Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat informatyczny - dyplom praktyczny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat informatyczny - dyplom praktyczny II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- poszerzając własne zainteresowania, przygotował stronę internetową przeznaczoną dla wybranej grupy uczniów,

PE1_U03

- podczas tworzenia strony internetowej wykorzystał znane ujęcia z teorii i praktyki pedagogicznej, analizował i przewidywał zapotrzebowanie odbiorców, przygotował atrakcyjne źródło wiedzy służące poszerzaniu wiedzy pedagogicznej,

PE1_U04

- opanował umiejętności poszukiwania informacji w Internecie, poszerzając wiedzę z wybranego zakresu, jak również na temat tworzenia stron internetowych,

PE1_U05

- potrafi przygotować oraz umieścić ankietę lub test na stronie internetowej,

- analizuje wyniki badań i formułuje wnioski,

PE1_U07

- potrafi wytłumaczyć grupie temat przedstawiany uprzednio na zajęciach,

- poprzez fora internetowe komunikuje się ze społecznością zainteresowaną konkretnym tematem w celu poszerzania wiedzy,

PE1_U08

- zaprezentował własne pomysły dydaktyczne na stronie internetowej,

- podczas dyskusji na temat strony potrafił bronić swoich argumentów podpierając się stanowiskami znanych autorytetów,

PE1_U11

- potrafi poprowadzić zajęcia przedstawiając zadany temat z zakresu informatyki i zachęcić do dalszej pracy, podać źródła służące poszerzeniu wiedzy z danego zakresu,

PE1_U13

- potrafi współpracować z innymi tworząc projekt strony internetowej, inicjuje działania, dzieli zadania oraz koordynuje prace nad powstawaniem strony,

PE1_U15

- opracował bogatą pod względem graficznym stronę internetową w języku HTML.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena merytorycznych technik/ strategii pedagogicznych zastosowanych w stworzonym serwsie sieciowym.

Ocena pracy studenta podczas realizacji projektu zespołowego. Ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych oraz walorów estetycznych.

Pełny opis:

Idea narzędzi Web 2.0

Projektowanie struktury i tworzenie serwisu internetowego za pomocą dostępnych narzędzi typu Wordpress / Joomla /Blogger Tworzenie grafiki statycznej obróbka i umieszczenie w serwisie internetowym wybór formatu zapisu.

Sieciowe repozytoria danych.

Tworzenie i osadzanie w serwisie nagrań audio/wideo jako materiał z pliku i streaming.Wykorzystanie interaktywnych narzędzi do zbierania danych i wtórzenia testów wiedzy.

Inne narzędzia typu Web 2.0

Zagadnienia bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych Projekt edukacyjnej strony internetowej.

Literatura:

1. Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach

2. Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

3. Heather Wright-Porto Beginning Google Blogger

4. Paweł Wimmer Dziennik w Sieci. Google Blogger

5. Gottfried Vossen, Stephan Hagemann Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

dea narzędzi Web 2.0

Projektowanie struktury i tworzenie serwisu internetowego za pomocą dostępnych narzędzi typu Wordpress / Joomla /Blogger Tworzenie grafiki statycznej obróbka i umieszczenie w serwisie internetowym wybór formatu zapisu.

Sieciowe repozytoria danych.

Tworzenie i osadzanie w serwisie nagrań audio/wideo jako materiał z pliku i streaming. Wykorzystanie interaktywnych narzędzi do zbierania danych i wtórzenia testów wiedzy.

Inne narzędzia typu Web 2.0

Zagadnienia bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych. Projekt edukacyjnego serwisu internetowego.

Pomiar efektów kształcenia:

- ocena pracy studenta podczas realizacji projektu zespołowego.

- ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych oraz walorów estetycznych.

-ocena uczestnictwa w zajęciach

-ocena pracy projektowej

Pełny opis:

Teoretyczne założenia tworzenia edukacyjnego serwisu internetowego.

Wykorzystywane w sieci strategie i metody dydaktyczne.

Narzędzia służące tworzeniu serwisów edukacyjnych.

Narzędzia typu CMS Wodpress, Joomla.

Rejestrowanie hostingu, instalacja Wordpress, backup danych, FTP

Rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach

- WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/https://pl.wordpress.org/

Literatura uzupełniająca

-Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

- Heather Wright-Porto Beginning Google Blogger

- Gottfried Vossen, Stephan Hagemann Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

6. WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/

7. https://pl.wordpress.org/

Uwagi:

Zajęcia maja formę ćwiczeń pratycznych. W domu studenci opanowują omamiane krótko na zajęciach zagadnienia teoretyczna stanowiącą podstawę do wykonywanych wspólnie zadań praktycznych.

Metody kształcenia wykorzystywane podczas przedmiotu to prezentacja, ćwiczenia laboratoryjne, samokształcenia, prezentacja, pogadanka.

2 punkty ECTS - czyli ok. 55 godz. pracy ucznia:

30 godzin to praca na zajęciach

20 godz. praca własna w domu przygotowanie do zająć studia literaturowe

5 godz. przygotowanie do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena pracy studenta podczas realizacji projektu zespołowego.

- ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych oraz walorów estetycznych.

- ocena uczestnictwa w zajęciach

- ocena pracy projektowej

Pełny opis:

Zajęcia maja formę ćwiczeń pratycznych. W domu studenci opanowują omamiane krótko na zajęciach zagadnienia teoretyczna stanowiącą podstawę do wykonywanych wspólnie zadań praktycznych.

1. Teoretyczne założenia tworzenia edukacyjnego serwisu internetowego.

2. Wykorzystywane w sieci strategie i metody dydaktyczne.

3. Narzędzia służące tworzeniu serwisów edukacyjnych.

4. Narzędzia typu CMS Wodpress, Joomla.

5. Rejestrowanie hostingu, instalacja Wordpress, backup danych, FTP

6. Rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach

- WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/https://pl.wordpress.org/

Literatura uzupełniająca

-Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

- Heather Wright-Porto Beginning Google Blogger

- Gottfried Vossen, Stephan Hagemann Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

6. WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/

7. https://pl.wordpress.org/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja,

ćwiczenia laboratoryjne,

samokształcenia,

prezentacja,

pogadanka

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena pracy studenta podczas realizacji projektu zespołowego.

- ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych oraz walorów estetycznych.

- ocena uczestnictwa w zajęciach

- ocena pracy projektowej

Pełny opis:

Zajęcia maja formę ćwiczeń pratycznych. W domu studenci opanowują omamiane krótko na zajęciach zagadnienia teoretyczna stanowiącą podstawę do wykonywanych wspólnie zadań praktycznych.

1. Teoretyczne założenia tworzenia edukacyjnego serwisu internetowego.

2. Wykorzystywane w sieci strategie i metody dydaktyczne.

3. Narzędzia służące tworzeniu serwisów edukacyjnych.

4. Narzędzia typu CMS Wodpress, Joomla.

5. Rejestrowanie hostingu, instalacja Wordpress, backup danych, FTP

6. Rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach

- WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/https://pl.wordpress.org/

Literatura uzupełniająca

-Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

- Heather Wright-Porto Beginning Google Blogger

- Gottfried Vossen, Stephan Hagemann Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

6. WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/

7. https://pl.wordpress.org/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja,

ćwiczenia laboratoryjne,

samokształcenia,

prezentacja,

pogadanka

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena pracy studenta podczas realizacji projektu zespołowego.

- ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych oraz walorów estetycznych.

- ocena uczestnictwa w zajęciach

- ocena pracy projektowej

Pełny opis:

Zajęcia maja formę ćwiczeń pratycznych. W domu studenci opanowują omamiane krótko na zajęciach zagadnienia teoretyczna stanowiącą podstawę do wykonywanych wspólnie zadań praktycznych.

1. Teoretyczne założenia tworzenia edukacyjnego serwisu internetowego.

2. Wykorzystywane w sieci strategie i metody dydaktyczne.

3. Narzędzia służące tworzeniu serwisów edukacyjnych.

4. Narzędzia typu CMS Wodpress, Joomla.

5. Rejestrowanie hostingu, instalacja Wordpress, backup danych, FTP

6. Rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach

- WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/https://pl.wordpress.org/

Literatura uzupełniająca

-Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

- Heather Wright-Porto Beginning Google Blogger

- Gottfried Vossen, Stephan Hagemann Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

6. WordPress: podręcznik dla początkujących https://wpzen.pl/podrecznik/

7. https://pl.wordpress.org/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja,

ćwiczenia laboratoryjne,

samokształcenia,

prezentacja,

pogadanka

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://sergo.pl/warsztat-informatyczny/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena uczestnictwa w zajęciach

- ocena pracy projektowej: ocena umiejętności projektowania strony internetowej z uwzględnieniem aspektów programistycznych, walorów estetycznych oraz funkcjonalności

- ocena trafności wyboru metod pedagogicznych do realizacji zamierzeń w procesie tworzenia projektu

Pełny opis:

Zajęcia maja formę ćwiczeń praktycznych. Studenci opanowują treści teoretyczne oraz narzędzia IT stanowiące podstawę do wykonywanych projektów.

1. Teoretyczne założenia tworzenia edukacyjnego serwisu internetowego.

2. Wykorzystywane w sieci strategie i metody dydaktyczne.

3. Narzędzia służące tworzeniu serwisów edukacyjnych.

4. Narzędzia typu CMS - Wodpress.

- Rejestrowanie hostingu, instalacja Wordpress, backup danych, FTP

- Rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia serwisu internetowego

5. Wykorzystanie poznanych w trakcie studiów narzędzi do tworzenia autorskiego projektu edukacyjnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Amy Shuen - Web 2.0. Przewodnik po strategiach

- Agnieszka Ciborowska Jarosław Lipińsk- WordPress: podręcznik dla początkujących

Literatura uzupełniająca

-Centre for Learning & Performance Technologies - http://c4lpt.co.uk/

- Heather Wright-Porto - Beginning Google Blogger

- Gottfried Vossen, Stephan Hagemann - Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji

- https://pl.wordpress.org/

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja,

ćwiczenia laboratoryjne,

samokształcenie,

prezentacja,

pogadanka

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.