Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PDP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Zna podstawę programową jako dokument wyznaczający działalność pedagogiczną przedszkola i szkoły

PE1_W23 Zna wytyczne dotyczące opracowywania autorskich programów edukacyjnych

PE1_W23 Zna reguły planowania działalności pedagogicznej

PE1_U09 Umie krytycznie ocenić wartość edukacyjną programów autorskich dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

PE1_U09 Umie planować działalność pedagogiczną w przedszkolu i szkole

PE1_K04 Ma świadomość odpowiedzialności za planowanie pracy pedagogicznej i systematyczne realizowanie treści kształcenia i wychowania

PE1_K04 Ma przekonanie o konieczności korelowania treści kształcenia i zachowania ciągłości edukacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobędzie odpowiednie informacje dotyczące planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne organizacji i przedszkoli i szkół

2. Organizowanie środowiska przedszkolnego

3. Organizowanie środowiska szkolnego

4. Działalność pedagogiczna przedszkola i szkoły

5.Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i szkole

6. Podmiotowość dziecka i warunki jej rozwoju

7. Skuteczne porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami swoich wychowanków

8. Etyka pracy nauczyciela

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Literatura:

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa 2009, wyd. Comandor

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012, Instytut Wydawniczy Erica.

Klus-Stańska D. Nowicka M. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, wyd. Harmonia Universalis.

Mikler-Chwastek A (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Warszawa 2014, wyd. APS

Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 1997, wyd. eMPi2

Żuchelkowska K., W stronę dobrej edukacji przedszkolnej, Bydgoszcz 2017, wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 35h

Przygotowanie się do kolokwium: 20h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10h

Przygotowanie eseju: 8h

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobędzie odpowiednie informacje dotyczące planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne organizacji i przedszkoli i szkół

2. Organizowanie środowiska przedszkolnego

3. Organizowanie środowiska szkolnego

4. Działalność pedagogiczna przedszkola i szkoły

5.Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i szkole

6. Podmiotowość dziecka i warunki jej rozwoju

7. Skuteczne porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami swoich wychowanków

8. Etyka pracy nauczyciela

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Literatura:

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa 2009, wyd. Comandor

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012, Instytut Wydawniczy Erica.

Klus-Stańska D. Nowicka M. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, wyd. Harmonia Universalis.

Mikler-Chwastek A (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Warszawa 2014, wyd. APS

Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 1997, wyd. eMPi2

Żuchelkowska K., W stronę dobrej edukacji przedszkolnej, Bydgoszcz 2017, wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkieg

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 18h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do kolokwium: 15h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 5h

Przygotowanie eseju: 4h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student zdobędzie odpowiednie informacje dotyczące planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

W ramach edukacji zdalnej zaliczenie na podstawie trzech prac pisemnych przesłanych w korespondencji mailowej na adres ghennel@aps.edu.pl

Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na koniec semestru, w związku ze zdalnym sposobem kształcenia nie zmienia się sposób zaliczenia zawarty w sylabusie przedmiotu przed rozpoczęciem zdalnego kształcenia, pozostaje nim wykonanie trzech zadań:

- Opracowanie Rocznego Planu pracy Przedszkola

- Esej na temat nauczania zintegrowanego i włączającego

- Przykłady realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.

13.03 (rozpoczęciem realizacji zdalnej procesu kształcenia); zmienia się forma dostarczenia zadań zaliczeniowych, zostaną one przesłane pocztą w domenie aps sukcesywnie, najpóźniej 10.06.2020

Pełny opis:

1. Podstawy prawne organizacji i przedszkoli i szkół

2. Organizowanie środowiska przedszkolnego

3. Organizowanie środowiska szkolnego

4. Działalność pedagogiczna przedszkola i szkoły

5.Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i szkole

6. Podmiotowość dziecka i warunki jej rozwoju

7. Skuteczne porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami swoich wychowanków

20.03.2020

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania: (jakie? Termin realizacji; jakie? Termin realizacji, itd.)

1.Indywidualne opracowanie przykładowego Rocznego Planu Pracy placówki przedszkolnej:

1.1. Grupy dzieci młodszych (I-II)

1.2.Grupy dzieci starszych (III-IV)

2.Specjalne Potrzeby Edukacyjne dzieci w przedszkolach i szkołach - informacja

3.Zastosowanie WOPFU i IPET na przykładzie potrzeb wybranego dziecka z o placówki integracyjnej - wypełnianie dokumentów (symulacja)

4.Nauczanie zintegrowane - opis

5.Placówki i programy autorskie i eksperymentalne - podobieństwa i różnice - opis

6. Organizacja wycieczek i "zielonych szkół". Plan wycieczki przedszkolnej i szkolnej (kl I-III)

Literatura:

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa 2009, wyd. Comandor

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012, Instytut Wydawniczy Erica.

Klus-Stańska D. Nowicka M. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, wyd. Harmonia Universalis.

Mikler-Chwastek A (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Warszawa 2014, wyd. APS

Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 1997, wyd. eMPi2

Żuchelkowska K., W stronę dobrej edukacji przedszkolnej, Bydgoszcz 2017, wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

20.03.2020

Mikler-Chwastek A (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Warszawa 2014, wyd. APS (pdf)

Analiza tekstu źródłowego

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)zdnia 14 lutego 2017r.wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dlaszkoły podstawowej, wtym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną wstopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły Istopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Analiza porównawcza Rocznych Planów Pracy placówek przedszkolnych na podstawie informacji z właściwych stron www

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Praca nad projektem: 10

Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub analogowej: 10h

Przygotowanie eseju: 10h

Liczba punktów ECTS: 3

Realizacja zajęć w trybie zdalnym z uwagi na brak dostępu niektórych osób do sprzętu komputerowego oraz internetu, w sposób asynchroniczny za pomocą poczty elektronicznej w domenie aps.edu.pl

Studenci są systematycznie informowani o ich postępach w czasie kontaktów asynchronicznych z nauczycielem akademickim prowadzącym przedmiot; student ma możliwość zadawania poprzez pocztę w domenie aps.lub, w razie potrzeby, telefonicznie.

20.03.2020

Indywidualne opracowanie przykładowego Rocznego Planu Pracy placówki przedszkolnej:

1. grupy dzieci młodszych (I-II)

2.grupy dzieci starszych (III-IV)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piechowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

- przesyłanych prac bieżących;

- końcowej pracy zaliczeniowej w postaci krytycznej analizy wybranego programu nauczania (przesłanej do 10 maja)

Pełny opis:

1. Zasady planowania działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole

2. Zapoznanie z rolami wszystkich podmiotów biorących udział w procesie planowania pracy pedagogicznej w przedszkolu i szkole

3. Działalność pedagogiczna przedszkola i szkoły

4. Metody pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i szkole

5. Etyka pracy nauczyciela w aktualnej rzeczywistości pedagogicznej

6. Podmiotowość dziecka i warunki jej rozwoju

7. Krytyczna analiza ocena dostępnych programów nauczania

Literatura:

Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 1997, wyd. eMPi2

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2012, Instytut Wydawniczy Erica.

Aktualnie obowiązujące programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania w klasach szkoły podstawowej

OD DNIA 13 MARCA

- studenci otrzymują od wykładowcy linki i skany materiałów potrzebne do pogłębienia i opracowania poruszanych w trakcie ćwiczeń zagadnień

Uwagi:

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać - wraz z udostępnionymi prezentacjami, linkami do lektur/filmów i literaturą - krótkie zadania do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.