Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PRZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- poszerzył uporządkowaną wiedzę o programowaniu,

PE1_W24

- pogłębił rozumienie cywilizacyjnego znaczenia informatyki,

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U05

- potrafi skonstruować i przeprowadzić badanie sposobu pracy z zadaniem lub problemem,

PE1_U08

- umie dokonać prezentacji samodzielnie stworzonego programu komputerowego oraz jego uzasadnienia,

PE1_U15

- ma świadomość rozwoju swych kompetencji informatycznych,

- ma ugruntowane umiejętności w zakresie programowania,

- opanował podstawowe umiejętności w zakresie interpretowania i wyjaśniania odkrywanych zależności funkcyjnych,

- potrafi podejmować i rozwiązywać zadania programistyczne poprzez konstrukcję algorytmu rozwiązania i zapisania go w postaci programu komputerowego,

- umie zaprojektować, uruchomić i sprawdzić zaawansowany i samodzielnie stworzony program komputerowy,

- umie sprawnie realizować własne koncepcje grafiki komputerowej,

- opanował podstawowe umiejętności w zakresie komputerowej analizy danych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość rozwoju swych kompetencji informatycznych,

- postanowił pracować nad dalszym doskonaleniem umiejętności modelowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

(1) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(2) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(3) ocena rozwiązań zadań programistycznych oraz jakości ich prezentacji

(4) ocena jakości rozwiązań i chwytów programistycznych zastosowanych w rozwiązywaniu zadań zorientowanych na komputerową analizę danych , a także ocena jakości dokonanych interpretacji i przedstawionych wyjaśnień

(5) ocena istotności spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”

(6) ocena jakości realizacji grafiki komputerowej

(7) ocena tekstu „O estymowaniu kompetencji informatycznych”

(8) ocena eseju „O rozwijaniu umiejętności programistycznych”

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Ogół zadań i projektów ma ważną część wspólną: umiejętność programowania

Czym jest ta kompetencja?

Odkrywamy wyróżniki umiejętności pracując nad pewną liczbą zadań oraz nad kilkunastoma projektami, realizacja których związana będzie z podjęciem wielu zadań składowych

Jednocześnie nasza uwaga skierowana zostanie na wychwycenie tych elementów pracy nad zadaniami lub projektami, które uznamy za przynależne – wyłącznie lub w znacznej mierze – do obszaru sposobów pracy, które mamy skłonność wiązać z pojęciem podjęcia zadania lub problemu.

A oto zestawienie głównych zadań i projektów, które napotkamy w trakcie realizacji przedmiotu:

- zadania lub projekty związane z zagadnieniami poznawczymi, w tym

• gra o przeżycie

• liczby naturalne i liczby pierwsze

• celowo dobrane zestawy zadań

- zadania lub projekty zorientowane działaniowo lub użytkowo, w tym

• czy dla danej funkcji f(i) spełniona jest relacja R?

• permutacje

• drzewo powiązań

• powtórzenia wzorca

• trójwymiarowa powłoka

• flagi narodowe

• szukamy nadwyżek i niedoborów

• dendryt

• analiza czynnikowa odpowiedniości i podobieństwa

- projekty o walorze estetycznym, odnoszące się – w pewnej mierze – do artyzmu

• amfory

• martwa natura

• reguły grafiki

- o podejmowaniu zadań

Literatura:

Andrzej Góralski: Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

oraz zbiór zadań specjalnych

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo i projektowo, przede wszystkim dzięki zachęcie do podejmowania wskazanych zadań programistycznych, budowę algorytmu ich rozwiązywania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów

Zajęcia są zajęciami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi pięć podstawowych faz:

• wprowadzenie

• postawienie zadania lub sformułowanie celu projektu

• wskazanie pożądanych cech rozwiązywania oraz zachęta do samodzielnej pracy nad zadaniem lub projektem, przede wszystkim w ramach pracy własnej poza zajęciami w APS

• przedstawianie uzyskanych wyników na forum grupy, ocena ich jakości, odnotowanie spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”, reasumpcja rezultatów

• okazanie rozwiązania wzorcowego, wskazanie na główne idee realizacyjne, uwagi o pożądanej technice pracy i sposobach wartościowania osiągnięć

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

(1) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(2) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(3) ocena rozwiązań zadań programistycznych oraz jakości ich prezentacji

(4) ocena jakości rozwiązań i chwytów programistycznych zastosowanych w rozwiązywaniu zadań zorientowanych na komputerową analizę danych , a także ocena jakości dokonanych interpretacji i przedstawionych wyjaśnień

(5) ocena istotności spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”

(6) ocena jakości realizacji grafiki komputerowej

(7) ocena tekstu „O estymowaniu kompetencji informatycznych”

(8) ocena eseju „O rozwijaniu umiejętności programistycznych”

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Ogół zadań i projektów ma ważną część wspólną: umiejętność programowania

Czym jest ta kompetencja?

Odkrywamy wyróżniki umiejętności pracując nad pewną liczbą zadań oraz nad kilkunastoma projektami, realizacja których związana będzie z podjęciem wielu zadań składowych

Jednocześnie nasza uwaga skierowana zostanie na wychwycenie tych elementów pracy nad zadaniami lub projektami, które uznamy za przynależne – wyłącznie lub w znacznej mierze – do obszaru sposobów pracy, które mamy skłonność wiązać z pojęciem podjęcia zadania lub problemu.

A oto zestawienie głównych zadań i projektów, które napotkamy w trakcie realizacji przedmiotu:

- zadania lub projekty związane z zagadnieniami poznawczymi, w tym

• gra o przeżycie

• liczby naturalne i liczby pierwsze

• celowo dobrane zestawy zadań

- zadania lub projekty zorientowane działaniowo lub użytkowo, w tym

• czy dla danej funkcji f(i) spełniona jest relacja R?

• permutacje

• drzewo powiązań

• powtórzenia wzorca

• trójwymiarowa powłoka

• flagi narodowe

• szukamy nadwyżek i niedoborów

• dendryt

• analiza czynnikowa odpowiedniości i podobieństwa

- projekty o walorze estetycznym, odnoszące się – w pewnej mierze – do artyzmu

• amfory

• martwa natura

• reguły grafiki

- o podejmowaniu zadań

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Andrzej Góralski: Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

oraz zbiór zadań specjalnych

Literatura uzupełniająca:

Stanisław Ubermanowicz, Krzysztof Wawrzyniak, Rafał Brzychcy, Krzysztof Bytow, Daniel Mendalka, Jarosław Żok, Piotr Fiorek, Michał Czyżewski, Natalia Walter, Adam Jurkiewicz, Hanna Bielawska, Agata Wawruch: Program nauczania-uczenia się infotechniki, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Poznań 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo i projektowo, przede wszystkim dzięki zachęcie do podejmowania wskazanych zadań programistycznych, budowę algorytmu ich rozwiązywania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów

Zajęcia są zajęciami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi pięć podstawowych faz:

• wprowadzenie

• postawienie zadania lub sformułowanie celu projektu

• wskazanie pożądanych cech rozwiązywania oraz zachęta do samodzielnej pracy nad zadaniem lub projektem, przede wszystkim w ramach pracy własnej poza zajęciami w APS

• przedstawianie uzyskanych wyników na forum grupy, ocena ich jakości, odnotowanie spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”, reasumpcja rezultatów

• okazanie rozwiązania wzorcowego, wskazanie na główne idee realizacyjne, uwagi o pożądanej technice pracy i sposobach wartościowania osiągnięć

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Punkty ECTS: 0 lub 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Andrzej Góralski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

(1) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(2) ocena ogółu rozwiązań zadań programistycznych

(3) ocena rozwiązań zadań programistycznych oraz jakości ich prezentacji

(4) ocena jakości rozwiązań i chwytów programistycznych zastosowanych w rozwiązywaniu zadań zorientowanych na komputerową analizę danych , a także ocena jakości dokonanych interpretacji i przedstawionych wyjaśnień

(5) ocena istotności spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”

(6) ocena jakości realizacji grafiki komputerowej

(7) ocena tekstu „O estymowaniu kompetencji informatycznych”

(8) ocena eseju „O rozwijaniu umiejętności programistycznych”

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Ogół zadań i projektów ma ważną część wspólną: umiejętność programowania

Czym jest ta kompetencja?

Odkrywamy wyróżniki umiejętności pracując nad pewną liczbą zadań oraz nad kilkunastoma projektami, realizacja których związana będzie z podjęciem wielu zadań składowych

Jednocześnie nasza uwaga skierowana zostanie na wychwycenie tych elementów pracy nad zadaniami lub projektami, które uznamy za przynależne – wyłącznie lub w znacznej mierze – do obszaru sposobów pracy, które mamy skłonność wiązać z pojęciem podjęcia zadania lub problemu.

A oto zestawienie głównych zadań i projektów, które napotkamy w trakcie realizacji przedmiotu:

- zadania lub projekty związane z zagadnieniami poznawczymi, w tym

• gra o przeżycie

• liczby naturalne i liczby pierwsze

• celowo dobrane zestawy zadań

- zadania lub projekty zorientowane działaniowo lub użytkowo, w tym

• czy dla danej funkcji f(i) spełniona jest relacja R?

• permutacje

• drzewo powiązań

• powtórzenia wzorca

• trójwymiarowa powłoka

• flagi narodowe

• szukamy nadwyżek i niedoborów

• dendryt

• analiza czynnikowa odpowiedniości i podobieństwa

- projekty o walorze estetycznym, odnoszące się – w pewnej mierze – do artyzmu

• amfory

• martwa natura

• reguły grafiki

- o podejmowaniu zadań

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Andrzej Góralski: Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

oraz zbiór zadań specjalnych

Literatura uzupełniająca:

Stanisław Ubermanowicz, Krzysztof Wawrzyniak, Rafał Brzychcy, Krzysztof Bytow, Daniel Mendalka, Jarosław Żok, Piotr Fiorek, Michał Czyżewski, Natalia Walter, Adam Jurkiewicz, Hanna Bielawska, Agata Wawruch: Program nauczania-uczenia się infotechniki, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Poznań 2014

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo i projektowo, przede wszystkim dzięki zachęcie do podejmowania wskazanych zadań programistycznych, budowę algorytmu ich rozwiązywania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów

Zajęcia są zajęciami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi pięć podstawowych faz:

• wprowadzenie

• postawienie zadania lub sformułowanie celu projektu

• wskazanie pożądanych cech rozwiązywania oraz zachęta do samodzielnej pracy nad zadaniem lub projektem, przede wszystkim w ramach pracy własnej poza zajęciami w APS

• przedstawianie uzyskanych wyników na forum grupy, ocena ich jakości, odnotowanie spostrzeżeń odnoszących się do zagadnienia „podejmuję zadanie”, reasumpcja rezultatów

• okazanie rozwiązania wzorcowego, wskazanie na główne idee realizacyjne, uwagi o pożądanej technice pracy i sposobach wartościowania osiągnięć

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Punkty ECTS: 0 lub 2.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.