Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie przez sztuki plastyczne – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przez sztuki plastyczne – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Wiedza o sztukach plastycznych:

Malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa

Techniki plastyczne: rysunkowe

Wiadomości o rodzajach kompozycji

Proste formy użytkowe

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Pełny opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Malarstwo: rodzaje malarstwa, techniki malarskie

Kompozycje malarskie inspirowane wyobraźnią: realne i fantastyczne

Techniki rysunkowe: narzędzia - ćwiczenia kompozycyjne i różnorodność kresek

Grafika artystyczna i użytkowa: techniki, tematyka

Kompozycja otwarta na płaszczyźnie: wycinanka, technika kalkografii - odbitka

Rzeźba: tematyka, rodzaje, materiały i narzędzia

Formy przestrzenne: lepienie z modeliny, plasteliny, folii aluminiowej, kartonu

Proste formy użytkowe: rekwizyty (pacynka) - papieroplastyka, techniki kombinowane

Sztuka ludowa - inspiracja w twórczości, zwyczaje ludowe, wycinanki, plecionki, pisanki, malowanki na szkle itp.

Architektura: rodzaje budowli, funkcjonalizm, architekt, urbanista - wycieczka formą lekcji z plastyki

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

St. Popek – „Barwy i psychika”,

H. Hohense – Ciszewska – „ABC wiedzy o plastyce”,

Sylvie Chermet - Carroy - "Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W09 Zna rozwój rysunkowy dziecka

PEP1_W15 Zna techniki plastyczne, które można stosować w żłobku, przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Wie, jak zaznajamiać dzieci z przejawami sztuki ludowej i jak przybliżać im estetykę architektury parków, ogrodów itp.

Wie, jak prowadzić zajęcia, aby rozwijać uzdolnienia plastyczne dzieci

Umie wypowiadać się w technikach plastycznych, które można stosować w żłobku, przedszkolu i szkole

PEP1_U03 Umie interpretować dziecięce rysunki zgodnie z rozwojem rysunkowym dzieci

UPEP1_U05 Umie wspólnie z dziećmi wykonywać przedmioty użytkowe o walorach estetycznych

PEP1_U11 Umie organizować wystawy prac dziecięcych i rozmawiać o nich tak, aby zachęcić każde dziecko do twórczości

Umie rozmawiać z dziećmi o ich wytworach, zachęcając je do twórczej aktywności

PEP1_K02 Dba o estetykę otoczenia dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach,

Wykonanie i oddanie wszystkich prac plastycznych,

Zaliczenie pisemne – praca semestralna,

Przeprowadzenie zajęć plastycznych podczas praktyk w przedszkolu

i szkole.

Praktyki zawodowe:

Przeprowadzenie zajęć plastycznych podczas praktyk w żłobku, przedszkolu i szkole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Wiedza o sztukach plastycznych:

Malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa

Techniki plastyczne: rysunkowe

Wiadomości o rodzajach kompozycji

Proste formy użytkowe

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Pełny opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Malarstwo: rodzaje malarstwa, techniki malarskie

Kompozycje malarskie inspirowane wyobraźnią: realne i fantastyczne

Techniki rysunkowe: narzędzia - ćwiczenia kompozycyjne i różnorodność kresek

Grafika artystyczna i użytkowa: techniki, tematyka

Kompozycja otwarta na płaszczyźnie: wycinanka, technika kalkografii - odbitka

Rzeźba: tematyka, rodzaje, materiały i narzędzia

Formy przestrzenne: lepienie z modeliny, plasteliny, folii aluminiowej, kartonu

Proste formy użytkowe: rekwizyty (pacynka) - papieroplastyka, techniki kombinowane

Sztuka ludowa - inspiracja w twórczości, zwyczaje ludowe, wycinanki, plecionki, pisanki, malowanki na szkle itp.

Architektura: rodzaje budowli, funkcjonalizm, architekt, urbanista - wycieczka formą lekcji z plastyki

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Literatura:

St. Popek – „Barwy i psychika”,

H. Hohense – Ciszewska – „ABC wiedzy o plastyce”,

Sylvie Chermet - Carroy - "Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Wiedza o sztukach plastycznych:

Malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa

Techniki plastyczne: rysunkowe

Wiadomości o rodzajach kompozycji

Proste formy użytkowe

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Pełny opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Malarstwo: rodzaje malarstwa, techniki malarskie

Kompozycje malarskie inspirowane wyobraźnią: realne i fantastyczne

Techniki rysunkowe: narzędzia - ćwiczenia kompozycyjne i różnorodność kresek

Grafika artystyczna i użytkowa: techniki, tematyka

Kompozycja otwarta na płaszczyźnie: wycinanka, technika kalkografii - odbitka

Rzeźba: tematyka, rodzaje, materiały i narzędzia

Formy przestrzenne: lepienie z modeliny, plasteliny, folii aluminiowej, kartonu

Proste formy użytkowe: rekwizyty (pacynka) - papieroplastyka, techniki kombinowane

Sztuka ludowa - inspiracja w twórczości, zwyczaje ludowe, wycinanki, plecionki, pisanki, malowanki na szkle itp.

Architektura: rodzaje budowli, funkcjonalizm, architekt, urbanista - wycieczka formą lekcji z plastyki

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

St. Popek – „Barwy i psychika”,

H. Hohense – Ciszewska – „ABC wiedzy o plastyce”,

Sylvie Chermet - Carroy - "Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Wiedza o sztukach plastycznych:

Malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa

Techniki plastyczne: rysunkowe

Wiadomości o rodzajach kompozycji

Proste formy użytkowe

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Pełny opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Malarstwo: rodzaje malarstwa, techniki malarskie

Kompozycje malarskie inspirowane wyobraźnią: realne i fantastyczne

Techniki rysunkowe: narzędzia - ćwiczenia kompozycyjne i różnorodność kresek

Grafika artystyczna i użytkowa: techniki, tematyka

Kompozycja otwarta na płaszczyźnie: wycinanka, technika kalkografii - odbitka

Rzeźba: tematyka, rodzaje, materiały i narzędzia

Formy przestrzenne: lepienie z modeliny, plasteliny, folii aluminiowej, kartonu

Proste formy użytkowe: rekwizyty (pacynka) - papieroplastyka, techniki kombinowane

Sztuka ludowa - inspiracja w twórczości, zwyczaje ludowe, wycinanki, plecionki, pisanki, malowanki na szkle itp.

Architektura: rodzaje budowli, funkcjonalizm, architekt, urbanista - wycieczka formą lekcji z plastyki

analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna

Scenariusze zajęć z plastyki w żłobku, przedszkolu i szkole

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

St. Popek – „Barwy i psychika”,

H. Hohense – Ciszewska – „ABC wiedzy o plastyce”,

Sylvie Chermet - Carroy - "Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji plastycznej i edukacji przez sztukę. W ramach zaliczenia ćwiczeń wynikających

z programu przedmiotu studenci wykonają przykładowe prace plastyczne oraz prace dotyczące planowania, tworzenia i przygotowania zajęć plastycznych oraz wykazania się podczas kolokwium odpowiednim poziomem wiedzy metodycznej

Pełny opis:

Proces twórczy dziecka w podświadomości i świadomości, jako szereg czynności psychicznych i fizycznych wynikający z jego wiedzy o otaczającym go świecie.

Metody rozpoznawania i rozwijania zdolności plastycznych, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności dziecka.

Proces twórczy dziecka związany z emocjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami plastycznymi małego dziecka.

Funkcje plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- poznawcza - dostarczają informacji dotyczących różnych zakresów i dziedzin, różnych epok i kultur. W zakres tej wiedzy wchodzi również specyficzna wiedza plastyczna, elementy historii i sztuki , znajomość języka plastycznego.

- kształcąca- dotyczy procesów psychicznych- operacji umysłowych poznanie procesów oddziaływania dzieła plastycznego na uruchamianie, stymulowanie spostrzegawczości, uwagi, myślenia, mowy i wyobraźni dziecka

- wychowawcza- wzbogacająca sferę osobowości dziecka określaną jako właściwości psychiczne: charakter, postawy, motywy działania.

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obraz (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Scenariusze zajęć z plastycznych w przedszkolu i szkole.

Miejsce wychowania przez sztukę w programach wychowania przedszkolnego. Podstawowe idee, funkcja i formy ekspresji, znaczenie i organizacja impresji.

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) -30h

Przygotowanie do zaliczania - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji plastycznej i edukacji przez sztukę. W ramach zaliczenia ćwiczeń wynikających

z programu przedmiotu studenci wykonają przykładowe prace plastyczne oraz prace dotyczące planowania, tworzenia i przygotowania zajęć plastycznych oraz wykazania się podczas kolokwium odpowiednim poziomem wiedzy metodycznej

Pełny opis:

Proces twórczy dziecka w podświadomości i świadomości, jako szereg czynności psychicznych i fizycznych wynikający z jego wiedzy o otaczającym go świecie.

Metody rozpoznawania i rozwijania zdolności plastycznych, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności dziecka.

Proces twórczy dziecka związany z emocjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami plastycznymi małego dziecka.

Funkcje plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- poznawcza - dostarczają informacji dotyczących różnych zakresów i dziedzin, różnych epok i kultur. W zakres tej wiedzy wchodzi również specyficzna wiedza plastyczna, elementy historii i sztuki , znajomość języka plastycznego.

- kształcąca- dotyczy procesów psychicznych- operacji umysłowych poznanie procesów oddziaływania dzieła plastycznego na uruchamianie, stymulowanie spostrzegawczości, uwagi, myślenia, mowy i wyobraźni dziecka

- wychowawcza- wzbogacająca sferę osobowości dziecka określaną jako właściwości psychiczne: charakter, postawy, motywy działania.

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obraz (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Scenariusze zajęć z plastycznych w przedszkolu i szkole.

Miejsce wychowania przez sztukę w programach wychowania przedszkolnego. Podstawowe idee, funkcja i formy ekspresji, znaczenie i organizacja impresji.

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) -30h

Przygotowanie do zaliczania - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.