idzie do przedszkola; w: A. Jegier (red.): Moje dziecko w przedszkolu. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Maloney, P.L. (1981). Poradnik dla rodziców dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym. Charles C Thomas Publisher

Orkan – Łęcka M. (red.) (1985). Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część I, Materiały Tyflologiczne

Orkan – Łęcka M. (red.) (1985). Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Część II, Materiały Tyflologiczne

Orkan – Łęcka M. (1993). Mama, tata dziecko. Warszawa: PZN ZG

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 h

przygotowanie się do zajęć, lektury - 5h

przygotowanie się do egzaminu - 5h

inne formy - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.