Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (śródroczna) w gabinetach logopedycznych w przedszkolach lub szkołach podstawowych w zakresie badań przesiewowych - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-LOG3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (śródroczna) w gabinetach logopedycznych w przedszkolach lub szkołach podstawowych w zakresie badań przesiewowych - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01

PC1_KK_W03

Potrafi scharakteryzować ogólne zasady działania placówki specjalistycznej, w której odbywa praktykę (jej strukturę organizacyjną i zadania logopedy w tej strukturze).

PC1_KK_W05

PC1_KS_W01

PC1_KS_W02

Potrafi scharakteryzować różne rodzaje ćwiczeń logopedycznych oraz podać ich przykładowe formy

PC1_KK_U02

PC1_KS_U01

PC1_KK_U06

Potrafi dokonać analizy dokumentów dotyczących osób z wybranymi zaburzeniami mowy (dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną i jąkaniem) korzystających z pomocy logopedy (w tym dokumentacji z badań wielospecjalistycznych: medycznych, pedagogicznych, psychologicznych).

PC1_KS_U01

PC1_KS_U03

Prawidłowo przygotowuje i przeprowadza badania przesiewowe (pod kierunkiem logopedy przyjmującego praktykantów)

PC1_KK_U04

PC1_KK_U05

Poprawnie prowadzi dokumentację logopedyczną (potrafi przygotować konspekty i prawidłowo udokumentować zrealizowane badania)

PC1_KK_K03

PC1_KS_K02

Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby przyjmowanych pacjentów

PC1_KK_K03

PC1_KS_K01

Potrafi współdziałać z logopedą prowadzącym praktyki i innymi specjalistami w placówce

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Pełny opis:

1. Poznanie struktury organizacyjnej oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki edukacyjnej.

2. Poznanie specyfiki pracy logopedy w placówce – poznanie metod i narzędzi używanych do przeprowadzania przesiewowych badań logopedycznych oraz wytycznych do kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną

3. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form działań wspierających ucznia.

4.Hospitowanie badań przesiewowych - 8 godzin

5. Samodzielne przeprowadzenie badań przesiewowych - 20 godzin

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitowania i samodzielnego prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych oraz ujęcie ich w protokołach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów w zakresie badań przesiewowych.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć - 10

inne formy: 5

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Pełny opis:

1. Poznanie struktury organizacyjnej oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki edukacyjnej.

2. Poznanie specyfiki pracy logopedy w placówce – poznanie metod i narzędzi używanych do przeprowadzania przesiewowych badań logopedycznych oraz wytycznych do kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną

3. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form działań wspierających ucznia.

4.Hospitowanie badań przesiewowych - 8 godzin

5. Samodzielne przeprowadzenie badań przesiewowych - 20 godzin

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitowania i samodzielnego prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych oraz ujęcie ich w protokołach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów w zakresie badań przesiewowych.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć - 10

inne formy: 5

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Pełny opis:

1. Poznanie struktury organizacyjnej oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki edukacyjnej.

2. Poznanie specyfiki pracy logopedy w placówce – poznanie metod i narzędzi używanych do przeprowadzania przesiewowych badań logopedycznych oraz wytycznych do kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną

3. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form działań wspierających ucznia.

4.Hospitowanie badań przesiewowych - 8 godzin

5. Samodzielne przeprowadzenie badań przesiewowych - 20 godzin

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitowania i samodzielnego prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych oraz ujęcie ich w protokołach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów w zakresie badań przesiewowych.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć - 10

inne formy: 5

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Pełny opis:

1. Poznanie struktury organizacyjnej oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki edukacyjnej.

2. Poznanie specyfiki pracy logopedy w placówce – poznanie metod i narzędzi używanych do przeprowadzania przesiewowych badań logopedycznych oraz wytycznych do kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną

3. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form działań wspierających ucznia.

4.Hospitowanie badań przesiewowych - 8 godzin

5. Samodzielne przeprowadzenie badań przesiewowych - 20 godzin

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitowania i samodzielnego prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych oraz ujęcie ich w protokołach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów w zakresie badań przesiewowych.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć - 10

inne formy: 5

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- potwierdzenie odbycia praktyki przez zakładowego opiekuna, ocena studenta dokonana przez opiekuna praktyki w placówce

-weryfikacja osiągniętych efektów praktyki poprzez analizę dokumentacji sporządzonej przez studenta i rozmowę indywidualną ze studentem, zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni

Pełny opis:

1. Poznanie struktury organizacyjnej oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki edukacyjnej.

2. Poznanie specyfiki pracy logopedy w placówce – poznanie metod i narzędzi używanych do przeprowadzania przesiewowych badań logopedycznych oraz wytycznych do kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną

3. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form działań wspierających ucznia.

4.Hospitowanie badań przesiewowych - 8 godzin

5. Samodzielne przeprowadzenie badań przesiewowych - 20 godzin

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej hospitowania i samodzielnego prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych oraz ujęcie ich w protokołach.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Działania praktyczne wprowadzające do pracy logopedycznej, obejmujące obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności realizowanej przez logopedów w zakresie badań przesiewowych.

NAKŁAD PRAC STUDENTA:

Godziny kontaktowe 40

Przygotowanie się do zajęć - 10

inne formy: 5

LICZBA PUNKTÓW ECTS : 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.