Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób słabowidzących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób słabowidzących
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Potrafi wyjaśnić terminologię z zakresu orientacji przestrzennej osób słabowidzących zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej

PC1_KS_W05 PC1_KS_W06 Potrafi wymienić i wyjaśnić najczęściej pojawiające się trudności podczas nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób słabowidzących i zna sposoby ich korygowania

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Potrafi zaprezentować i nauczyć inną osobę poszczególnych technik poruszania się osób słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania strategii wzrokowych, dotykowych i słuchowych.

PC1_KS_U03 Potrafi dokonać analizy i adaptacji materiałów edukacyjnych pod kątem możliwości i potrzeb osób słabowidzących

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 PC1_KS_K02 Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, ocena pracy grupowej

(3 elementy: samoocena studenta, ocena dokonywana przez grupę, ocena dokonywana przez wykładowcę).

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje dotyczące białych lasek wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (budowa, funkcje, rodzaje)

2. Rozwijanie umiejętności poruszania się z laską z wykorzystaniem techniki diagonalnej (chwyt laski, sytuacje wykorzystania)

3. Wprowadzenie techniki dotykowej: techniki stałego kontaktu i techniki dwupunktowej.

4. Rozwijanie umiejętności poruszania się z laską przy pomocy techniki dotykowej w otoczeniu kontrolowanym, w budynku.

5. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego poruszania się po schodach z białą laską.

6. Rozwijanie orientacji przestrzennej podczas poruszania się po określonych trasach w otoczeniu kontrolowanym, w budynku.

7. Wprowadzenie do umiejętności związanych z orientacją i poruszaniem się osób słabowidzących w różnych otoczeniach.

8. Funkcjonalna ocena wzroku dla potrzeb orientacji i poruszania się osób słabowidzących w budynku i w przestrzeni otwartej.

9. Rozwijanie umiejętności poruszania się z laską przy pomocy techniki dotykowej w terenie otwartym z niewielką ilością przeszkód; poruszanie się po „kwadracie ulic”.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001). Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

2. Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Słabowzroczność w kontekście problemów orientowania się w przestrzeni i samodzielnego poruszania się. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej

4. Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Słabowzroczność w aspekcie klinicznym

i funkcjonalnym. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej

5. Pasterny, H. (2015). Moje podróże w ciemno, Katowice: Wydawnictwo Credo

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w opaskach i symulatorach słabowzroczności.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60h

Liczba punktów ECTS: 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.