Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-WZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami prawa, zasadami ustroju państwa, tworzenia i funkcjonowania prawa, statusem jednostki w państwie, w tym zasadami godności, wolności i równości, a także instytucją ubezwłasnowolnienia w świetle praw człowieka.

Studenci i studentki nabędą umiejętność odnajdywania i czytania ze zrozumieniem niezbędnych w ich pracy aktów prawnych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych. podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego Zaprezentowany zostanie również system sądownictwa, w tym także europejskiego (Unii Europejskiej i Rady Europy).

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W18 Wymienia funkcje prawa i powszechnie obowiązujące w Polsce akty prawne wybranych gałęzi i dziedzin życia społecznego oraz własności intelektualnej

PC1_KK_W18 Podaje podstawy prawne wybranych gałęzi i dziedzin życia społecznego, źródła prawa własności intelektualnej i normy prawne regulujące ochronę przedmiotu własności intelektualnej

Umiejętności

PC1_KK_U09 Dokonuje obserwacji i interpretacji zdarzeń, z których wynikają skutki prawne (np. odpowiedzialność cywilnoprawna lub karna, nieważność lub nieskuteczność czynności prawnej)

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K03 Ma świadomość trudnej interpretacji niektórych zjawisk społecznych z punktu widzenia norm zapisanych w prawie

PC1_KK_K05 Docenia konieczność przestrzegania prawa własności intelektualnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.