Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-KIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W04

zna teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

PC1_KS_U02; PC1_KS_U03

potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

PC1_KS_U04

potrafi skonstruować kartę indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających

PC1_KS_K01

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC1_KS_K02; PC1_KK_K05

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. kolokwium pisemne

2. pozytywnie ocenione prace:

- przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej wybranej osoby manifestującej zaburzenia rozwoju, niesprawność i opracowanie raportu postdiagnostycznego/studium przypadku

- opracowanie na podstawie w/w wyników diagnozy/raportu IPETu

-aktywność i wykonywane zadania w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy psychologicznej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

2. Etapy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); identyfikacja, diagnoza, konceptualizacja, ewaluacja,

3 Wyniki diagnozy funkcjonalnej a określanie celów długo i krótkoterminowych,

4. Warunki realizacji celów / zasady,zadania, metody, środki, miejsce czas/,

5. Ewaluacja- cele, przedmiot , sposoby,

6.Struktura IPETu- przykłady rożnych ujęć

7. IPET a scenariusz zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć

sformułowanie celów,

dobór metod terapeutycznych,

dobór środków,

stosowanie zasad.

8. Opracowanie scenariusza zajęć.

9.Dokumentacja zajęć

10.Współpraca ze środowiskiem, wykorzystanie codziennych sytuacji w procesie terapii,

Literatura:

. Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa, Wyd. APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

4. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

5. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. kolokwium pisemne

2. pozytywnie ocenione prace:

- przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej wybranej osoby manifestującej zaburzenia rozwoju, niesprawność i opracowanie raportu postdiagnostycznego/studium przypadku

- opracowanie na podstawie w/w wyników diagnozy/raportu IPETu

-aktywność i wykonywane zadania w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy psychologicznej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

2. Etapy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); identyfikacja, diagnoza, konceptualizacja, ewaluacja,

3 Wyniki diagnozy funkcjonalnej a określanie celów długo i krótkoterminowych,

4. Warunki realizacji celów / zasady,zadania, metody, środki, miejsce czas/,

5. Ewaluacja- cele, przedmiot , sposoby,

6.Struktura IPETu- przykłady rożnych ujęć

7. IPET a scenariusz zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć

sformułowanie celów,

dobór metod terapeutycznych,

dobór środków,

stosowanie zasad.

8. Opracowanie scenariusza zajęć.

9.Dokumentacja zajęć

10.Współpraca ze środowiskiem, wykorzystanie codziennych sytuacji w procesie terapii,

11. Cechy dobrego programu

Literatura:

. Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa, Wyd. APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

4. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

5. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Rozporządzenie MEN z dn.09.08.2017

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

• wykonanie zadań dotyczących poszczególnych etapów konstruowania IPET

• opracowanie IPET dla wybranego dziecka

• opracowanie scenariusza zajęć wynikających z opracowanego IPET

Pełny opis:

• Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością,

• Etapy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); identyfikacja, diagnoza, konceptualizacja, ewaluacja,

• Zasady konstruowania IPET,

• Wyniki diagnozy funkcjonalnej a określanie celów długo i krótkoterminowych,

• Warunki realizacji celów / zasady, zadania, metody, środki, miejsce czas/,

• Ewaluacja- cele, przedmiot , sposoby,

• Cechy dobrego programu,

• Struktura IPETu- przykłady rożnych ujęć

• IPET a scenariusz zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć

sformułowanie celów,

dobór metod terapeutycznych,

dobór środków.

stosowanie zasad.

• Opracowanie scenariusza zajęć,

• Dokumentacja zajęć,

• Współpraca ze środowiskiem, wykorzystanie codziennych sytuacji w procesie terapii.

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa, Wyd. APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

4. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

5. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Rozporządzenie MEN z dn.09.08.2017

Uwagi:

Godziny kontaktowe : ćwiczenia:30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Wykonanie samodzielnych prac wynikających z realizacji przedmiotu : 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS:

LINK DO ZAJĘĆ W APLIKACJI TEAMS GR 1 / GODZ.9.50- 11.25

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc5312347df2404ab9015d4bb88a540a%40thread.tacv2/conversations?groupId=574e871e-b0ae-4f4f-b0f0-366850d00a34&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

LINK DO ZAJĘĆ W APLIKACJI TEAMS GR 2 / GODZ. 11.40 – 13.15

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6b4dd38bc96a4792a928c3210c67659b%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b6e8cce-0b4d-4106-9d78-9d9cf14e45f4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. kolokwium pisemne

2. pozytywnie ocenione prace:

- przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej wybranej osoby manifestującej zaburzenia rozwoju, niesprawność i opracowanie raportu postdiagnostycznego/studium przypadku

- opracowanie na podstawie w/w wyników diagnozy/raportu IPETu

-aktywność i wykonywane zadania w trakcie zajęć

Pełny opis:

1.Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy psychologicznej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

2. Etapy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); identyfikacja, diagnoza, konceptualizacja, ewaluacja,

3 Wyniki diagnozy funkcjonalnej a określanie celów długo i krótkoterminowych,

4. Warunki realizacji celów / zasady,zadania, metody, środki, miejsce czas/,

5. Ewaluacja- cele, przedmiot , sposoby,

6.Struktura IPETu- przykłady rożnych ujęć

7. IPET a scenariusz zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć

sformułowanie celów,

dobór metod terapeutycznych,

dobór środków,

stosowanie zasad.

8. Opracowanie scenariusza zajęć.

9.Dokumentacja zajęć

10.Współpraca ze środowiskiem, wykorzystanie codziennych sytuacji w procesie terapii,

11. Cechy dobrego programu

Literatura:

Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa, Wyd. APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

4. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

5. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Rozporządzenie MEN z dn.09.08.2017

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.