Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie przez sztukę - działalność plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przez sztukę - działalność plastyczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

potrafi scharakteryzować rozwój rysunkowy dzieci

Rozumie rolę barwy w wychowaniu przez sztukę: kolor jako wyraz emocji u dzieci, kolor jako czynnik uspokajający i pobudzający

Zna metodykę prowadzenia zajęć z zakresu działalności plastycznej w żłobku i przedszkolu, w tym techniki plastyczne dostępne dla dzieci.

potrafi omówić diagnostyczne wartości dziecięcych rysunków

potrafi zorganizować korzystne pod względem kolorów środowisko.

potrafi zaprojektować i prowadzić zajęcia sprzyjające wypowiadaniu się dzieci w rysunkach, malowankach i instalacjach plastycznych

Potrafi organizować wystawy prac dziecięcych i omawiać je posługując się wiedzą psychologiczną i pedagogiczną

Potrafi zorganizować kącik plastyczny dla dzieci i organizować w nim zajęcia

potrafi dokonać analizy kolorystyki wnętrz, w których przebywają dzieci i sformułować wnioski do rozsądnego stosowania kolorów w otoczeniu dziecka

ma świadomość konieczności okazywania szacunku dla dziecięcej twórczości.

Ma potrzebę wyrażania się w różnych formach działalności plastycznej

Potrafi współpracować z rodziną dziecka w zakresie wychowania plastycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Barbara Klimek-Troicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń) Wiedza o sztukach plastycznych: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa.

Techniki plastyczne: rysunkowe Wiadomości o rodzajach kompozycji Proste formy użytkowe.

Analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna. Scenariusze zajęć z plastyki

w przedszkolu i szkole

Pełny opis:

Proces twórczy dziecka w podświadomości i świadomości, jako szereg czynności psychicznych i fizycznych wynikający z jego wiedzy o otaczającym go świecie.

Metody rozpoznawania i rozwijania zdolności plastycznych, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności dziecka.

Proces twórczy dziecka związany z emocjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami plastycznymi małego dziecka.

Funkcje plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- poznawcza - dostarczają informacji dotyczących różnych zakresów i dziedzin, różnych epok i kultur. W zakres tej wiedzy wchodzi również specyficzna wiedza plastyczna, elementy historii i sztuki , znajomość języka plastycznego.

- kształcąca- dotyczy procesów psychicznych- operacji umysłowych poznanie procesów oddziaływania dzieła plastycznego na uruchamianie, stymulowanie spostrzegawczości, uwagi, myślenia, mowy i wyobraźni dziecka

- wychowawcza- wzbogacająca sferę osobowości dziecka określaną jako właściwości psychiczne: charakter, postawy, motywy działania.

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obraz (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Scenariusze zajęć z plastycznych w przedszkolu i szkole.

Miejsce wychowania przez sztukę w programach wychowania przedszkolnego. Podstawowe idee, funkcja i formy ekspresji, znaczenie i organizacja impresji.

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń) Wiedza o sztukach plastycznych: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa.

Techniki plastyczne: rysunkowe Wiadomości o rodzajach kompozycji Proste formy użytkowe.

Analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna. Scenariusze zajęć z plastyki

w przedszkolu i szkole.

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji plastycznej i edukacji przez sztukę.

W ramach zaliczenia ćwiczeń wynikających z programu przedmiotu studenci wykonają przykładowe prace plastyczne oraz prace dotyczące planowania, tworzenia i przygotowania zajęć plastycznych oraz wykazania się podczas kolokwium odpowiednim poziomem wiedzy metodycznej

Pełny opis:

Proces twórczy dziecka w podświadomości i świadomości, jako szereg czynności psychicznych i fizycznych wynikający z jego wiedzy o otaczającym go świecie.

Metody rozpoznawania i rozwijania zdolności plastycznych, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności dziecka.

Proces twórczy dziecka związany z emocjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami plastycznymi małego dziecka.

Funkcje plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- poznawcza - dostarczają informacji dotyczących różnych zakresów i dziedzin, różnych epok i kultur. W zakres tej wiedzy wchodzi również specyficzna wiedza plastyczna, elementy historii i sztuki , znajomość języka plastycznego.

- kształcąca- dotyczy procesów psychicznych- operacji umysłowych poznanie procesów oddziaływania dzieła plastycznego na uruchamianie, stymulowanie spostrzegawczości, uwagi, myślenia, mowy i wyobraźni dziecka

- wychowawcza- wzbogacająca sferę osobowości dziecka określaną jako właściwości psychiczne: charakter, postawy, motywy działania.

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obraz (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Scenariusze zajęć z plastycznych w przedszkolu i szkole.

Miejsce wychowania przez sztukę w programach wychowania przedszkolnego. Podstawowe idee, funkcja i formy ekspresji, znaczenie i organizacja impresji.

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 15

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 15

liczba punktów ECTS - 3pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obrazek (linia, plama, bryła, przestrzeń) Wiedza o sztukach plastycznych: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa.

Techniki plastyczne: rysunkowe Wiadomości o rodzajach kompozycji Proste formy użytkowe.

Analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna. Scenariusze zajęć z plastyki

w przedszkolu i szkole.

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi celami i metodami pracy w zakresie edukacji plastycznej i edukacji przez sztukę. W ramach zaliczenia ćwiczeń wynikających z programu przedmiotu studenci wykonają przykładowe prace plastyczne oraz prace dotyczące planowania, tworzenia i przygotowania zajęć plastycznych oraz wykazania się podczas kolokwium odpowiednim poziomem wiedzy metodycznej

Pełny opis:

Proces twórczy dziecka w podświadomości i świadomości, jako szereg czynności psychicznych i fizycznych wynikający z jego wiedzy o otaczającym go świecie.

Metody rozpoznawania i rozwijania zdolności plastycznych, zainteresowań, inteligencji wielorakich oraz stymulowania kreatywności dziecka.

Proces twórczy dziecka związany z emocjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami plastycznymi małego dziecka.

Funkcje plastyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- poznawcza - dostarczają informacji dotyczących różnych zakresów i dziedzin, różnych epok i kultur. W zakres tej wiedzy wchodzi również specyficzna wiedza plastyczna, elementy historii i sztuki , znajomość języka plastycznego.

- kształcąca- dotyczy procesów psychicznych- operacji umysłowych poznanie procesów oddziaływania dzieła plastycznego na uruchamianie, stymulowanie spostrzegawczości, uwagi, myślenia, mowy i wyobraźni dziecka

- wychowawcza- wzbogacająca sferę osobowości dziecka określaną jako właściwości psychiczne: charakter, postawy, motywy działania.

Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie plastyki.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Problemy plastyczne, środki wyrazu plastycznego tworzące dzieło, obraz (linia, plama, bryła, przestrzeń)

Scenariusze zajęć z plastycznych w przedszkolu i szkole.

Miejsce wychowania przez sztukę w programach wychowania przedszkolnego. Podstawowe idee, funkcja i formy ekspresji, znaczenie i organizacja impresji.

Projektowanie dekoracji uroczystości w przedszkolu i szkole, eksponowanie i ekspozycja wystaw plastycznych dzieci

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia 20

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania 20

liczba punktów ECTS - 3pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student w trakcie zajęć zapozna się z podstawowymi pojęciami oraz technikami związanymi z edukacją artystyczną.

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć zapozna się z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją artystyczną. Nabędzie wiedzę zogniskowaną wokół analizy dziecięcego rysunku, służącej częściowej ocenie rozwoju zdolności poznawczych oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Nabędzie wiedzę i umiejętności dotyczące zróżnicowanych form plastycznych, które można wykorzystać w pracy z małymi dziećmi. Dodatkowo zastosuje w praktyce zdobyte umiejętności projektując wystrój sal i korytarza placówki żłobkowi-przedszkolnej.

Realizowane tematy:

1. Analiza podstawy programowej edukacji przedszkolnej w zakresie plastyki.

2. Sposoby wzbudzania zainteresowania dziecka sztuką.

3. Wykorzystanie zróżnicowanych form plastycznych w pracy z małymi dziećmi.

4. Analiza prac plastycznych dzieci: analiza artystyczna i formalna.

5. Scenariusze zajęć z plastyki w przedszkolu.

6. Rysunek w diagnostyce potrzeb dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Drewecka, A., Dzisiaj narysuję... Rozwój plastyczny dziecka, Gdynia 2014

2. Kalbarczyk, A., Najważniejsze lata, czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci, Kraków 2007

3. Natorff, A., Wasiluk, K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca:

1. Popek, S., Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.