Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika sukcesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika sukcesu
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W08

- Zna i rozumie podstawowe metody efektywnej komunikacji, między innymi wpływu społecznego.

PE1_W18

- Zna prawidłowości kształtowania poczucia sukcesu zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- Umie bronić się przed manipulacjami i perswazyjnymi przekazami społecznymi.

- Zna i wykorzystuje zasady komunikacji w grupie, zna zasady prowadzenia negocjacji i mediacji, konstruuje własne strategie negocjacyjne.

- Potrafi prezentować wyniki swoich działań na forum grupy.

PE1_U13

- Zna mechanizmy zwiększające oraz zmniejszające produktywność pracy w grupie i umie nimi kierować; potrafi definiować cele grupowe i osobiste, umie zarządzać czasem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PRACA PISEMNA (dla osób chetnych)

Pełny opis:

1. Sukces, szczęście i satysfakcja w życiu zawodowych i osobistych w świetle badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.

2. Atrybucje sukcesu i ich znaczenie dla efektywności osobistej.

3. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć, poczucia sukcesu i szczęścia.

4. Inteligencja racjonalna, emocjonalna i społeczna a skuteczność osobista.

5. Triarchiczna teoria inteligencji sukcesu.

6. Zdolności, postawy, samoocena, samoskuteczność a efektywność realizowanych zadań.

7. Znaczenie umiejętności motywowania siebie i innych w osiąganiu sukcesu. Typy motywacji, aktywności motywujące, pułapki związane z nasileniem motywacji.

8. Zdolności komunikacyjne a budowanie atrakcyjności interpersonalnej pedagoga.

9. Wywieranie wpływu społecznego a zadania pedagoga.

10. Obrona przed manipulacjami.

12. Kierowanie zespołem zadaniowym: etapy rozwoju grupy, typy przywództwa a rodzaje zadań, zarządzanie konfliktem.

13. Zarządzanie sobą w czasie, planowanie i wyznaczanie celów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Siekańska, M. (2004). Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych. Przegląd psychologiczny, 47, 3, 275-290.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 164-174; s. 278-293.

Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli (s. 11-64). Kraków: NOMOS.

Gmerek, T., Melosik, Z. (2010). Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego. [W:] D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińskiej (red.), Młodzież i sukces życiowy ( s. 97-106). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Barbuto, J. E. Jr., Burbach, M. E (2006). The Emotional Intelligence of Transformational Leaders: a Field Study of Elected Officials. Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Côte, S., Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administratrive Science Quarterly, 51, 1-28.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2002). IQ jako prognostyk kariery życiowej. Studia socjologiczne, 2, 15-37.

Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mandal, E. (2003). Jakość życia a sukces. Fenomen lęku przed sukcesem u kobiet i mężczyzn. Psychologia jakości życia, 1, 71-88.

Mayer, J. D., Caruso, D. (2002). The effective leader: Understanding and applying emotional intelligence. Ivey Business Journal, 11/12, 1-5

Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uwagi:

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

- referat

- dyskusja "gorące krzesło"

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- referat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- referat

Spotkania z zaproszonymi ekspertami

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PRACA PISEMNA (dla osób chętnych)

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Sukces, szczęście i satysfakcja w życiu zawodowych i osobistych w świetle badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.

2. Atrybucje sukcesu i ich znaczenie dla efektywności osobistej.

3. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć, poczucia sukcesu i szczęścia.

4. Inteligencja racjonalna, emocjonalna i społeczna a skuteczność osobista.

5. Triarchiczna teoria inteligencji sukcesu.

6. Zdolności, postawy, samoocena, samoskuteczność a efektywność realizowanych zadań.

7. Znaczenie umiejętności motywowania siebie i innych w osiąganiu sukcesu. Typy motywacji, aktywności motywujące, pułapki związane z nasileniem motywacji.

8. Zdolności komunikacyjne a budowanie atrakcyjności interpersonalnej pedagoga.

9. Wywieranie wpływu społecznego a zadania pedagoga.

10. Obrona przed manipulacjami.

12. Kierowanie zespołem zadaniowym: etapy rozwoju grupy, typy przywództwa a rodzaje zadań, zarządzanie konfliktem.

13. Zarządzanie sobą w czasie, planowanie i wyznaczanie celów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Siekańska, M. (2004). Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych. Przegląd psychologiczny, 47, 3, 275-290.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 164-174; s. 278-293.

Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli (s. 11-64). Kraków: NOMOS.

Gmerek, T., Melosik, Z. (2010). Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego. [W:] D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińskiej (red.), Młodzież i sukces życiowy ( s. 97-106). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Barbuto, J. E. Jr., Burbach, M. E (2006). The Emotional Intelligence of Transformational Leaders: a Field Study of Elected Officials. Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Côte, S., Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administratrive Science Quarterly, 51, 1-28.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2002). IQ jako prognostyk kariery życiowej. Studia socjologiczne, 2, 15-37.

Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mandal, E. (2003). Jakość życia a sukces. Fenomen lęku przed sukcesem u kobiet i mężczyzn. Psychologia jakości życia, 1, 71-88.

Mayer, J. D., Caruso, D. (2002). The effective leader: Understanding and applying emotional intelligence. Ivey Business Journal, 11/12, 1-5

Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Uwagi:

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

- referat

- dyskusja "gorące krzesło"

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- referat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- referat

Spotkania z zaproszonymi ekspertami

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Inne formy: 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 75h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Sukces, szczęście i satysfakcja w życiu zawodowym i osobistym w świetle badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.

2. Atrybucje sukcesu i ich znaczenie dla efektywności osobistej.

3. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć, poczucia sukcesu i szczęścia.

4. Inteligencja racjonalna, emocjonalna i społeczna a skuteczność osobista.

5. Triarchiczna teoria inteligencji sukcesu.

6. Tutoring i mentoring w pracy pedagoga a osiągnięcie sukcesu pedagogicznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Siekańska, M. (2004). Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych. Przegląd psychologiczny, 47, 3, 275-290.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 164-174; s. 278-293.

Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli

(s. 11-64). Kraków: NOMOS.

Gmerek, T., Melosik, Z. (2010). Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego. [W:] D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińskiej (red.), Młodzież i sukces życiowy ( s. 97-106). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Barbuto, J. E. Jr., Burbach, M. E (2006). The Emotional Intelligence of Transformational Leaders: a Field Study of Elected Officials. Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Côte, S., Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administratrive Science Quarterly, 51, 1-28.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2002). IQ jako prognostyk kariery życiowej. Studia socjologiczne, 2, 15-37.

Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mandal, E. (2003). Jakość życia a sukces. Fenomen lęku przed sukcesem u kobiet i mężczyzn. Psychologia jakości życia, 1, 71-88.

Mayer, J. D., Caruso, D. (2002). The effective leader: Understanding and applying emotional intelligence. Ivey Business Journal, 11/12, 1-5

Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Uwagi:

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

- referat

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- referat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Inne formy: 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 75h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. KOLOKWIUM sprawdzające wiedze studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Sukces, szczęście i satysfakcja w życiu zawodowym i osobistym w świetle badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.

2. Atrybucje sukcesu i ich znaczenie dla efektywności osobistej.

3. Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć, poczucia sukcesu i szczęścia.

4. Inteligencja racjonalna, emocjonalna i społeczna a skuteczność osobista.

5. Triarchiczna teoria inteligencji sukcesu.

6. Różne oblicza sukcesu: sukces jako miara samorealizacji, sukces w sporcie, sukces jako sztuka zdrowego życia, utrata pracy jako droga do sukcesu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Doliński, D. (2008). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Siekańska, M. (2004). Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych. Przegląd psychologiczny, 47, 3, 275-290.

Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 164-174; s. 278-293.

Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli

(s. 11-64). Kraków: NOMOS.

Gmerek, T., Melosik, Z. (2010). Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego. [W:] D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińskiej (red.), Młodzież i sukces życiowy ( s. 97-106). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

Barbuto, J. E. Jr., Burbach, M. E (2006). The Emotional Intelligence of Transformational Leaders: a Field Study of Elected Officials. Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Côte, S., Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administratrive Science Quarterly, 51, 1-28.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2002). IQ jako prognostyk kariery życiowej. Studia socjologiczne, 2, 15-37.

Leary, M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mandal, E. (2003). Jakość życia a sukces. Fenomen lęku przed sukcesem u kobiet i mężczyzn. Psychologia jakości życia, 1, 71-88.

Mayer, J. D., Caruso, D. (2002). The effective leader: Understanding and applying emotional intelligence. Ivey Business Journal, 11/12, 1-5

Michalak, J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Uwagi:

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

- referat

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- gry dydaktyczne

- referat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 10h

Inne formy: 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 75h

Liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.