Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie na odległość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-NAO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie na odległość
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Pełny opis:

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3. Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4. Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5. Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6. E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

7. Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

8. Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W15

- Ma wiedzę o oczekiwaniach i motywacji uczestników edukacji na odległość oraz specyfice ich kształcenia.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę o metodach i warunkach realizacji nauczania na odległość.

PE1_W24

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego i społeczno-kulturowego nauczania na odległość.

PE1_W25

- Ma wiedzę o metodach i narzędziach informatycznych dotyczących wsparcia pedagogicznego w procesie edukacji na odległość.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- Trafne używa języka specjalistycznego, potrafi zastosować różne kanały i techniki komunikacyjne w nauczaniu na odległość.

PE1_U09

- Potrafi dobrać metody i procedury właściwe do realizacji zadań związanych z nauczaniem na odległość.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość stałego rozwoju technologii, weryfikuje i aktualizuje na bieżąco swoją wiedzę na temat rozwiązań e-learningowych.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) 45 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Dorota Gałan-Niedziela, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Pełny opis:

TEMATYKA

Humanizm i kultura medialna

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie

wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki, Bożena Wujec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Humanizm i kultura medialna

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3. Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4. Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5. Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6. E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

7. Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

8. Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie

wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski, Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Humanizm i kultura medialna

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3. Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4. Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5. Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6. E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

7. Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

8. Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie

wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) 45 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Pełny opis:

Humanizm i kultura medialna

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3. Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4. Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5. Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6. E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

7. Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

8. Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie

wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) 45 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski, Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Klaudia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się ze specyfiką nauczania na odległość w Polsce oraz krajach rozwiniętych i zacofanych edukacyjnie. Wiedzą jakie są zalety nauczania na odległość, jego odmiany i możliwości zastosowania w praktyce pedagogicznej. Potrafią mówić krytycznie o wadach nauczania na odległość czy wykorzystania jego elementów w zależności od kontekstu w procesie kształcenia i wychowywania – zwłaszcza pedagoga medialnego.

Pełny opis:

PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

1. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3. Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4. Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5. Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6. E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego

7. Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej

oraz grupowej

8. Nauczanie zdane a komunikacja między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie wolnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

2.Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

3. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

4. Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Literatura uzupełniająca

1.Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

2. Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) 45 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 25 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.