Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna w domu, żłobku i przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-OPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna w domu, żłobku i przedszkolu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W03

dysponuje wiedzą z zakresu zdrowia dziecka - higieny i pielęgnacji ciała, zapewnienia odpowied-niej temperatury, zasad i higieny żywienia dzieci (przygotowywanie posiłków o odpowiedniej war-tości odżywczej, karmienie dziecka) oraz zasad związanych z zaspokajaniem potrzeby wydalania

różnicuje zabiegi pielęgnacyjne stosowane w opie-ce nad dzieckiem oraz zna zasady ich przeprowa-dzania i używane w tym celu środki

rozumie konieczność podejmowania działań profi-laktycznych wobec chorób występujących i/lub rozpoczynających się w dzieciństwie (zakażeń, przeziębień, urazów, chorób zakaźnych) oraz ro-zumie potrzebę stosowania szczepień ochronnych

rozpoznaje przyczyny i symptomy oraz zna sposo-by postępowania w najczęściej występujących problemach zdrowotnych niemowląt, małych dzie-ci i przedszkolaków (pleśniawki, kolka, gorączka, zatrucia, wymioty, biegunki, zaparcia, katar, ka-szel, odparzenia, potówki, oparzenia, zapalenia ucha, choroby zakaźne wieku dziecięcego)

zna metody pielęgnacyjne i zasady postępowania leczniczego w ramach wczesnej interwencji w przypadku zachorowania dziecka (podawanie leków, kontrola temperatury ciała, stosowanie odpowiedniej diety, utrzymanie drożności dróg oddechowych, pielęgnacja skóry i błon śluzowych, zmiana opatrunku itd.)

dysponuje wiedzą z zakresu zdrowia dziecka - higieny i pielęgnacji ciała, zapewnienia odpowied-niej temperatury, zasad i higieny żywienia dzieci (przygotowywanie posiłków o odpowiedniej war-tości odżywczej, karmienie dziecka) oraz zasad związanych z zaspokajaniem potrzeby wydalania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - referat wygłoszony na forum grupy, na wskazany, wynikający z treści kształcenia, temat

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Pielęgnacja skóry dziecka w różnych okresach rozwoju:

- oczyszczanie i nawilżanie skóry dziecka,

- przeciwdziałanie otarciom i odparzeniom skóry,

- przestrzeganie zasad ostrożności wynikających z warunków klimatycznych,

- przestrzeganie zasad ostrożności podczas doboru środków pielęgnacyjnych

- kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci

2. Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci

- dobór środków służących oczyszczaniu i pielęgnacji jamy ustnej

- przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

3. Specyfika żywienia dzieci:

- potrzeby energetyczno-budulcowe organizmu dziecka,

- dobór produktów spożywczych zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze,

- postępowanie służące regulacji apetytu u dzieci,

- higiena żywienia dzieci,

- wspomaganie rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

4. Higiena snu u dziecka:

- rozpoznawanie zapotrzebowania na sen u dzieci w różnych okresach rozwoju

- organizacja warunków ułatwiających dziecku zasypianie i sen

- kształtowanie nawyków służących zasypianiu i umożliwiających prawidłowy sen

5. Wzmacnianie odporności organizmu dziecka:

- szczepienia ochronne

- hartowanie organizmu dziecka

6. Aktywność dziecka w okresach czuwania jako podstawa jego zdrowia fizycznego i psychicznego

7. Współpraca z rodzicami w ramach opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej dziecka

Literatura:

1. Babiak, M., Babiak, J., Marcinkowski, J. T. 2/ (2012). Częstość występowania wad zgryzu u 4, 5 i 6-letnich dzieci z parafunkcjami narządu żucia, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 319-326.

2. Boguszewska-Gutenbaum, H., Janicha, J., Sobiech, P., Olczak-Kowalczyk, D. (2014). Symptomy ogólne i miejscowe związane z wyrzynaniem zębów mlecznych, Nowa Stomatologia 3, 127-130.

3. Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia? Poznań: Media Rodzina. strona 175-202.

5. Gawęcki, J., Galiński, G. (2010). Sensoryczne mechanizmy regulacji apetytu, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, 59(3-4), 281-290.

6. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka, Tekst i opracowanie Paweł Zawitkowski.

7. Kalbarczyk, K., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci, Nowa Pediatria, 2, 22-25.

8. Kaszuba, A., Placek, W., Czerwionka-Szaflarska, M., Kaszuba, A., Romańska, K., Michalak, I. (2009). Wieloośrodkowe badanie porównawcze właściwości pielęgnacyjnych i tolerancji preparatów Alantan, Bepanthen, Linomag i Sudocrem u dzieci z pieluszkowym zapaleniem skóry, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVI, 1, 1–7.

9. Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

10. Kmieć, M. L., Urysiak-Czubatka, I., Broniarczyk-Dyła, G. (2010). Pielęgnacja skóry dzieci, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVII, 1, 40–44.

11. Kochman, D., Rudzińska, T. (2008). Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0 – 2 lat, Problemy Pielęgniarstwa, 16(1), 163-172.

12. Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Strony 283-292.

13. Mękal, A., Tokarz-Deptuła, B., Deptuła, W. (2011). Mikroorganizmy – nasi mali przyjaciele, czyli wybrane dane o hipotezie higieny, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 377-381.

14. Paczkowska, A., Szmalec, J. (2014). Rola dotyku w rozwoju małego dziecka – masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem, Hygeia Public Health, 49(1), 15-18.

15. Pawka, B., Dreher, P., Herda, j., Szwiec, I., Krasicka, M (2010). Próchnica zębów u dzieci problemem społecznym, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): 5-7.

16. Polewaczyk, A., Plichta, M., Modzelewska, P., Matyjaszczyk, M., Turska-Szybka, A. (2011). Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia, Nowa Stomatologia, 2, 56-61.

17. Serafin, M., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Wpływ promieniowania słonecznego na skórę dzieci i sposoby ochrony przed jego szkodliwym działaniem, Nowa Pediatria, 1, s. 26-30.

18. Socha, J., Socha, P., Wikieł, V. (2004). Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia, Nowa Pediatria 2, 55-60.

19. Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

20. Starczewska, M., Emerich, K. (2010). Profilaktyka stomatologiczna u dzieci, Nowa Pediatria, 1, 28-31.

21. Urban, M. (2007). Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7(1), 36-41.

22. Weker, H., Więch, M., Wilska, H., Rowicka, G. (2014). Żywność dla niemowląt i małych dzieci. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 36-58). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

23. Weker, H., Dyląg, H., Barańska, M., Rowicka, G. (2014). Specyfika żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 29-35). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

24. Weker, H., Barańska, M., Riahi, A., Dyląg, H., Strucińska, M., Więch, M., Kurpińska, P., Klemarczyk, W., Rowicka, G. (2013). Analiza wartości energetycznej i odżywczej diet dzieci w wieku 13-36 miesięcy – badanie ogólnopolskie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1), 116-121.

25. Zanio-Kulaszewska, A., Zduniak, A., Zawadziński, M., Jodkowska, E. (2012). Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim, Nowa Pediatria 2, 32-39.

26. Żarowski, M., Steinborn, B. (2004). Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci. Przegląd lekarza, 11, s. 22-25.

27. Żarowski, M., Steinborn, B. (2012). Zaburzenia snu u dzieci z samoistnymi bólami głowy. Polski Przegląd Neurologiczny, 8/1, 25-31.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Aneta Jegier, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - referat wygłoszony na forum grupy, na wskazany, wynikający z treści kształcenia, temat

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Pielęgnacja skóry dziecka w różnych okresach rozwoju:

- oczyszczanie i nawilżanie skóry dziecka,

- przeciwdziałanie otarciom i odparzeniom skóry,

- przestrzeganie zasad ostrożności wynikających z warunków klimatycznych,

- przestrzeganie zasad ostrożności podczas doboru środków pielęgnacyjnych

- kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci

2. Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci

- dobór środków służących oczyszczaniu i pielęgnacji jamy ustnej

- przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

3. Specyfika żywienia dzieci:

- potrzeby energetyczno-budulcowe organizmu dziecka,

- dobór produktów spożywczych zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze,

- postępowanie służące regulacji apetytu u dzieci,

- higiena żywienia dzieci,

- wspomaganie rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

4. Higiena snu u dziecka:

- rozpoznawanie zapotrzebowania na sen u dzieci w różnych okresach rozwoju

- organizacja warunków ułatwiających dziecku zasypianie i sen

- kształtowanie nawyków służących zasypianiu i umożliwiających prawidłowy sen

5. Wzmacnianie odporności organizmu dziecka:

- szczepienia ochronne

- hartowanie organizmu dziecka

6. Aktywność dziecka w okresach czuwania jako podstawa jego zdrowia fizycznego i psychicznego

7. Współpraca z rodzicami w ramach opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej dziecka

Literatura:

1. Babiak, M., Babiak, J., Marcinkowski, J. T. 2/ (2012). Częstość występowania wad zgryzu u 4, 5 i 6-letnich dzieci z parafunkcjami narządu żucia, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 319-326.

2. Boguszewska-Gutenbaum, H., Janicha, J., Sobiech, P., Olczak-Kowalczyk, D. (2014). Symptomy ogólne i miejscowe związane z wyrzynaniem zębów mlecznych, Nowa Stomatologia 3, 127-130.

3. Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia? Poznań: Media Rodzina. strona 175-202.

5. Gawęcki, J., Galiński, G. (2010). Sensoryczne mechanizmy regulacji apetytu, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, 59(3-4), 281-290.

6. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka, Tekst i opracowanie Paweł Zawitkowski.

7. Kalbarczyk, K., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci, Nowa Pediatria, 2, 22-25.

8. Kaszuba, A., Placek, W., Czerwionka-Szaflarska, M., Kaszuba, A., Romańska, K., Michalak, I. (2009). Wieloośrodkowe badanie porównawcze właściwości pielęgnacyjnych i tolerancji preparatów Alantan, Bepanthen, Linomag i Sudocrem u dzieci z pieluszkowym zapaleniem skóry, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVI, 1, 1–7.

9. Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

10. Kmieć, M. L., Urysiak-Czubatka, I., Broniarczyk-Dyła, G. (2010). Pielęgnacja skóry dzieci, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVII, 1, 40–44.

11. Kochman, D., Rudzińska, T. (2008). Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0 – 2 lat, Problemy Pielęgniarstwa, 16(1), 163-172.

12. Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Strony 283-292.

13. Mękal, A., Tokarz-Deptuła, B., Deptuła, W. (2011). Mikroorganizmy – nasi mali przyjaciele, czyli wybrane dane o hipotezie higieny, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 377-381.

14. Paczkowska, A., Szmalec, J. (2014). Rola dotyku w rozwoju małego dziecka – masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem, Hygeia Public Health, 49(1), 15-18.

15. Pawka, B., Dreher, P., Herda, j., Szwiec, I., Krasicka, M (2010). Próchnica zębów u dzieci problemem społecznym, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): 5-7.

16. Polewaczyk, A., Plichta, M., Modzelewska, P., Matyjaszczyk, M., Turska-Szybka, A. (2011). Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia, Nowa Stomatologia, 2, 56-61.

17. Serafin, M., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Wpływ promieniowania słonecznego na skórę dzieci i sposoby ochrony przed jego szkodliwym działaniem, Nowa Pediatria, 1, s. 26-30.

18. Socha, J., Socha, P., Wikieł, V. (2004). Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia, Nowa Pediatria 2, 55-60.

19. Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

20. Starczewska, M., Emerich, K. (2010). Profilaktyka stomatologiczna u dzieci, Nowa Pediatria, 1, 28-31.

21. Urban, M. (2007). Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7(1), 36-41.

22. Weker, H., Więch, M., Wilska, H., Rowicka, G. (2014). Żywność dla niemowląt i małych dzieci. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 36-58). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

23. Weker, H., Dyląg, H., Barańska, M., Rowicka, G. (2014). Specyfika żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 29-35). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

24. Weker, H., Barańska, M., Riahi, A., Dyląg, H., Strucińska, M., Więch, M., Kurpińska, P., Klemarczyk, W., Rowicka, G. (2013). Analiza wartości energetycznej i odżywczej diet dzieci w wieku 13-36 miesięcy – badanie ogólnopolskie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1), 116-121.

25. Zanio-Kulaszewska, A., Zduniak, A., Zawadziński, M., Jodkowska, E. (2012). Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim, Nowa Pediatria 2, 32-39.

26. Żarowski, M., Steinborn, B. (2004). Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci. Przegląd lekarza, 11, s. 22-25.

27. Żarowski, M., Steinborn, B. (2012). Zaburzenia snu u dzieci z samoistnymi bólami głowy. Polski Przegląd Neurologiczny, 8/1, 25-31.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł, Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - referat wygłoszony na forum grupy, na wskazany, wynikający z treści kształcenia, temat

Stosowane metody:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Pielęgnacja skóry dziecka w różnych okresach rozwoju:

- oczyszczanie i nawilżanie skóry dziecka,

- przeciwdziałanie otarciom i odparzeniom skóry,

- przestrzeganie zasad ostrożności wynikających z warunków klimatycznych,

- przestrzeganie zasad ostrożności podczas doboru środków pielęgnacyjnych

- kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci

2. Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci

- dobór środków służących oczyszczaniu i pielęgnacji jamy ustnej

- przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

3. Specyfika żywienia dzieci:

- potrzeby energetyczno-budulcowe organizmu dziecka,

- dobór produktów spożywczych zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze,

- postępowanie służące regulacji apetytu u dzieci,

- higiena żywienia dzieci,

- wspomaganie rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

4. Higiena snu u dziecka:

- rozpoznawanie zapotrzebowania na sen u dzieci w różnych okresach rozwoju

- organizacja warunków ułatwiających dziecku zasypianie i sen

- kształtowanie nawyków służących zasypianiu i umożliwiających prawidłowy sen

5. Wzmacnianie odporności organizmu dziecka:

- szczepienia ochronne

- hartowanie organizmu dziecka

6. Aktywność dziecka w okresach czuwania jako podstawa jego zdrowia fizycznego i psychicznego

7. Współpraca z rodzicami w ramach opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babiak, M., Babiak, J., Marcinkowski, J. T. 2/ (2012). Częstość występowania wad zgryzu u 4, 5 i 6-letnich dzieci z parafunkcjami narządu żucia, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 319-326.

2. Boguszewska-Gutenbaum, H., Janicha, J., Sobiech, P., Olczak-Kowalczyk, D. (2014). Symptomy ogólne i miejscowe związane z wyrzynaniem zębów mlecznych, Nowa Stomatologia 3, 127-130.

3. Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia? Poznań: Media Rodzina. strona 175-202.

5. Gawęcki, J., Galiński, G. (2010). Sensoryczne mechanizmy regulacji apetytu, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, 59(3-4), 281-290.

6. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka, Tekst i opracowanie Paweł Zawitkowski.

7. Kalbarczyk, K., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci, Nowa Pediatria, 2, 22-25.

8. Kaszuba, A., Placek, W., Czerwionka-Szaflarska, M., Kaszuba, A., Romańska, K., Michalak, I. (2009). Wieloośrodkowe badanie porównawcze właściwości pielęgnacyjnych i tolerancji preparatów Alantan, Bepanthen, Linomag i Sudocrem u dzieci z pieluszkowym zapaleniem skóry, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVI, 1, 1–7.

Literatura uzupełniająca:

1. Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

2. Kmieć, M. L., Urysiak-Czubatka, I., Broniarczyk-Dyła, G. (2010). Pielęgnacja skóry dzieci, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVII, 1, 40–44.

3. Kochman, D., Rudzińska, T. (2008). Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0 – 2 lat, Problemy Pielęgniarstwa, 16(1), 163-172.

4. Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Strony 283-292.

5. Mękal, A., Tokarz-Deptuła, B., Deptuła, W. (2011). Mikroorganizmy – nasi mali przyjaciele, czyli wybrane dane o hipotezie higieny, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 377-381.

6. Paczkowska, A., Szmalec, J. (2014). Rola dotyku w rozwoju małego dziecka – masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem, Hygeia Public Health, 49(1), 15-18.

7. Pawka, B., Dreher, P., Herda, j., Szwiec, I., Krasicka, M (2010). Próchnica zębów u dzieci problemem społecznym, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): 5-7.

8. Polewaczyk, A., Plichta, M., Modzelewska, P., Matyjaszczyk, M., Turska-Szybka, A. (2011). Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia, Nowa Stomatologia, 2, 56-61.

9. Serafin, M., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Wpływ promieniowania słonecznego na skórę dzieci i sposoby ochrony przed jego szkodliwym działaniem, Nowa Pediatria, 1, s. 26-30.

10. Socha, J., Socha, P., Wikieł, V. (2004). Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia, Nowa Pediatria 2, 55-60.

11. Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

12. Starczewska, M., Emerich, K. (2010). Profilaktyka stomatologiczna u dzieci, Nowa Pediatria, 1, 28-31.

13. Urban, M. (2007). Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7(1), 36-41.

14. Weker, H., Więch, M., Wilska, H., Rowicka, G. (2014). Żywność dla niemowląt i małych dzieci. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 36-58). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

15. Weker, H., Dyląg, H., Barańska, M., Rowicka, G. (2014). Specyfika żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 29-35). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

16. Weker, H., Barańska, M., Riahi, A., Dyląg, H., Strucińska, M., Więch, M., Kurpińska, P., Klemarczyk, W., Rowicka, G. (2013). Analiza wartości energetycznej i odżywczej diet dzieci w wieku 13-36 miesięcy – badanie ogólnopolskie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1), 116-121.

17. Zanio-Kulaszewska, A., Zduniak, A., Zawadziński, M., Jodkowska, E. (2012). Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim, Nowa Pediatria 2, 32-39.

18. Żarowski, M., Steinborn, B. (2004). Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci. Przegląd lekarza, 11, s. 22-25.

19. Żarowski, M., Steinborn, B. (2012). Zaburzenia snu u dzieci z samoistnymi bólami głowy. Polski Przegląd Neurologiczny, 8/1, 25-31.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 18 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 27 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie polega na przeprowadzeniu serii zabaw wspierających dzieci w rozwoju narządów zmysłowych

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Pielęgnacja skóry dziecka w różnych okresach rozwoju:

- oczyszczanie i nawilżanie skóry dziecka,

- przeciwdziałanie otarciom i odparzeniom skóry,

- przestrzeganie zasad ostrożności wynikających z warunków klimatycznych,

- przestrzeganie zasad ostrożności podczas doboru środków pielęgnacyjnych

- kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci

2. Pielęgnacja jamy ustnej u dzieci

- dobór środków służących oczyszczaniu i pielęgnacji jamy ustnej

- przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

3. Specyfika żywienia dzieci:

- potrzeby energetyczno-budulcowe organizmu dziecka,

- dobór produktów spożywczych zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki odżywcze,

- postępowanie służące regulacji apetytu u dzieci,

- higiena żywienia dzieci,

- wspomaganie rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

4. Higiena snu u dziecka:

- rozpoznawanie zapotrzebowania na sen u dzieci w różnych okresach rozwoju

- organizacja warunków ułatwiających dziecku zasypianie i sen

- kształtowanie nawyków służących zasypianiu i umożliwiających prawidłowy sen

5. Wzmacnianie odporności organizmu dziecka:

- szczepienia ochronne

- hartowanie organizmu dziecka

6. Aktywność dziecka w okresach czuwania jako podstawa jego zdrowia fizycznego i psychicznego

7. Współpraca z rodzicami w ramach opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babiak, M., Babiak, J., Marcinkowski, J. T. 2/ (2012). Częstość występowania wad zgryzu u 4, 5 i 6-letnich dzieci z parafunkcjami narządu żucia, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 319-326.

2. Boguszewska-Gutenbaum, H., Janicha, J., Sobiech, P., Olczak-Kowalczyk, D. (2014). Symptomy ogólne i miejscowe związane z wyrzynaniem zębów mlecznych, Nowa Stomatologia 3, 127-130.

3. Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia? Poznań: Media Rodzina. strona 175-202.

5. Gawęcki, J., Galiński, G. (2010). Sensoryczne mechanizmy regulacji apetytu, Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, 59(3-4), 281-290.

6. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka, Tekst i opracowanie Paweł Zawitkowski.

7. Kalbarczyk, K., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Problem suchej skóry i jej pielęgnacji u dzieci, Nowa Pediatria, 2, 22-25.

8. Kaszuba, A., Placek, W., Czerwionka-Szaflarska, M., Kaszuba, A., Romańska, K., Michalak, I. (2009). Wieloośrodkowe badanie porównawcze właściwości pielęgnacyjnych i tolerancji preparatów Alantan, Bepanthen, Linomag i Sudocrem u dzieci z pieluszkowym zapaleniem skóry, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVI, 1, 1–7.

Literatura uzupełniająca:

1. Kawalec, A., Pawlas, K. (2013). Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(1), 1-5.

2. Kmieć, M. L., Urysiak-Czubatka, I., Broniarczyk-Dyła, G. (2010). Pielęgnacja skóry dzieci, Postępy Dermatologii i Alergologii XXVII, 1, 40–44.

3. Kochman, D., Rudzińska, T. (2008). Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0 – 2 lat, Problemy Pielęgniarstwa, 16(1), 163-172.

4. Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Strony 283-292.

5. Mękal, A., Tokarz-Deptuła, B., Deptuła, W. (2011). Mikroorganizmy – nasi mali przyjaciele, czyli wybrane dane o hipotezie higieny, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 377-381.

6. Paczkowska, A., Szmalec, J. (2014). Rola dotyku w rozwoju małego dziecka – masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem, Hygeia Public Health, 49(1), 15-18.

7. Pawka, B., Dreher, P., Herda, j., Szwiec, I., Krasicka, M (2010). Próchnica zębów u dzieci problemem społecznym, Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): 5-7.

8. Polewaczyk, A., Plichta, M., Modzelewska, P., Matyjaszczyk, M., Turska-Szybka, A. (2011). Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia, Nowa Stomatologia, 2, 56-61.

9. Serafin, M., Rosińska-Borkowska, D. (2002). Wpływ promieniowania słonecznego na skórę dzieci i sposoby ochrony przed jego szkodliwym działaniem, Nowa Pediatria, 1, s. 26-30.

10. Socha, J., Socha, P., Wikieł, V. (2004). Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia, Nowa Pediatria 2, 55-60.

11. Socha, J., Stolarczyk, A., Socha, P. (2002). Zachowania żywieniowe – od genetyki do środowiska społeczno-kulturowego, Nowa Pediatria, 3, 212-217.

12. Starczewska, M., Emerich, K. (2010). Profilaktyka stomatologiczna u dzieci, Nowa Pediatria, 1, 28-31.

13. Urban, M. (2007). Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u dzieci i młodzieży, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 7(1), 36-41.

14. Weker, H., Więch, M., Wilska, H., Rowicka, G. (2014). Żywność dla niemowląt i małych dzieci. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 36-58). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

15. Weker, H., Dyląg, H., Barańska, M., Rowicka, G. (2014). Specyfika żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym. W: H. Weker, M. Barańska (red.), Zasady żywienia niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym (s. 29-35). Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

16. Weker, H., Barańska, M., Riahi, A., Dyląg, H., Strucińska, M., Więch, M., Kurpińska, P., Klemarczyk, W., Rowicka, G. (2013). Analiza wartości energetycznej i odżywczej diet dzieci w wieku 13-36 miesięcy – badanie ogólnopolskie, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(1), 116-121.

17. Zanio-Kulaszewska, A., Zduniak, A., Zawadziński, M., Jodkowska, E. (2012). Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim, Nowa Pediatria 2, 32-39.

18. Żarowski, M., Steinborn, B. (2004). Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci. Przegląd lekarza, 11, s. 22-25.

19. Żarowski, M., Steinborn, B. (2012). Zaburzenia snu u dzieci z samoistnymi bólami głowy. Polski Przegląd Neurologiczny, 8/1, 25-31.

Uwagi:

prezencja

pogadanka,

dyskusja

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 45h

przygotowanie się do zajęć 15

przygotowanie się do zaliczenia 15

(przygotowanie referatu, prezentacji)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.