Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – metodyka projektowania działań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SPE3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów – metodyka projektowania działań
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń,

a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji

PE1_W25 ma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki,

wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich rodzinma wiedzę dotyczącą organizacji i udzielania, na

różne sposoby i w różnych zakresach zdeterminowanych potrzebami jednostki, wsparcia pedagogicznego dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym i ich rodzin

PE1_U02 potrafi w podstawowym zakresie wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych występujących na etapie edukacji elementarnej dziecka

PE1_U03 umie posługiwać się w podstawowym zakresie wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji

pedagogicznych oraz analizowania i interpretowania zachowań poszczególnych uczestników procesu wychowania i kształcenia

PE1_U05 ma elementarne umiejętności z zakresu prowadzenia prostych badań pedagogicznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej lub korekcyjnej, formułowania wniosków, prezentowania wyników, wskazywania kierunków dalszych działań

PE1_U07 ma rozwinięte elementarne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej z różnymi uczestnikami procesu wychowania i kształcenia na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacji

PE1_U08 posiada co najmniej na podstawowym poziomie umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

PE1_U12 potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w stosunku do różnych uczestników procesu edukacji elementarnej

PE1_U15 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu wczesnej edukacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z charakterystyką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów zdolnych.

W ramach zaliczenia Student realizuje na zajęcia i przedstawia wykładowcy przygotowane programy IPET. Aktywnie uczestniczy w zajęciach biorąc udział w dyskusji jako głównej metodzie pracy.

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, na który składają się: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

W ramach zajęć organizowane są również hospitacje w przedszkolach.

Pełny opis:

Student na zajęciach zapoznaje się z rozróżnieniem specjalnych i specyficznych trudności w uczeniu się. Analizuje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologiczne oraz opisy przy przyjęciu do poradni konkretnych uczniów/pacjentów. Nabywa umiejętność wyciągania wniosków oraz tworzenia/projektowania działań terapeutycznych w formie IPET.

W trakcie zajęć Student tworzy własne programy IPET w oparciu o dokumentację ucznia oraz literaturę dydaktyczno-wyrównawczą oraz terapeutyczną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Sarak "Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", Opole, 2015.

J. Głodkowska "Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi: podręcznik akademicki", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

B. Witkowska "Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych", Kielce, 2010.

oraz całość materiałów szkoleniowych MEN z 2010 r. p.t. "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 38 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 33 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z charakterystyką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów zdolnych.

W ramach zaliczenia Student realizuje na zajęcia i przedstawia wykładowcy przygotowane programy IPET. Aktywnie uczestniczy w zajęciach biorąc udział w dyskusji jako głównej metodzie pracy.

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, na który składają się: dyskusja, praca z książką, pokaz multimedialny, ćwiczenia w małych grupach.

W ramach zajęć organizowane są również hospitacje w przedszkolach.

Pełny opis:

Student na zajęciach zapoznaje się z rozróżnieniem specjalnych i specyficznych trudności w uczeniu się. Analizuje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologiczne oraz opisy przy przyjęciu do poradni konkretnych uczniów/pacjentów. Nabywa umiejętność wyciągania wniosków oraz tworzenia/projektowania działań terapeutycznych w formie IPET.

W trakcie zajęć Student tworzy własne programy IPET w oparciu o dokumentację ucznia oraz literaturę dydaktyczno-wyrównawczą oraz terapeutyczną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Sarak "Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", Opole, 2015.

J. Głodkowska "Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi: podręcznik akademicki", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

B. Witkowska "Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych", Kielce, 2010.

oraz całość materiałów szkoleniowych MEN z 2010 r. p.t. "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 38 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 33 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.