Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie przedszkolne w systemie rodzinkowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przedszkolne w systemie rodzinkowym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W13 Zna alternatywne formy wychowania przedszkolnego: regulacje prawne i organizacja. Zna sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolach rodzinkowych. Zna organizację dziennego pobytu dzieci w przedszkolach rodzinkowych (czynności samoobsługowe, zabawa, zajęcia dydaktyczne), formy i metody pracy.

PEP1_W15 Rozumie konieczność stosowania metody „uczył Marcin Marcina”, gdy dzieci starsze uczą maluchy tego, co same już potrafią.

Wie, w jaki sposób przygotować dzieci starsze do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego. Rozumie potrzeby i sytuację dwulatków zapisanych do przedszkola rodzinkowego.

PEP1_U03 Umie zaplanować działalność pedagogiczną w przedszkolu rodzinkowym.

PEP1_U05 Potrafi organizować dzieciom zabawy i zajęcia dydaktyczne w przedszkolach rodzinkowych. Potrafi zajmować się dwulatkami w takim przedszkolu. Umie w warunkach takiego przedszkola wspomagać rozwój psychoruchowy dzieci, które tego potrzebują

PEP1_U17 Umie organizować i kierować „pracą małych nauczycieli” w sytuacji, gdy uczą one maluchy tego, co sami potrafią.

PEP1_U11 Potrafi współpracować z rodzicami w przedszkolu rodzinkowym.

PEP1_K07 Jest przygotowany do twórczej pracy w placówkach alternatywnych i grupach mieszanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, 2014

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007

Czasopisma o tematyce przedszkolnej np. Wychowanie w przedszkolu, Bliżej przedszkola

Uwagi:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, organizację dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka,

pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Schaffer H. R., Psychologia dziecka, 2014

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007

Czasopisma o tematyce przedszkolnej np. Wychowanie w przedszkolu, Bliżej przedszkola

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Uwagi:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Uwagi:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 5 godzin + 10 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 - 50 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Kowalewska B., Mam czas dla dziecka, Impuls, Kraków 2013

Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli M. Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, warsztaty) - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kierzkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kierzkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Kowalewska B., Mam czas dla dziecka, Impuls, Kraków 2013

Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli M. Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków

Uwagi:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 5 godzin + 10 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 - 50 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Kowalewska B., Mam czas dla dziecka, Impuls, Kraków 2013

Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli M. Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków

Uwagi:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, laboratorium/warsztaty) – 15h

Przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 - 50 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Po zrealizowaniu przedmiotu student orientuje się: jakie są alternatywne formy wychowania przedszkolnego,sposoby planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu rodzinkowym, jaka jest organizacja dziennego pobytu dzieci w przedszkolu rodzinkowym, jakie są formy i metody pracy w przedszkolach rodzinkowych, jak przygotować starsze przedszkolaki do podjęcia nauki szkolnej w warunkach przedszkola rodzinkowego, jak wspomagać rozwój psychoruchowy dziecka, pozna różnorodne formy współpracy z rodzicami

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Florek A. Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo, Warszawa 2010

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012

Gruszczyk - Kolczyńska E. Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Olechnowicz H., Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa, 1997

Kowalewska B., Mam czas dla dziecka, Impuls, Kraków 2013

Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli M. Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków

Uwagi:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, laboratorium/warsztaty) – 10h

Przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 - 50 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.