Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WDB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wdrażanie przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W16 zna niebezpieczeństwa na jakie obecnie narażone jest dziecko

zna prawidłowości pedagogiczne i psychologiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

PEP1_U15 potrafi organizować zajęcia i zabawy pomagające dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, aby unikać zagrożeń. Umie wdrażać dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych. Potrafi organizować współpracę z rodzicami w celu wspólnego wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

PEP1_K02 Jest przekonany o konieczności organizowania zajęć dotyczących wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail Wykładowcy: egogacz@aps.edu.pl

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej w małych podgrupach,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnej na wskazany temat podczas edukacji zdalnej

- ocena jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć opracowują zagadnienia (w formie prezentacji). Listę zagadnień wraz z literaturą podstawową i terminem realizacji Studenci uzyskali na początku semestru.

Wobec zaleceń Rektora Uczelni do podjęcia edukacji na odległość Studenci opracowane zagadnienia przesyłają na adres mailowy Wykładowcy, Starosty grupy i całej grupy ćwiczeniowej z zachowaniem domeny aps.edu.pl

Wykładowca po zapoznaniu się z prezentacjami podkreśla i rozszerza najważniejsze elementy zawarte w prezentacjach - istotne z punktu widzenia realizowanego tematu. Podaje wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem (w formie rozszerzonego komentarza do prezentacji lub dodatkowego dokumentu word). W razie potrzeby Wykładowca przesyła: dodatkową literaturę, prezentację, materiał filmowy i ćwiczenia do pracy własnej.

Lista zagadnień do realizacji w grupach

Blok I

1. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu świetle dokumentów prawnych

2. Rozwój psychoruchowy dziecka - wybrane zagadnienia

3. Zagrożenia na jakie narażone jest dziecko w okresie przedszkolnym

4. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych – obdarzanie uwagą z uwzględnieniem kontekstu sytuacyjnego

5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych – rozwijanie u dzieci gotowości do niesienia pomocy

6. Zagrożenia na jakie narażone jest dziecko w okresie przedszkolnym. Zagrożenia płynące ze świata ludzi

7. Zagrożenia na jakie narażone jest dziecko w okresie przedszkolnym. Zagrożenia płynące ze strony zwierząt. Niebezpieczne i chore zwierzęta

8. Zagrożenia na jakie narażone jest dziecko w okresie przedszkolnym. Trujące i niebezpieczne rośliny

9. Zagrożenia na jakie narażone jest dziecko w okresie przedszkolnym. Zagrożenia ze „świata” lekarstw oraz stosować środków chemicznych (np. środków czystości).

Blok II

10. Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

Blok III

11. Tablety i smartfony, a rozwój i wychowanie małych dzieci

12. Dzieci bezpieczne online. O czym powinni wiedzieć rodzice udostępniając dzieciom komputery, tablety i inne nośniki elektroniczne

13. Ogólnopolski program przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci pt. „Chronimy dzieci” Fundacja dajemy dzieciom siłę

Literatura:

Literatura podstawowa:

Studenci w czasie edukacji na odległość korzystają ze zbiorów biblioteki APS – IBUK libra – książki elektroniczne.

Literatura, która nie jest dostępna w zbiorach elektronicznych i w zbiorach własnych Studentów, a jest niezbędna do podjęcia pracy zdalnej zostanie przesłana w formie elektronicznej (skany):

Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat. Sopot: GWP.

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Fundacja dzieci niczyje (2014). Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów. Warszawa: Nask i Fundacja dzieci niczyje

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej przedszkola

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (2017). Tabletowe dzieci. Ile zła wyrządza małym dzieciom tablet reklamowany jako najlepsza zabawka dla twojego dziecka. Ku rozwadze dorosłym, którzy temu ulegają. Szkoła Specjalna, nr 5, s. 325-334

Schaffer H., R. (2005). Psychologia dziecka: Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Literatura w formie elektronicznej:

Fundacja dajemy dzieciom siłę (2017). Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa

https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/dziecisielicza.pdf?fbclid=IwAR00bQgUsceGSTAbN1LolWlTvHOkuJhrN0EuRizb0TFPJ02FesA9Xw5AMzc

Fundacja dajemy dzieciom siłę. Ogólnopolski program „Chronimy dzieci”

https://chronimydzieci.pl/

Literatura uzupełniająca:

Klus-Stańska D., M. Nowicka (1999). Bezpieczeństwo dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach, mają możliwość zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości lub niejasności względem realizowanych treści, a także zgłaszania potrzeb wynikających z podjęcia pracy zdalnej.

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 20 godzin

Przygotowanie prezentacji: 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.