Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami rozwojowymi małych dzieci, procesem diagnostycznym oraz procesem wspomagania rozwoju. Student zdobędzie wiedzę z zakresu współpracy z rodziną dziecka potrzebującego wsparcia. Dowie się też w jaki sposób pracować z dzieckiem zdolnym.

Literatura:

Affolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.

Aly M. (2002), Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia, GWP, Gdańsk.

Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

Babiuch M. (2002), Jak współpracować z

rodzicami trudnych uczniów? WSiP, Warszawa.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia 2011.

Borkowska M. (2001), Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa.

By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009

Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

Rowicka-Łagowska D., Jasińska M. (2011), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Przewodnik praktyczny, Juka, Warszawa.

Efekty uczenia się:

PEP1_W02

Zna kryteria doboru metod diagnozy i pracy z rodziną i dziećmi o zaburzonym rozwoju

PEP1_W04

zna terminologię i podstawowe pojęcia z zakresu wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju, diagnozy potrzeb rozwojowych i terapii małego dziecka o zaburzonym rozwoju i wsparcia jego rodziny

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o systemach wczesnego wsparcia rodziny i dziecka o zaburzonym rozwoju w Polsce i zagranicą

zna założenia teoretyczne i metodyczne metod diagnozy i terapii małego dziecka o zaburzonym rozwoju i pracy z jego rodziną

PEP1_U03

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w celu analizy i interpretowania potrzeb rozwojowych małego dziecka i jego rodziny

potrafi dobrać właściwe narzędzia diagnostyczne i przeprowadzić diagnozę potrzeb rozwojowych dziecka i jego rodziny

potrafi samodzielnie skonstruować kwestionariusz wywiadu i arkusz obserwacji dziecka uwzględniający zaburzone funkcje

PEP1_U05

wykonuje wywiady i obserwacje niezbędne do przygotowania planu terapii dziecka i wsparcia jego rodziny

projektuje w grupie zadaniowej plan terapii dziec-ka i wsparcia jego rodziny w oparciu o zgromadzone materiały

właściwe dobiera i stosuje metody pracy z rodziną i małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot będzie zaliczony na podstawie oceny poziomu rozwoju wybranego dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami rozwojowymi małych dzieci, procesem diagnostycznym oraz procesem wspomagania rozwoju. Student zdobędzie wiedzę z zakresu współpracy z rodziną dziecka potrzebującego wsparcia. Dowie się też w jaki sposób pracować z dzieckiem zdolnym.

Literatura:

Affolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.

Aly M. (2002), Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia, GWP, Gdańsk.

Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

Babiuch M. (2002), Jak współpracować z

rodzicami trudnych uczniów? WSiP, Warszawa.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia 2011.

Borkowska M. (2001), Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa.

By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009

Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

Rowicka-Łagowska D., Jasińska M. (2011), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Przewodnik praktyczny, Juka, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zna podstawowe potrzeby rozwojowe małych dzieci i potrafi na nie adekwatnie reagować.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami rozwojowymi małych dzieci, procesem diagnostycznym oraz procesem wspomagania rozwoju. Student zdobędzie wiedzę z zakresu współpracy z rodziną dziecka potrzebującego wsparcia. Dowie się też w jaki sposób pracować z dzieckiem zdolnym.

Literatura:

Affolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.

Aly M. (2002), Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia, GWP, Gdańsk.

Hallowell E., Ratey J.J. (2004), W świecie ADHD, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Kozłowska A. (1984), Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.

Babiuch M. (2002), Jak współpracować z

rodzicami trudnych uczniów? WSiP, Warszawa.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.

Mikler-Chwastek A, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Wydawnictwo Harmonia 2011.

Borkowska M. (2001), Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa.

By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009

Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.

Bogdanowicz M. (1994), O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin.

Rowicka-Łagowska D., Jasińska M. (2011), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Przewodnik praktyczny, Juka, Warszawa.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 30

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 10

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.