Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w Pascalu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w Pascalu
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W22

- poszerzył uporządkowaną wiedzę o programowaniu

PE1_W24

- pogłębił rozumienie cywilizacyjnego znaczenia informatyki

PE1_U15

- ma świadomość rozwoju swych kompetencji informatycznych

- ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania w PASCAL’u

- potrafi sięgać do rekursji jako narzędzia programowania

- potrafi rozpoznać zagadnienie, także praktyczne, którego rozwiązanie można zalgorytmizować, a wyniki algorytmizacji zapisać w postaci programu komputerowego

- umie zaprojektować, uruchomić i sprawdzić samodzielnie stworzony program komputerowy

- opanował podstawowe umiejętności w zakresie komputerowej analizy danych

- opanował podstawowe umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów dyskretnych

- opanował podstawowe umiejętności w zakresie budowy i wykorzystania programu modelującego eksperyment losowy

PE1_K01

- postanowił pracować nad dalszym doskonaleniem umiejętności programistycznych

- ma świadomość rozwoju swych kompetencji informatycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

• ocena pracy studenta na zajęciach

• ocena umiejętności programistycznych

• ocena jakości tworzonych przez studenta programów

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Turbo Pascal oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania.

Kurs programowania w Pascalu obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

Literatura:

Góralski, A. (2009) Programowanie w Pascalu, Warszawa: Wyd. APS

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo – poprzez rozwiązywanie zadań programistycznych i projektowo – dzięki zachęcie do dostrzegania zagadnień oraz prób ich podjęcia poprzez sformułowanie zadania programistycznego, budowę algorytmu rozwiązania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów.

Zajęcia są ćwiczeniami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi trzy fazy:

• krótkie wprowadzenie

• wspólna i indywidualna praca nad wskazanymi zadaniami

• podsumowanie osiągniętych wyników, sprecyzowanie zadań do samodzielnego rozwiązania, określenie sposobu prezentacji rezultatów podjętych działań

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

• ocena pracy studenta na zajęciach

• ocena umiejętności programistycznych

• ocena jakości tworzonych przez studenta programów

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Turbo Pascal oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania.

Kurs programowania w Pascalu obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Góralski, A. (2009) Programowanie w Pascalu, Warszawa: Wyd. APS

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo – poprzez rozwiązywanie zadań programistycznych i projektowo – dzięki zachęcie do dostrzegania zagadnień oraz prób ich podjęcia poprzez sformułowanie zadania programistycznego, budowę algorytmu rozwiązania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów.

Zajęcia są ćwiczeniami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi trzy fazy:

• krótkie wprowadzenie

• wspólna i indywidualna praca nad wskazanymi zadaniami

• podsumowanie osiągniętych wyników, sprecyzowanie zadań do samodzielnego rozwiązania, określenie sposobu prezentacji rezultatów podjętych działań

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

• ocena pracy studenta na zajęciach

• ocena umiejętności programistycznych

• ocena jakości tworzonych przez studenta programów

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Założenia programowe przedmiotu obejmują naukę obsługi kompilatora języka Turbo Pascal oraz opanowanie podstawowych umiejętności programowania.

Kurs programowania w Pascalu obejmuje podstawy języka programowania, sposoby algorytmizacji postępowania, rozwój umiejętności dostrzegania i analizy problemów oraz ich twórczego rozwiązywania za pomocą komputera.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Góralski, A. (2009) Programowanie w Pascalu, Warszawa: Wyd. APS

Literatura uzupełniająca:

Sadowski, T. M. (1996) Turbo Pascal. Programowanie, Gliwice, Helion

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metoda kształcenia jest ukierunkowana problemowo – poprzez rozwiązywanie zadań programistycznych i projektowo – dzięki zachęcie do dostrzegania zagadnień oraz prób ich podjęcia poprzez sformułowanie zadania programistycznego, budowę algorytmu rozwiązania, przetworzenie algorytmu do postaci programu komputerowego, a także ocenę otrzymanych rezultatów.

Zajęcia są ćwiczeniami laboratoryjnymi pedagoga zdolności, mającymi trzy fazy:

• krótkie wprowadzenie

• wspólna i indywidualna praca nad wskazanymi zadaniami

• podsumowanie osiągniętych wyników, sprecyzowanie zadań do samodzielnego rozwiązania, określenie sposobu prezentacji rezultatów podjętych działań

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 7

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.