Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości z komputerem I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-TT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości z komputerem I
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W23

- Wie jak przeprowadzić trening twórczości z użyciem technik komputerowych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U11

- Umie zaprojektować celowo dobrany zestaw zadań do samodzielnej pracy ucznia.

PE1_U15

- Potrafi zaprojektować celowo dobrany zestaw zadań do pracy z uczniami zdolnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K08

- W sposób odpowiedzialny przygotowuje się do swojej pracy i projektuje zajęcia dla różnych grup docelowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie własnego cyklu zadań treningowych oraz umiejętność poprowadzenia treningu twórczości.

Pełny opis:

Trening twórczości - idea, zasady, wskazówki metodyczne.

Praktyczna realizacja treningu twórczości z komputerem dla szkoły podstawowej, obejmującego następujące etapy:

1. Poznajmy się.

2. Tworzymy grupę.

3. Postrzegamy różnorodność świata.

4. Próbujemy inaczej.

5. Oswajamy inność.

6. Rozwijamy intuicję.

7. Doskonalimy język.

8. Przezwyciężamy niedostatek środków.

9. Osiągamy wartości.

10. Dbamy o określenie, zakorzenienie i skuteczność twórczości.

Wnioski z realizacji treningu twórczości z komputerem.

Literatura:

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 6

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 4

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Studenci uczą się przygotowywać i prowadzić zajęcia komputerowe z elementami treningu twórczości.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Studenci uczą się przygotowywać i prowadzić zajęcia komputerowe z elementami treningu twórczości.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Studenci uczą się przygotowywać i prowadzić zajęcia komputerowe z elementami treningu twórczości.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1) Zajęcia wprowadzające

2) Przegląd metod badawczych stosowanych przy badaniu potencjału twórczego i aktywności twórczej

3) Założenia Treningu twórczości z komputerem

4) Zasady i metody pracy treningowej

5) Spostrzeżenia i uwagi realizacyjne w realizacji treningu z uczniami SP

5) Rezultaty badań dotyczących efektywności treningu twórczości

6) Komputer jako narzędzie wykorzystywane podczas treningu twórczości - możliwości i ograniczenia

7) Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocenie podlega jakość przygotowanych przez studenta zajęć, ich treść oraz przebieg, a także opracowany konspekt zawierający założone cele nauczania i metody, jakie zostaną użyte do ich osiągnięcia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1) Zajęcia wprowadzające

2) Przegląd metod badawczych stosowanych przy badaniu potencjału twórczego i aktywności twórczej

3) Założenia Treningu twórczości z komputerem

4) Zasady i metody pracy treningowej

5) Spostrzeżenia i uwagi realizacyjne w realizacji treningu z uczniami SP

5) Rezultaty badań dotyczących efektywności treningu twórczości

6) Komputer jako narzędzie wykorzystywane podczas treningu twórczości - możliwości i ograniczenia

7) Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, M. Trzcińska-Król, J. Łukasiewicz-Wieleba, A.R. Makaruk, Trening twórczości z komputerem, Warszawa 2012.

Góralski, A. (2003) Teoria twórczości, Warszawa: Wyd. APS

Góralski, A. (1996) Szkice do pedagogiki zdolności, Warszawa: Wyd. Scholar

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szmidt, K. J. (2005) Dydaktyka twórczości, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (laboratorium/warsztaty): 15 h.

Przygotowanie się do zaliczenia: 5 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 h

Przygotowanie się do zajęć: 5 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1 ECTS

METODY KSZTAŁCENIA:

Problemowe, ćwiczeniowe, zadaniowe, podające.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.