Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SOT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Zna najważniejsze źródła socjologii twórczości.

- Zna zastosowania terminologii wykorzystywanej w socjologii twórczości.

- Rozpoznaje podstawy teoretyczne wpływające na praktyczne działania socjologów twórczości.

PE1_W23

- Zna czynniki sprzyjające kreatogennemu klimatowi.

PE1_W24

- Rozumie znaczenie wpływów społecznych i kulturowych na twórczy potencjał i twórczą aktywność grup i jednostek.

- Zna koncepcje dotyczące społecznych, kulturowych i organizacyjnych uwarunkowań twórczości.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Prawidłowo definiuje i rozpoznaje czynniki społeczne oddziaływające na aktywność twórczą jednostki.

PE1_U05

- Dokonuje analizy wyników badania kreatywności jednostki oraz klimatu dla kreatywności w środowisku społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Realizacja projektu badawczego dotyczącego społecznego kontekstu twórczości lub esej problemowy związany z tematyką zajęć.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Twórczość na skrzyżowaniu dyscyplin naukowych - perspektywa psychologiczna, antropologiczna i socjologiczna.

2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania twórczości: struktura społeczna, ruchliwość społeczna i przestrzenna, stosunek do zmiany i dyfuzji kulturowej, pozycja jednostki.

3. Twórczość w społeczeństwach tradycyjnych i nowoczesnych. Społeczeństwo zamknięte vs. otwarte. Twórczość w ponowoczesności.

4. Obszary twórczości: działalność kulturotwórcza, twórcza praca, twórcza interpretacja ról społecznych, samorozwój jako twórczość.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Schulz R. (1990) Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Golka M. (1996) Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova.

Szahaj A. (2004) Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wyd. UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład aktywizujący,

dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego lub napisanie eseju: 25 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.