Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PIC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka z elementami psychopatologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywność, wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń, pozytywne napisanie kolokwium ( test jednokrotnego wyboru 60 % poprawnych odpowiedzi).

Studenci zobowiązani są do obecności na ćwiczeniach ( w przypadku nieobecności należy napisać prace pisemna dotyczącą tematu omawianego podczas ćwiczeń).

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju człowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu średniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Upośledzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN.

2. Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańska: GWP.

3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 1. Warszawa: PWN.

4. Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

1. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

2. Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar

4. Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

5. Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W06 Zna specyfikę poszczególnych okresów rozwojowych

PC1_KK_W06 Zna prawidłowości rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w toku

życia

PC1_KK_W06 Potrafi scharakteryzować podstawowe zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży

PC1_KS_U02 Potrafi dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka na poszczególnych etapach i rozpoznać niepokojące objawy

PC1_KS_U02 Określa potencjalne problemy psychologiczne, jakich może doświadczać dziecko, adolescent i

osoba dorosła w kolejnych okresach życia

PC1_KS_U02 Potrafi określać czynniki niekorzystnie wpływające na rozwój dzieci i młodzieży

PC1_KK_U06 Posiada świadomość specyfiki funkcjonowania dziecka na poszczególnych etapach rozwoju i potrafi ją wykorzystać w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami

PC1_KK_U05 Wyraża sądy i opinie na temat potrzeb rozwojowych człowieka w toku rozwoju

PC1_KK_K02 Wrażliwy na ograniczenia i możliwości funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i

społecznego dziecka na poszczególnych etapach rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywność, wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń, pozytywne napisanie kolokwium ( test jednokrotnego wyboru 60 % poprawnych odpowiedzi).

Studenci zobowiązani są do obecności na ćwiczeniach ( w przypadku nieobecności należy napisać prace pisemna dotyczącą tematu omawianego podczas ćwiczeń).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Natalia Józefacka, Katarzyna Sass-Stańczak, Małgorzata Woźniak-Prus, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju czlowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu sredniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Uposl;edzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 30 wykład, 15 ćwiczenia

Przygotowanie się do ćwiczeń - 15 godz.

studiowanie literatury - 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Katarzyna Chotkowska, Anna Hryniewicka, Katarzyna Sass-Stańczak, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju człowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu średniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Upośledzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 30 wykład, 15 ćwiczenia

Przygotowanie się do ćwiczeń - 15 godz.

studiowanie literatury - 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju czlowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu sredniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Uposl;edzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 15 wykład, 12 ćwiczenia

Przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godz.

studiowanie literatury - 20 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Iwona Omelańczuk, Dominika Wiśniewska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju człowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu średniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Upośledzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 30 wykład, 15 ćwiczenia

Przygotowanie się do ćwiczeń - 15 godz.

studiowanie literatury - 10 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Staniaszczyk, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywność, wypowiedzi indywidualne, udział w dyskusjach; zadania wykonywane w ramach ćwiczeń, pozytywne napisanie kolokwium ( test jednokrotnego wyboru 60 % poprawnych odpowiedzi).

Studenci zobowiązani są do obecności na ćwiczeniach ( w przypadku nieobecności należy napisać prace pisemna dotyczącą tematu omawianego podczas ćwiczeń).

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka”

Wyznaczniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania

Zespół nadpobudliwości psychorychowej

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania

Całościowe zaburzenia rozwojowe

ĆWICZENIA ….

Istota rozwoju i czynniki rozwoju człowieka

Teoretyczne modele zaburzeń wieku dziecięcego

Rozwój prenatalny. teratogeny

Rozwój okresu wczesnego dzieciństwa/Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu średniego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu późnego dzieciństwa Czynniki zaburzeń rozwojowych

Rozwój okresu dorastania Czynniki zaburzeń rozwojowych

Upośledzenia umysłowe i zaburzenia uczenia się

Terapia i leczenie zaburzeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia - 15 wykład, 12 ćwiczenia

Przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godz.

studiowanie literatury - 20 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Joanna Wojda-Kornacka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń (obecność + prezentacja+ kolokwium) oraz uzyskanie na egzaminie pisemnym powyżej 50% pkt.

Wykład: egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru: 15-30 pytań

Ćwiczenia: przygotowanie prezentacji multimedialnych, aktywność na zajęciach, test z tematyki ćwiczeń.

Studenci zobowiązani są do obecności na ćwiczeniach (dopuszczone są 2 nieobecności). W przypadku opuszczenia większej liczby ćwiczeń (z przyczyn zdrowotnych lub losowych) wymagane jest napisanie pracy, dotyczącej tematyki opuszczonych ćwiczeń. Studenci indywidualnie lub w małych grupach przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą wybranego tematu.

Studenci przystępują do pisemnego egzaminu, obejmującego tematykę wykładów, ćwiczeń oraz wybrane treści z literatury. Egzamin składa się z ok. 30 pytań testowych z jednokrotnym wyborem.

Pełny opis:

Wykład (tematyka)

1. Teratogeny

• zasady działania teratogenów, przykłady

• pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej

• Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

• Płodowy Efekt Alkoholowy

2. Zaburzenia okresu dzieciństwa

• typy zaburzeń odżywiania u niemowląt i małych dzieci

• ruminacje, pica

• czynności nawykowe (ssanie kciuka, masturbacja dziecięca)

• zaburzenia snu u dzieci

• moczenie mimowolne

• mimowolne zanieczyszczanie się kałem

• schizofrenia dziecięca

3. Całościowe zaburzenia rozwoju

• Autyzm dziecięcy (geneza, charakterystyka zaburzenia, funkcjonowanie osób z autyzmem, rozpoznawanie zaburzenia)

• rodzina dziecka autystycznego, pomoc dziecku z autyzmem, terapia

• specyfika przywiązania u dzieci z autyzmem

• Zespół Retta

• Zespół Aspergera

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi,

• przyczyny i charakterystyczne symptomy ADHD

• zaburzenia współwystępujące

• rodzina dziecka z ADHD

• rozwój społeczny dziecka z ADHD (rówieśnicy, szkoła)

• pomoc dziecku z ADHD

5. Tiki, zaburzenia zachowania

• etiologia, rodzaje tików

• Zespół Tourette'a

• modele kształtowania się zachowań u dziecka

• zaburzenia zachowania (conduct disorder – CD)

• zaburzenia opozycyjno-buntownicze (oppositional defiant disorder – ODD)

• zaburzenia zachowania a ADHD

• zaburzenia zachowania, agresja a konflikt z prawem

6. Zaburzenia emocjonalne (lękowe)

• strach i lęk

• zespół uogólnionego lęku

• zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

• fobie specyficzne i społeczne

• zespół paniki z agorafobią i bez niej

• lękowe zaburzenia separacyjne

7. Zaburzenia nastroju i zachowania samobójcze

• depresja wielka i dystymia

• rodzaje zaburzeń depresyjnych u dzieci

• zmiany rozwojowe w zakresie symptomatologii depresyjnej

• zaburzenia lękowe a depresja próby samobójcze (rzekome i właściwe) i samobójstwa dokonane

• podmiotowe uwarunkowania samobójstw dzieci i młodzieży

• społeczne uwarunkowania wzrostu częstości samobójstw dzieci i młodzieży

Ćwiczenia (zakres treści, problematyka szczegółowa)

1. Wprowadzenie

• podstawowe pojęcia: rozwój, zmiana, ciągłość, determinanty, badania, life-span development approach.

• zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka,

• rodzaje zmian rozwojowych: zmiany uniwersalne, wspólne, indywidualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Zdarzenia punktualne i niepunktualne oraz ich konsekwencje dla rozwoju

• zależności pomiędzy jednostkowym cyklem życia człowieka a szeroko rozumianym kontekstem kulturowo – społecznym właściwości i prawidłowości rozwoju

• modele rozwoju: liniowy, stadialny, cykliczno – fazowy (charakterystyka faz w cyklu rozwoju, znaczenie regresu i kryzysu w cyklu rozwoju, cykl rozwoju a interwencja zewnętrzna).

• akceleracja i retardacja

• modele zdrowia i zaburzeń

• pojęcie normy i patologii

• specyfika zaburzeń wieku rozwojowego

• modele teoretyczne powstawania zaburzeń (z perspektywy biologicznej, psychodynamicznej, behawiorystycznej, poznawczej, systemowej, model podatność-stres)

• psychopatologia jako nauka

• obowiązujące klasyfikacje chorób i zaburzeń ICD-10 i DSM-IV

• podstawy koncepcji resilience i rozpatrywanie przyczyn psychopatologii z punktu widzenia czynników chroniących i czynników ryzyka

2. Podstawowe problemy psychologii i psychopatologii rozwoju człowieka

• wprowadzenie do przedmiotu

• rozumienie pojęć zdrowie, patologia, rozwój

• czynniki rozwoju

• zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki

• konsekwencje zaburzeń rozwoju

3. Koncepcje periodyzacji biegu życia człowieka oraz wybrane koncepcje i teorie rozwoju człowieka

• ciągłość / nieciągłość rozwoju

• podejście stadialne

• koncepcja zadań rozwojowych wg R. J. Havighursta

• teorie psychoanalityczne (Z. Freuda, E. H. Eriksona)

• teorie behawiorystyczne

• teorie poznawcze (J. Piageta)

• teoria kulturowo-historyczna (L. S. Wygotskiego)

• modele kompleksowe

4. Okres prenatalny i narodziny dziecka

• rozwój w okresie prenatalnym

• poród z perspektywy matki i dziecka

• wcześniactwo

• sytuacja psychologiczna rodziny z małym dzieckiem

• charakterystyka okresu noworodkowego

5. Wczesne dzieciństwo

• wiek niemowlęcy

• wiek poniemowlęcy

• rozwój zabawy, komunikacji

• rozwój motoryczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny

6. Kształtowanie się więzi i zaburzenia przywiązania

• znaczenie wczesnych więzi dla rozwoju emocjonalnego dziecka

• teoria przywiązania J. Bowlby’ego

• fazy rozwoju przywiązania

• zachowanie przywiązaniowe

• wewnętrzne modele operacyjne

• typy przywiązania (Bowlby i Ainsworth, Main i Cassidy)

• okoliczności zaburzające przebieg formowania więzi

• wzorce przywiązania a psychopatologia rozwoju

• zaburzenia przywiązania (reaktywne zaburzenie przywiązania, zaburzenia selektywności przywiązania)

• możliwe drogi wpływu przywiązania na rozwój psychopatologii wg Greenberga

• zaburzenia rozwojowe a kształtowanie się przywiązania

7. Niepełnosprawność intelektualna i Zespół Downa

• etiologia, diagnoza, głębokość upośledzenia umysłowego

• Zespół kruchego chromosomu X

• Fenyloketonuria

• Zespół Downa

• wychowanie dziecka z Zespołem Downa, rola rodziny

• specyfika przywiązania u dzieci z Zespołem Downa

8. Wiek przedszkolny

• rozwój somatyczny

• procesy poznawcze

• rozwój emocjonalny i społeczny

• identyfikacja płci

9. Młodszy wiek szkolny

• ogólna charakterystyka zmian

• rozwój procesów poznawczych

• doświadczenia społeczne dziecka

10. Specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się

• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

• najczęstsze objawy, mogące świadczyć o dysleksji

• przyczyny, typy dysleksji

• diagnoza dysleksji

• zasady postępowania terapeutycznego

• system pomocy terapeutycznej osobom z dysleksją rozwojową w Polsce

• Kinezjologia Edukacyjna

11. Adolescencja i wczesna dorosłość

• miejsce i rola adolescencji w przebiegu życia człowieka

• wczesna adolescencja

• zmiany fizjologiczne, poznawcze

• rozwój społeczny

• kształtowanie się tożsamości

• rozwój psychoseksualny

• wiek młodzieńczy

• rozwój moralny

• próg dorosłości

• rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny

• założenie rodziny

• podjęcie pracy zawodowej

12. Specyficzne problemy okresu adolescencji

• wcześniej / później dojrzewająca młodzież

• przedwczesna inicjacja seksualna młodzieży

• ciąże nieletnich

• zaburzenia identyfikacji z płcią

• używanie substancji psychoaktywnych

• niebezpieczeństwo używania substancji psychoaktywnych

• fazy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (Kandel, „wir”)

• konsekwencje używania substancji psychoaktywnych

• przyczyny sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne (społeczne, psychologiczne)

• motywy sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne (aktywne, ucieczkowe)

• uzależnienia (w tym „nowe uzależnienia” – hazard, uzależnienia od komputera, Internetu

• profilaktyka uzależnień

13. Zaburzenia odżywiania

• funkcje jedzenia i masy ciała

• czynniki ryzyka zachorowania na zaburzenia odżywiania

• jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) – typy, przyczyny, konsekwencje

• anoreksja jako zespół uzależnienia

• rodzina psychosomatyczna

• bulimia psychiczna

• otyłość

14. Średnia i późna dorosłość

• zmiany fizyczne i fizjologiczne

• aktywność w rolach społecznych (rodzinnych, zawodowych)

• fazy życia rodziny

• zmiany w czynnościach poznawczych

• biologiczny wymiar starzenia się

• psychospołeczne zmiany wieku starzenia się

• problem umierania i śmierci

Literatura:

Literatura podstawowa

1, Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 2 i 3. Warszawa: PWN.

2. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

1. Bee H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

2. Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.

3. Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańska: GWP.

4. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.(2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP.

5. Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Scholar.

6. Namysłowska I. (2007). (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

7. Popielarska A., Popielarska M. (red.) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, PZWL.

8. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003). Psychologia rozwoju człowieka, Tom 1. Warszawa: PWN.

9. Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

Metody pracy/kształceni: prezentacje prowadzącego zajęcia, prezentacje multimedialna wykonana w grupach studenckich, dyskusja, praca indywidualna.

Nakład pracy studenta rozpisany na różne aktywności:

25 godzin - przygotowanie się do zajęć: czytanie literatury,

25 godzin - przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

25 godzin - przygotowanie do egzaminu końcowego.

Przedmiot ma 3 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie

Egzamin pisemny. Praca w małych grupach.

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć. Analiza materiału klinicznego-studium przypadku.

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych teorii rozwoju człowieka a także problemów zdrowia psychicznego charakterystycznych na poszczególnych etapach życia.

Zagadnienia:

Wykład:

1) Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju człowieka

2) Przedmiot, problemy i zadania psychopatologii

3) Problemy emocjonalne i behawioralne oraz ich uwarunkowania w różnych teoriach psychologicznych

4) Charakterystyka różnych aspektów rozwoju w poszczególnych okresach życia

Ćwiczenia:

Problemy emocjonalne i behawioralne w różnych fazach życia/ objawy, przyczyny, terapia:

- w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

- w okresie dzieciństwa

- w okresie adolescencji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. [W:] J. Strelau, D.Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki, T. II. Gdańsk, GWP.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Fundament”.

Turner, J., Helms, D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 12+12 godzin

przygotowanie prezentacji - 8 godz.

przygotowanie studiów przypadków- 6 godz.

zapoznanie się z literaturą przedmiotu potrzebną do uczestniczenia aktywnego w zajęciach - 20 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 32 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Anna Hryniewicka, Filip Rola, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.