Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie rodzinne i obywatelskie – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie rodzinne i obywatelskie – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach Student zapoznaje się ze specyfiką realizacji treści nauczania z zakresy Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

Tematyka zajęć z przedmiotu obejmuje:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej:

-Moja rodzina. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

-Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

3. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne:

-Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Tradycje regionalne.

-Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

-Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Efekty uczenia się:

Zna podstawę programową i metodykę wychowania rodzinnego i obywatelskiego

Ma elementarną wiedzę dotyczącą wdrażania dzieci do zgodnego życia w warunkach Unii Europejskiej.

Wie, jak kształtować u dzieci postawę tolerancji do osób o innym wyglądzie, innej narodowości i wyznaniu.

Potrafi kształtować u dzieci świadomość przynależności do swojej rodziny.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest poznawanie miejscowości, w której żyją, rolę osób znaczących i ważniejsze informacje z historii.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest kształtowanie tożsamości narodowej, poszanowania symboli, umiejętność właściwego zachowania się podczas ważnych wydarzeń społecznych i państwowych.

Potrafi zadbać o to, aby dzieci orientowały się, co wynika z faktu przynależności do Unii Europejskiej.

Wykazuje się mądrym rozumieniem patriotyzmu oraz postawą tolerancji wobec innych.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

-uczestnictwo w hospitacji zajęć z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu lub szkole, potwierdzone protokołem hospitacji

-aktywność na zajęciach w postaci wykonania prezentacji w programie Power Point dotyczącej różnej tematyki z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci poznają specyfikę realizacji obszaru wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu.

Na zaliczenie Studenci realizują w placówce przedszkolnej scenariusz obejmujący swoją tematyką wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, na który składają się: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

Pełny opis:

W trakcie zajęć Studenci nabywają wiedzę i umiejętność konstruowania scenariuszy z obszaru wychowania rodzinnego, patriotycznego oraz obywatelskiego. Uczą się w jaki sposób definiować dzieciom patriotyzm. Zapoznają się z legendami pochodzącycmi z różnych części kraju. Poznają wiersze patriotyczne dedykowane dzieciom.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

2.E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je

wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu", Kraków, 2014.

Literatura uzupełniająca:

3. M. Bulera "Ukochany kraj, umiłowany kraj ...Wychowanie

patriotycczne w przedszkolu", Bydgoszcz, 1996.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 10 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 0 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godz.

Punkty ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci poznają specyfikę realizacji obszaru wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne należy do obowiązkowych treści realizowanych w przedszkolach. Przedmiot obejmuje kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do rodziny i społeczności oraz wynikających z tego faktu praw i obowiązków.

Warunki zaliczenia:

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej (scenariusze zajęć do przeprowadzenia z grupą dzieci)

Pełny opis:

Wychowanie rodzinne-kto należy do naszej rodziny, co nas łączy, co jest dl nas ważne. Tradycje świąteczne w naszych domach, Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Poznaję się z legendy i kulturę pochodzące z mojej okolicy i z różnych części kraju.

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne – w jaki sposób definiować dzieciom patriotyzm, jak godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych. . Jakie prawa i obowiązki przynależą obywatelowi.

W trakcie zajęć Studenci poznawają twórczość patriotyczną dedykowaną dzieciom. nabywają wiedzę i umiejętność konstruowania scenariuszy z obszaru wychowania rodzinnego, patriotycznego oraz obywatelskiego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

Mieczysław Plopa Psychologia rodziny. Teoria i badania

M. Bulera "Ukochany kraj, umiłowany kraj ...Wychowanie patriotyczne w przedszkolu", Bydgoszcz, 1996.

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Zachwatowicz – Jasieńska K. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Impuls, Kraków 2010

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 5 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Inne formy: 5 godzin

Punkty ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci poznają specyfikę realizacji obszaru wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne w przedszkolu. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne należy do obowiązkowych treści realizowanych w przedszkolach. Przedmiot obejmuje kształtowanie u dzieci świadomości przynależności do rodziny i społeczności oraz wynikających z tego faktu praw i obowiązków.

Warunki zaliczenia:

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej (scenariusze zajęć do przeprowadzenia z grupą dzieci)

Pełny opis:

Wychowanie rodzinne-kto należy do naszej rodziny, co nas łączy, co jest dl nas ważne. Tradycje świąteczne w naszych domach, Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Poznaję się z legendy i kulturę pochodzące z mojej okolicy i z różnych części kraju.

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne – w jaki sposób definiować dzieciom patriotyzm, jak godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych. . Jakie prawa i obowiązki przynależą obywatelowi.

W trakcie zajęć Studenci poznawają twórczość patriotyczną dedykowaną dzieciom. nabywają wiedzę i umiejętność konstruowania scenariuszy z obszaru wychowania rodzinnego, patriotycznego oraz obywatelskiego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

Mieczysław Plopa Psychologia rodziny. Teoria i badania

M. Bulera "Ukochany kraj, umiłowany kraj ...Wychowanie patriotyczne w przedszkolu", Bydgoszcz, 1996.

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Zachwatowicz – Jasieńska K. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Impuls, Kraków 2010

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 9 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Inne formy: 5 godzin

Punkty ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach Student zapoznaje się ze specyfiką realizacji treści nauczania z zakresy Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

Tematyka zajęć z przedmiotu obejmuje:

1. Cele i treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2. Wychowanie rodzinne w placówce oświatowej:

-Moja rodzina. Czym zajmują się rodzice, jak się nazywają i co ich interesuje?

-Tradycje świąteczne w naszych domach, czyli co naprawdę jest ważne.

3. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne:

-Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Tradycje regionalne.

-Mam świadomość przynależności narodowej oraz orientuję się, że Polska należy do Unii Europejskiej.

-Umiem godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo "Bliżej Przedszkola"

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci, Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, Warszawa 2004

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 5 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Inne formy: 5 godzin

Punkty ECTS – 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.