Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PED1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

PE1_W23 Orientuje się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji.

PE1_U09 Umie wdrażać dzieci do chronienia środowiska przyrodniczego, do prowadzenia prostych hodowli sprzyjających rozumieniu praw przyrody i rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych.

PE1_U09 Zna metody zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków.

PE1_U09 Potrafi kształtować u dzieci nawyki dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w środowisku społecznym i przyrodniczym we współpracy z rodziną dzieci.

PE1_K04 Szanuje przyrodę ożywioną i nieożywioną.

PE1_K04 Wykazuje się postawą proekologiczną i przekonaniem, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbać i szanować świat roślin i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Barbara Retmaniak-Pikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne, dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata)

Blok 3. Podstawowe metody badania świata: metoda eksperymentu przyrodniczego, pokazu, objaśnienia – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 30

realizacja zadań: 10

przygotowanie do egzaminu: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska, Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne, dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata)

Blok 3. Podstawowe metody badania świata: metoda eksperymentu przyrodniczego, pokazu, objaśnienia – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

W trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 15+15

realizacja zadań: 10

przygotowanie do egzaminu: 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska, Mirosława Suchocka
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne, dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata)

Blok 3. Podstawowe metody badania świata: metoda eksperymentu przyrodniczego, pokazu, objaśnienia – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

W trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 15

realizacja zadań: 15

przygotowanie do egzaminu: 20

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład: test

Ćwiczenia:

Przygotowanie prezentacji zajęć w programie Power Point (max 10 slajdów)

Pełny opis:

Wykłady:

Projektowanie zajęć przyrodniczych. Cele (wartości), Metody, Strategie, prowadzenia zajęć przyrodniczych. Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze. Przyrodnicze zajęcia terenowe – świat przyrody w odczuciu dziecka . Gry i zabawy terenowe. Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczej

Realizacja projektu przyrodniczego. Ewaluacja zajęć w Sali i w terenie Dziennik nauczyciela. Przyrodę ożywioną stanowią wszystkie organizmy żywe od bakterii, poprzez protisty grzyby, rośliny, zwierzęta do człowieka włącznie. Przyrodę nieożywioną (Biotop) stanowią elementy środowiska, które nie wykazują cech życia. Klimat, pogoda: wiatr, temperatura, ciśnienie powietrza, skały, woda jezior, mórz i oceanów oraz inne.

Ćwiczenia:

Podstawa programowa – edukacja przyrodnicza w zadaniach przedszkola, ekosystem: przyroda ożywiona i nieożywiona. Królestwa organizmów żywych. Podstawowe pojęcia ekologiczne. Elementy edukacji zdrowotnej. Kształtowanie nawyków higienicznych. Umiejętność organizacji i ewaluacji zajęć w środowisku przyrodniczym. Praca indywidualne z dziećmi.

Analiza Podstawy Programowej.

Operacjonalizacja celów kształcenia.

Rozwijanie umiejętności rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego.

Metody i środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Projektowanie doświadczeń i obserwacji. Prowadzenie doświadczeń i obserwacji. Zajęcia terenowe. Praca zespołowa.

Projektowanie narzędzi dydaktycznych. Przykłady użytecznych narzędzi dydaktycznych w edukacji przyrodniczej.

Zastosowanie zasad nauczania w poszczególnych strategiach nauczania.

Ocenianie i ewaluacja

Dostosowanie zakresu materiału do grupy wiekowej - wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kąkol, P., T.,Biologia. Kompendium, ŚK, Warszawa 2007

Korwin-Szymanowska, A., E., Lewandowska, L., Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, APS, Warszawa 2015

Poziomek, U., E., B. Ostrowska, Przedmioty przyrodnicze poza szkołą czyli jak świadomie korzystać z oferty przyrodniczej edukacji pozaformalnej, Poradnik dla nauczycieli, IBE, Warszawa 2014

Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

Sterna D. OKMIKS, Jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu, SUS.CEO.ORG.PL

L., Tuszyńska [red.], Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli klas początkowych, APS, Warszawa, 2016

Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

Uwagi:

Metody dydaktyczne do wykładów:

wykład konwersatoryjny, aktywny zastosowanie Strategii oceniania kształtującego

Metody dydaktyczne, ćwiczenia:

projekt, prezentacje multimedialne, portfolio

Partnerstwo; Współpraca z wykładowcą

2ECTS

15h -wykładów,15h - ćwiczenia =30 godzin kontraktowych

15h- przygotowanie się do egzaminu, zapoznanie się z literaturą tematu

15h - przygotowanie się do zajęć w ramach ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Marta Czerniak-Czyżniak
Strona przedmiotu: http://dzieciecafizyka.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne, dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata)

Blok 3. Podstawowe metody badania świata: metoda eksperymentu przyrodniczego, pokazu, objaśnienia – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

W trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 2.00

godziny kontaktowe: 15

realizacja zadań: 15

przygotowanie do egzaminu: 20

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Helie, Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska, Ligia Tuszyńska
Prowadzący grup: Ligia Tuszyńska, Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie końcowe na podstawie testu wyboru przeprowadzonego za pomocą aplikacji FORMS

Pełny opis:

1. Podstawa programowa: Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji przyrodniczej. Warunki i sposób realizacji zajęć

2. Przyroda ożywiona i nieożywiona – definicje oraz przesłania wynikające z filmów

Filmy do obejrzenia na kanale:” Przyroda w edukacji przedszkolnej”,- Leśne zwierzęta – Nauka zwierząt dla dzieci po polsku,- Przyroda dla dzieci,- Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie, Ludzkie ciało, - Co to jest las?, - Rady na odpady,- Eksperymenty z jajami idealne dla dzieci

- Bajka edukacyjna proekologiczna,Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole ...

* www. kobieta.wp.pl › jak-mowic-zeby-dzieci-sie-uczyly-w-domu-i-w-szkole

5. Policz swój ślad węglowy. Kalkulator ONZ Ci w tym pomoże ...

* smoglab.pl › policz-swoj-slad-weglowy-kalkulator-onz-ci-w-tym-pom...

6. 4 Filary Edukacji literatura: edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli

7. Przyroda ożywiona i nieożywiona,

8. Przyroda w edukacji przedszkolnej , Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole

9. Ślad ekologiczny

10. 4 Filary Edukacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Batorczak (red.) Rozwój zrównoważony na co dzień, Visegrad Fund, Warszawa 2017

S. Elbanowska-Ciemuchowska, Doświadczenia małego odkrywcy, Wyd. Juka Warszawa, 2011

Adel Faber,E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań, 2006

J. Kasperkowiak, Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

A. Korwin-Szymanowska,E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Lublin, 2009

K. Żuchełkowska, Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

L. Tuszyńska, Pedagogika Zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle, Toruń, 2018

A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, L. Tuszyńska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli w perspektywie praktycznej, Wyd. APS, Warszawa 2015

Materiały udostępnione: Netografia : Linki

https://www. kobieta.wp.pl › jak-mowic-zeby-dzieci-sie-uczyly-w-domu-i-w-szkole

• www.aps.edu.pl › media › edukacja-środowiskowa-część-praktyczna PDF

• Podstawa programowa – wychowanie przedszkolne

• L. Tuszyńska, Prezentacja Power Point – Wykład organizacyjny

• Wosna – pierwsze oznaki w przyrodzie https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

• Ludzkie ciało https://www.youtube.com/watch?v=ffdiU_quzDc

• Co to jest las? https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs

• Rady na odpady https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

• Eksperymenty z jajami idealne dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w

• Bajka edukacyjna proekologiczna https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAyp

Uwagi:

2 ECTS

nakład pracy studenta – 55 godz , - 2 punkty ECTS

• wykład w postaci prezentacji multimedialnych z komentarzami przesłane przez prowadzącego. Praca samodzielna kontakt: poczta elektroniczna USOS czat, wideospotkania) ,

• Cotygodniowe zajęcia za pomocą aplikacji Teams (czwartki godz 10.00

• Rozwiązanie testu za pomocą aplikacji Forms

• Komunikacja z wykładowcą w czasie dyżuru (poczta elektroniczna, Skype, Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Forma zaliczenia w warunkach zdalnych - Ocena końcowa to średnia ocen cząstkowych uzyskana z zadań otrzymanych w trakcie trwania kolejnych zajęć. zadania są co tydzień przesyłane przez wyznaczone osoby. a studenci uzyskują pisemną infomację zwrotną dotyczącą wykonanego zadania. wszystko odbywa się na drodze cyklicznej korespondencji mailowej.

Zadania dotyczą m.in. twórczych projektów i różnych pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji przyrodniczej.

Pełny opis:

Student:

- Rozpoznaje podstawowe gatunki roślin zielnych, drzew, krzewów, ptaków i bezkręgowców charakterystycznych dla danego ekosystemu (np. klon zwyczajny, buk, grab, mazurek, kowalik, zięba, kos, chrząszcz majowy, rusałka pawik, stonka ziemniaczana, ważka, pasikonik zielony

- Projektuje i analizuje proste doświadczenia przyrodnicze. Wnioskuje. Stosuje prawidłową terminologię.

- konstruuje dydaktyczne rozwiązania w zakresie edukacji przyrodniczej

wszystko to realizowane jest w oparciu o zróżnicowane zadania przewidziane do realizacji dla studentów, także na drodze edukacji zdalnej.

Literatura:

- Berne I, Zajęcia w terenie. WSiP Warszawa 1984

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Wyd. Jedność Kielce 2002

- Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Wyd. Impuls, Kraków, 2009

- Kasperkowiak J., Taka piękna jest przyroda, Wyd. Skrzat, Kraków 2010

- Komorowska – Zielony A. red. Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej Wyd. UG, Gdańsk 2008

- Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

- Nowak J. Integracja sensoryczna -radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata. W Dziecko: sukcesy i porażki. Red. Piwowarski R. Wyd. IBE, Warszawa 2007

- Parczewska T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, UMCS, Lublin, 2009

- Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

- Walter G., „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda . Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004

- Wollman-Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody. Wyd. Impuls, Kraków 1998

- Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Wyd. UJ, Kraków 2006

- Żuchełkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz, 2015

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Warto skorzystać:

H. Bellman, Atlas owadów. Poradnik obserwatora. RM, Warszawa 2012,

K. Blessing, S. Langer, T. Fladt, Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

K. Klimaszewski, Płazy i gady. Fauna Polski, Multico, Warszawa

A. Kruszewicz, Ptaki Polski 1 i 2. Multico, Warszawa 2008,

J. Liszewska, M. Maruszczak, G. Meternicka, Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Multico, Warszawa

Uwagi:

kontakt ze studentami głównie asynchroniczny - poczta elektroniczna mail grupowy oraz przez pocztę usos. podwójne zabezpieczenie przesyłanych załączników w korespondencji ze studentami. regularne, systematyczne kontakty - wyznaczone terminy nadsyłanych zadań. informacje zwrotne przesyłane każdego tygodnia do poszczególnych osób - konsultacje indywidualne oraz do całej grupy. jedne zajęcia przewidziane w formie synchronicznej przez teams - eksperymenty przyrodnicze. informacje dla grupy wysyłane są pocztą zawsze w godzinach zaplanowanych zajęć. tą drogą trafiają pomoce, lista linków do pracy w postaci załączników do poczty

Informacje o formie zaliczenia, rodzaje zadań do wykonania na zaliczenie przedmiotu studenci otrzymali na maila.

studenci w mailach i załącznikach uzyskują szczegółowe rozpisane informacje na grupy, i indywidualne, co należy wykonać w ramach zadania.

Linki do źródeł są w części szczegółowej - ćwiczenia grupa oraz studenci otrzymują w załącznikach do poczty. Każdy ze studentów uzyskał informacje o datach przesłania zadań na zaliczenie.

ECTS-1

15h-godziny kontraktowe

15h -czas przewidziany na pracę indywidualną i zespołową w ramach wykonywanych, przydzielonych zadań na realizację treści i zaliczenie przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.