Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie w kształcenie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-WAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie w kształcenie akademickie
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W12 Ma podstawową wiedzę o specyfice i tradycji związanej z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

PC1_KK_W12 Wymienia ważne fakty z historii Uczelni z życia i działalności Patronki

PC1_KK_W11 Zna tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni

PC1_KK_W11 Wymienia i charakteryzuje zmiany w szkolnictwie wyższym zainicjowane Procesem Bolońskim

PC1_KK_W04 Charakteryzuje specyfikę poszczególnych specjalności realizowanych na kierunku Pedagogika specjalna

PC1_KK_W14 Rozumie specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju siebie w roli studenta

PC1_KK_U01 Wyjaśnia założenia Procesu Bolońskiego i budowania Europejskiego Wymiaru Szkolnictwa Wyższego

PC1_KK_U09 Wyjaśnia specyfikę kształcenia na poziomie wyższym oraz potrzebę rozwoju zawodowego i osobowego

PC1_KK_U01 Potrafi argumentować swoje stanowisko w zakresie wybranych aktualnych tendencji w edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji

PC1_KK_U09 Potrafi poddać krytycznej analizie swój styl studiowania oraz stosować różne sposoby wzmacniające efektywność uczenia się

PC1_KK_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za jakość własnego przygotowania zawodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Danuta Emiluta-Rozya, Tomasz Głowik, Urszula Gosk, Wanda Hajnicz, Barbara Marcinkowska, Anna Nowicka-Skóra, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Wereszka, Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: test

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w 90-leciu swojego istnienia- osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, pracy na rzecz środowiska. Maria Grzegorzewska twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Wybitni pedagodzy specjalni w historii APS.

Kształcenie na uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni.

Studiowanie na kierunku pedagogika specjalna. Charakterystyka specjalnosci realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Danuta Emiluta-Rozya, Wanda Hajnicz, Hubert Iwanicki, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Anna Nowicka-Skóra, Radosław Piotrowicz, Stefan Przybylski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: test

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w 90-leciu swojego istnienia- osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, pracy na rzecz środowiska. Maria Grzegorzewska twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Wybitni pedagodzy specjalni w historii APS.

Kształcenie na uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni.

Studiowanie na kierunku pedagogika specjalna. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Barbara Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: test

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w 90-leciu swojego istnienia- osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, pracy na rzecz środowiska. Maria Grzegorzewska twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej. Wybitni pedagodzy specjalni w historii APS.

Kształcenie na uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce. Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego. Kultura akademicka w perspektywie aksjologicznej i społecznej. Tradycje akademickie i ich obecność w rzeczywistości współczesnych uczelni.

Studiowanie na kierunku pedagogika specjalna. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 6

Przygotowanie do zaliczenia: 24

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej - jej historia i misja.

Maria Grzegorzewska - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej - wizja kształcenia pedagogów specjalnych, sposób rozumienia niepełnosprawności.

Kształcenie w uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce.

Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego - krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, system punktów kredytowych ECTS, konstrukcja programów kształcenia akademickiego.

Pedagogika specjalna jako kierunek studiów. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Literatura:

- Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

- Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

- Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej - jej historia i misja.

Maria Grzegorzewska - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej - wizja kształcenia pedagogów specjalnych, sposób rozumienia niepełnosprawności.

Kształcenie w uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce.

Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego - krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, system punktów kredytowych ECTS, konstrukcja programów kształcenia akademickiego.

Regulamin studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Pedagogika specjalna jako kierunek studiów. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Literatura:

- Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

- Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

- Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 6

Przygotowanie do zaliczenia: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej - jej historia i misja.

Maria Grzegorzewska - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej - wizja kształcenia pedagogów specjalnych, sposób rozumienia niepełnosprawności.

Kształcenie w uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce.

Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego - krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, system punktów kredytowych ECTS, konstrukcja programów kształcenia akademickiego.

Pedagogika specjalna jako kierunek studiów. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Literatura:

- Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

- Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

- Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie do zaliczenia: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób mierzenia efektów kształcenia: kolokwium

Pełny opis:

Akademia Pedagogiki Specjalnej - jej historia i misja.

Maria Grzegorzewska - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej - wizja kształcenia pedagogów specjalnych, sposób rozumienia niepełnosprawności.

Kształcenie w uczelni wyższej zgodnie ze zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie i Polsce.

Tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Założenia i realizacja Procesu Bolońskiego - krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, system punktów kredytowych ECTS, konstrukcja programów kształcenia akademickiego.

Pedagogika specjalna jako kierunek studiów. Charakterystyka specjalności realizowanych na kierunku pedagogika specjalna. Kształtowanie własnego rozwoju w kontekście wyboru specjalności. Prezentacja specjalności prowadzonych w APS na kierunku pedagogika specjalna.

Literatura:

Literatura:

- Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006

- Goćkowski J., Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia., Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

- Pedagogika specjalna- różne poszukiwania, wspólna misja (praca zbiorowa) (2009). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Polecane strony internetowe:

www.aps.edu.pl

www.mnisw.gov.pl

http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 6

Przygotowanie do zaliczenia: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.