Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PRZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Pełny opis:

Założenia programowe przedmiotu obejmują podnoszenie kompetencji programistycznych studentów oraz ich umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z programowania.

Literatura:

LITERATURA

Aalthoff, C. (2018) Programista samouk - profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania. Wydawnictwo Helion

Freeman, E. (2019) Nauka programowania. Rusz głową! Wydawnictwo Helion

Coldwind G. (2015) Zrozumieć programowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty kształcenia:

Efekty zgodne z programem kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Posiada uszczegółowioną wiedzę o programowaniu

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U05

- Potrafi skonstruować i przeprowadzić badanie sposobu pracy z zadaniem lub problemem stosując analizę wytworu i introspekcję

PE1_U08

- Umie dokonać prezentacji samodzielnie stworzonego programu komputerowego oraz uzasadnia jego zastosowanie oraz wykorzystane procedury

PE1_U15

- Ma ugruntowane umiejętności w zakresie programowania

- Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretowania i wyjaśniania odkrywanych zależności funkcyjnych

- Posiada podstawowe umiejętności w zakresie komputerowej analizy danych

- Potrafi podejmować i rozwiązywać zadania programistyczne poprzez konstrukcję algorytmu rozwiązania i zapisania go w postaci programu komputerowego

- Umie sprawnie realizować własne koncepcje grafiki komputerowej

- Umie zaprojektować, uruchomić i sprawdzić zaawansowany i samodzielnie stworzony program komputerowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość rozwoju swych kompetencji twórczych i informatycznych

- Pracuje nad doskonaleniem umiejętności modelowania informatycznego oraz stosowania twórczych rozwiązań programistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega jakość pisanych programów oraz zajęć przeprowadzonych przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie umiejętności programistycznych studentów.

Pełny opis:

Założenia programowe przedmiotu obejmują podnoszenie kompetencji programistycznych studentów oraz ich umiejętności dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z programowania.

Literatura:

LITERATURA

Aalthoff, C. (2018) Programista samouk - profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania. Wydawnictwo Helion

Freeman, E. (2019) Nauka programowania. Rusz głową! Wydawnictwo Helion

Coldwind G. (2015) Zrozumieć programowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.