Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-AUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiologia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W04, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zapoznał się z anatomią, fizjologią i patologią narządu słuchu

PC1_KK_W04

Zna subiektywne i obiektywne metody badań audiologicznych

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zna klasyfikacje niedosłuchów

PC1_KS_W01

Zna metody korekcji wad słuchu

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U03, PC1_KS_U04

Umie interpretować wybrane wyniki badań słuchu

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04

Potrafi przewidzieć wpływ wady słuchu na rozwój dziecka

PC1_KS_K01

Ma świadomość konieczności współpracy logopedy z audiologiem w przypadku pacjentów z wadą słuchu

PC1_KK_K02

Rozumie konieczność używania protez wspomagających słyszenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Arkadiusz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

- godziny kontraktowe np. wykład, ćwiczenia - 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów:1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

- godziny kontraktowe wykład - 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury -10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

- godziny kontraktowe wykład - 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury -10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Arkadiusz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

- godziny kontraktowe wykład - 15 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury -10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych -wykłady-15 godzin

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć-5 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu-10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych -wykłady-15 godzin

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć-5 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu-10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

1.Anatomia narządu słuchu (elementy budowy ślimaka, części ślimakowej nerwu przedsionkowo-ślimakowego, elementy drogi słuchowej w pniu mózgu, śródmózgowi u, ośrodki podkorowe i korowe)

2.Elementy fizjologii procesu słyszenia z uwzglednieniem tych aspektów, które będą przydatne logopedzie

3.Subiektywne i obiektywne techniki badań : autiometria tonalna, audiometria impedancyjna, OAE, badania elektrofizjologicze

4. Przyczyny niedosłuchu

5. Problematyka niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych ze szczególnym uwzglednieniem elementów przydatnych logopedzie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Śliwińska-Kowalska M., 2005, Audiologia kliniczna, wyd.I ED. Mediton, Oficyna Wydawnicza Łódź

2.Bochenek A. Reicher M.,2003, Anatomia Człowieka T.V., wyd. PZWL, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Burkard RF, Don M, Eggermont J., 2007, Auditory Evoked Potentials- Basic Principles and Clinical Application, wyd. Lippiincott Williams&Wilkins

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady

Nakład pracy studenta:

1. liczba godzin kontaktowych -wykłady-15 godzin

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć-5 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu-10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS –1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.