Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości z komputerem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości z komputerem II
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studentów zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia. Brany jest pod uwagę postęp, jaki poczynili studenci od pierwszej części przedmiotu.

Ocenie podlega cykl konspektów z zakresu "Treningu twórczości z komputerem" przeznaczonych dla starszych uczniów szkół podstawowych opracowanych w wersji elektronicznej.

Pełny opis:

Treści programowe

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w starszych klasach szkół podstawowych (kl. IV-VIII) za pomocą komputerów. Program obejmuje przedstawienie zasad projektowania konspektów lekcji z uwzględnieniem przebiegu i ewaluacji; doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U11

- umie zaprojektować celowo dobrany zestaw zadań do samodzielnej pracy ucznia,

PE1_U15

- potrafi zaprojektować celowo dobrany zestaw zadań do pracy indywidualnej z uczniem zdolnym,

- umie projektować różnego typu materiały z wykorzystaniem narzędzi TI.

Metody i kryteria oceniania:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobu pomiaru efektu kształcenia:

• ocena pracy studenta na zajęciach

• ocena założeń teoretycznych przygotowanych przez studenta zajęć

• ocena przeprowadzenia zajęć treningu twórczości z komputerem

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w gimnazjum za pomocą komputerów. Program obejmuje projektowanie lekcji, przeprowadzanie zajęć, ich ewaluację oraz doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w gimnazjum za pomocą komputerów. Program obejmuje projektowanie lekcji, przeprowadzanie zajęć, ich ewaluację oraz doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w gimnazjum za pomocą komputerów. Program obejmuje projektowanie lekcji, przeprowadzanie zajęć, ich ewaluację oraz doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia. Brany jest pod uwagę postęp, jaki poczynił student od pierwszej części przedmiotu.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w gimnazjum za pomocą komputerów. Program obejmuje projektowanie lekcji, przeprowadzanie zajęć, ich ewaluację oraz doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia. Brany jest pod uwagę postęp, jaki poczynił student od pierwszej części przedmiotu.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w gimnazjum za pomocą komputerów. Program obejmuje projektowanie lekcji, przeprowadzanie zajęć, ich ewaluację oraz doskonalenie na podstawie wysnutych wniosków.

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany cykl konspektów zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu twórczości w starszych klasach szkół podstawowych (IV-VIII) za pomocą komputerów (19.02.2020-11.03.2020 - kontakt bezpośredni).

Przygotowanie autorskiego zestawu konspektów zajęć Treningu twórczości z komputerem. Ocena konspektów (18.03.2020-8.04.2020).

Literatura:

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.