Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne i wspomagające formy komunikacji (AAC)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-AWK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternatywne i wspomagające formy komunikacji (AAC)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Język jako system znaków.

2. Wspomagające systemy komunikowania się.

3. Altermatywne metody komunikowania się.

4. Fonogesty,

5. Pictogramy, PCS.

6. System Blissa.

7. Mówik i inne elektroniczne urzadzenia wspomagajace rozwój mowy.

8. Alfabet palcowy.

9. System Braila.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Błeszyński – Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Impuls.2012.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01, PC1_KK_W08

Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą

PC1_KK_W08, PC1_KS_W01

Potrafi scharakteryzować główne metody i formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej i sposoby ich wprowadzania

PC1_KK_U02, PC1_KS_U01

Trafnie analizuje i interpretuje zachowania osób niemówiących

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02

Potrafi opisać i uzasadnić sposób prowadzenia zajęć z użytkownikami AAC oraz dobór pomocy komunikacyjnych

PC1_KK_K03

Jest wrażliwy na potrzeby osób niemówiących

PC1_KK_K01

Ma świadomość konieczności stałego zdobywania i poszerzania wiedzy dotyczącej wprowadzania i stosowania różnych form komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Przygotowanie pomocy AAC.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk, Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

egzamin pisemny

przygotowanie przez studentów pomocy do komunikacji

aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Komunikacja językowa, komunikacja wspomagająca i alternatywna – definicje pojęć, funkcja i klasyfikacja systemu AAC.

2.Użytkownicy AAC. Specyficzne potrzeby i możliwości użytkowników zastępczych form komunikacji.

3. Omówienie wybranych metod AAC.

4. Pomoce komunikacyjne.

5. Zarys metodyki doboru i wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w poszczególnych grupach użytkowników.

6. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych ptrzebach komunikacyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

2. Warrick A., 1999, Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.

3. Smyczek A., 2008, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63-95.

4. Piszczek M. (red.), 1997, Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPP , Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kazimierska M., Sikora B., 2002, „Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia” [w:] M. Przybysz-Piwkowa (red.) „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 81-94.

2. Krakowiak K., Leszka J., 2000, „Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących”, „Audiofonologia” XVII, s.11-32.

3. Krakowiak K., Sękowska J., 1996, „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP, Warszawa.

4. Lechowicz A., 1997, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole”, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postepowanie usprawniające, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 107-112.

5. Tetzchner S., Martinsen H., 2002, „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład metodą tradycyjną z materiałem ilustrującym niewspomagane i wspomagane systemy AAC (zarówno o wysokiej jak i niskiej technologii). Projekcje multimedialne (filmy DVD)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład - 15 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5 godz.

3. Przygotowanie pomocy komunikacyjnej - 5 godz.

4. Przygotowanie się do egzaminu- 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

egzamin pisemny

przygotowanie przez studentów pomocy do komunikacji

aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Komunikacja językowa, komunikacja wspomagająca i alternatywna – definicje pojęć, funkcja i klasyfikacja systemu AAC.

2.Użytkownicy AAC. Specyficzne potrzeby i możliwości użytkowników zastępczych form komunikacji.

3. Omówienie wybranych metod AAC.

4. Pomoce komunikacyjne.

5. Zarys metodyki doboru i wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w poszczególnych grupach użytkowników.

6. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych ptrzebach komunikacyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

2. Warrick A., 1999, Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.

3. Smyczek A., 2008, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63-95.

4. Piszczek M. (red.), 1997, Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPP , Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kazimierska M., Sikora B., 2002, „Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia” [w:] M. Przybysz-Piwkowa (red.) „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 81-94.

2. Krakowiak K., Leszka J., 2000, „Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących”, „Audiofonologia” XVII, s.11-32.

3. Krakowiak K., Sękowska J., 1996, „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP, Warszawa.

4. Lechowicz A., 1997, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole”, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postepowanie usprawniające, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 107-112.

5. Tetzchner S., Martinsen H., 2002, „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład metodą tradycyjną z materiałem ilustrującym niewspomagane i wspomagane systemy AAC (zarówno o wysokiej jak i niskiej technologii). Projekcje multimedialne (filmy DVD)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład - 15 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5 godz.

3. Przygotowanie pomocy komunikacyjnej - 5 godz.

4. Przygotowanie się do egzaminu- 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Justyna Żulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

egzamin pisemny

przygotowanie przez studentów pomocy do komunikacji

aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Komunikacja językowa, komunikacja wspomagająca i alternatywna – definicje pojęć, funkcja i klasyfikacja systemu AAC.

2.Użytkownicy AAC. Specyficzne potrzeby i możliwości użytkowników zastępczych form komunikacji.

3. Omówienie wybranych metod AAC.

4. Pomoce komunikacyjne.

5. Zarys metodyki doboru i wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w poszczególnych grupach użytkowników.

6. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych ptrzebach komunikacyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

2. Warrick A., 1999, Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.

3. Smyczek A., 2008, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63-95.

4. Piszczek M. (red.), 1997, Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPP , Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kazimierska M., Sikora B., 2002, „Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia” [w:] M. Przybysz-Piwkowa (red.) „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 81-94.

2. Krakowiak K., Leszka J., 2000, „Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących”, „Audiofonologia” XVII, s.11-32.

3. Krakowiak K., Sękowska J., 1996, „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP, Warszawa.

4. Lechowicz A., 1997, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole”, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postepowanie usprawniające, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 107-112.

5. Tetzchner S., Martinsen H., 2002, „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład metodą tradycyjną z materiałem ilustrującym niewspomagane i wspomagane systemy AAC (zarówno o wysokiej jak i niskiej technologii). Projekcje multimedialne (filmy DVD)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład - 15 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5 godz.

3. Przygotowanie pomocy komunikacyjnej - 5 godz.

4. Przygotowanie się do egzaminu- 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

egzamin pisemny

przygotowanie przez studentów pomocy do komunikacji

aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Komunikacja językowa, komunikacja wspomagająca i alternatywna – definicje pojęć, funkcja i klasyfikacja systemu AAC.

2.Użytkownicy AAC. Specyficzne potrzeby i możliwości użytkowników zastępczych form komunikacji.

3. Omówienie wybranych metod AAC.

4. Pomoce komunikacyjne.

5. Zarys metodyki doboru i wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w poszczególnych grupach użytkowników.

6. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych ptrzebach komunikacyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

2. Warrick A., 1999, Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.

3. Smyczek A., 2008, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63-95.

4. Piszczek M. (red.), 1997, Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPP , Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kazimierska M., Sikora B., 2002, „Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia” [w:] M. Przybysz-Piwkowa (red.) „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 81-94.

2. Krakowiak K., Leszka J., 2000, „Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących”, „Audiofonologia” XVII, s.11-32.

3. Krakowiak K., Sękowska J., 1996, „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP, Warszawa.

4. Lechowicz A., 1997, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole”, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postepowanie usprawniające, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 107-112.

5. Tetzchner S., Martinsen H., 2002, „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład - 15 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

3. Przygotowanie się do egzaminu- 20 godz.

4. Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - przygotowanie pomocy komunikacyjnej - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

OPIS POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

egzamin pisemny

przygotowanie przez studentów pomocy do komunikacji

aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Komunikacja językowa, komunikacja wspomagająca i alternatywna – definicje pojęć, funkcja i klasyfikacja systemu AAC.

2.Użytkownicy AAC. Specyficzne potrzeby i możliwości użytkowników zastępczych form komunikacji.

3. Omówienie wybranych metod AAC.

4. Pomoce komunikacyjne.

5. Zarys metodyki doboru i wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w poszczególnych grupach użytkowników.

6. Zastosowanie urządzeń wysokiej technologii w komunikacji osób o złożonych ptrzebach komunikacyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Błeszyński J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

2. Warrick A., 1999, Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.

3. Smyczek A., 2008, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63-95.

4. Piszczek M. (red.), 1997, Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPPP , Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kazimierska M., Sikora B., 2002, „Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji poznawczych, percepcyjnych i ruchowych ucznia” [w:] M. Przybysz-Piwkowa (red.) „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 81-94.

2. Krakowiak K., Leszka J., 2000, „Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących”, „Audiofonologia” XVII, s.11-32.

3. Krakowiak K., Sękowska J., 1996, „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP, Warszawa.

4. Lechowicz A., 1997, „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole”, [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy. Diagnozowanie i postepowanie usprawniające, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 107-112.

5. Tetzchner S., Martinsen H., 2002, „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

1. Godziny kontaktowe - wykład - 15 godz.

2. Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 godz.

3. Przygotowanie się do egzaminu- 20 godz.

4. Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - przygotowanie pomocy komunikacyjnej - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Język jako system znaków.

2. Wspomagające i alternatywne formy komunikacji - ustalenia terminologiczne.

3. Systemy komunikacji alternatywnej (Bliss, Makaton)

4. PJM i SJM, fonofesty.

6. PCS, piktogramy.

7. Systemy wspomagane elektronicznie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Błeszyński J. (red.) 2006 lub 2008 - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Impuls. Kraków.

2. Kwasiborska J. 2009 - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) - przegląd dostępnych badań. W: Porayski-Pomsta J. (red.) Diagnoza i terapia w logopedii. Dom Wydawniczy Elipsa - Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Baczała D., Błeszyński J. (red.) 2014 - Komunikacja w logopedii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.

2. Błeszyński J. 2018 - Komunikacja-mowa-język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Toruń: Adam Marszałek.

3. www.mówik.pl

4. www.makaton.pl

5. www.pcs.pl

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę: obecność na wykładach (20%), wykonanie pomocy AAC (40%) dla dziecka, test końcowy (40%).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.