Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medyczne podstawy opieki nad dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MZB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczne podstawy opieki nad dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W03 Zna przebieg rozwoju biologicznego dziecka w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym i przedszkolnym dotyczącą wzrastania, różnicowania i dojrzewania organizmu. Medyczne podstawy opieki nad dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu

PEP1_W05 Dysponuje wiedzą o czynnikach determinujących i modyfikujących rozwój biologiczny niemowlęcia, małego dziecka i przedszkolaka

PEP1_W05 Rozumie pracę układów: ruchowego (stabilizacji ciała i lokomocji), wegetatywnego (oddychania, odżywiania i krążenia krwi), koordynacyjno – regulacyjnego (narządów zmysłów i układu nerwowego, gospodarki hormonalnej i odporności) w organizmie niemowlęcia, małego dziecka i przedszkolaka

PEP1_W05 Rozpoznaje wczesne symptomy i różnicuje najczęstsze choroby występujące i/lub rozpoczynające się w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym i przedszkolnym.

PEP1_W05 Orientuje się w profilaktyce chorób organizmu dziecka rozpoczynających się i/lub występujących w dzieciństwie

PEP1_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. Potrafi promować zdrowy styl życia we współpracy z rodzicami dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1.Procesy odpowiedzialne za życie człowieka

2.Procesy odpowiedzialne za rozwój organizmu człowieka

3.Czynniki rozwoju organizmu

4.Podstawowe funkcje struktur organizmu:

a)odżywianie – przyjmowanie, trawienie i wchłanianie pokarmu,

b)oddychanie i praca serca

c)oczyszczanie organizmu

d)bierny i czynny układ ruchu

e)kontrola i regulacja czynności struktur organizmu

5.Pielęgnowanie ciała dziecka:

a)żywienie niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

b)higiena ciała i czynności ochronne dziecka

c)zapobieganie chorobom u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

6.Rozpoznawanie problemów zdrowotnych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Michajlik, A., Ramotowski, W. (2009). Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL.

- Winnicott, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Cywińska-Bernas, A. (2012). Trzeba pamiętać, że przyczyn kaszlu u dzieci jest znacznie więcej, Przewodnik Lekarza, 1, 59-64.

- Matkowska-Kocjan, A., Leszek Szenborn, L. (….). Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej, Przewodnik Lekarza,

- Mrozińska, M. (2003). Postępowanie z gorączkującym dzieckiem. Przewodnik Lekarza, 6,6, 94-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1.Procesy odpowiedzialne za życie człowieka

2.Procesy odpowiedzialne za rozwój organizmu człowieka

3.Czynniki rozwoju organizmu

4.Podstawowe funkcje struktur organizmu:

a)odżywianie – przyjmowanie, trawienie i wchłanianie pokarmu,

b)oddychanie i praca serca

c)oczyszczanie organizmu

d)bierny i czynny układ ruchu

e)kontrola i regulacja czynności struktur organizmu

5.Pielęgnowanie ciała dziecka:

a)żywienie niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

b)higiena ciała i czynności ochronne dziecka

c)zapobieganie chorobom u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

6.Rozpoznawanie problemów zdrowotnych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Michajlik, A., Ramotowski, W. (2009). Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL.

- Winnicott, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Cywińska-Bernas, A. (2012). Trzeba pamiętać, że przyczyn kaszlu u dzieci jest znacznie więcej, Przewodnik Lekarza, 1, 59-64.

- Matkowska-Kocjan, A., Leszek Szenborn, L. (….). Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej, Przewodnik Lekarza,

- Mrozińska, M. (2003). Postępowanie z gorączkującym dzieckiem. Przewodnik Lekarza, 6,6, 94-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1.Procesy odpowiedzialne za życie człowieka

2.Procesy odpowiedzialne za rozwój organizmu człowieka

3.Czynniki rozwoju organizmu

4.Podstawowe funkcje struktur organizmu:

a)odżywianie – przyjmowanie, trawienie i wchłanianie pokarmu,

b)oddychanie i praca serca

c)oczyszczanie organizmu

d)bierny i czynny układ ruchu

e)kontrola i regulacja czynności struktur organizmu

5.Pielęgnowanie ciała dziecka:

a)żywienie niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

b)higiena ciała i czynności ochronne dziecka

c)zapobieganie chorobom u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

6.Rozpoznawanie problemów zdrowotnych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Michajlik, A., Ramotowski, W. (2009). Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL.

- Winnicott, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Cywińska-Bernas, A. (2012). Trzeba pamiętać, że przyczyn kaszlu u dzieci jest znacznie więcej, Przewodnik Lekarza, 1, 59-64.

- Matkowska-Kocjan, A., Leszek Szenborn, L. (….). Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej, Przewodnik Lekarza,

- Mrozińska, M. (2003). Postępowanie z gorączkującym dzieckiem. Przewodnik Lekarza, 6,6, 94-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek, Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu polega na pracy pisemnej z zakresu tematów prezentowanych podczas zajęć oraz przeprowadzeniu wywiadu z opiekunem pracującym w żłobku, klubie dziecięcym (lub nianią) na temat organizacji opieki nad małym dzieckiem (pielęgnacja, spacery, zabawa, karmienie).

Pełny opis:

Przebieg rozwoju biologicznego człowieka

Podstawy rozwoju biologicznego człowieka

Czynniki determinujące rozwój biologiczny człowieka w pierwszych latach życia

Rozpoznawanie podstawowych trudności rozwojowych i chorób

Profilaktyka chorób wieku dziecięcego i zaburzeń rozwojowych

Opieka i pielęgnacja dziecka w domu i żłobku:

- Żywienie małego dziecka.

- Pielęgnacja niemowlęcia i małego dziecka

- Znaczenie snu u niemowląt i małych dzieci

- Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka (masaże)

- Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka z zaburzeniami rozwoju

Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce

Opiekun w żłobku jako osoba orientująca się w przebiegu rozwoju dziecka i reagująca na pojawiające się trudności.

Literatura:

Zawitkowski P., Mamo, Tato, co Ty na to. O opiece, pielęgnacji i rozwoju Waszego maleństwa.

Biblioteczka Mamo to ja 2 Zdrowie, żywienie i pielęgnacja dziecka od 0 do 3 lat.

Sears, M. Sears, W., Księga rodzicielstwa bliskości.

Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

Turner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 25

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotu - egzamin pisemny

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1.Procesy odpowiedzialne za życie człowieka

2.Procesy odpowiedzialne za rozwój organizmu człowieka

3.Czynniki rozwoju organizmu

4.Podstawowe funkcje struktur organizmu:

a)odżywianie – przyjmowanie, trawienie i wchłanianie pokarmu,

b)oddychanie i praca serca

c)oczyszczanie organizmu

d)bierny i czynny układ ruchu

e)kontrola i regulacja czynności struktur organizmu

5.Pielęgnowanie ciała dziecka:

a)żywienie niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

b)higiena ciała i czynności ochronne dziecka

c)zapobieganie chorobom u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

6.Rozpoznawanie problemów zdrowotnych u niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Czerwionka-Szaflarska, M. (2013). Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia. W: B. Pawlaczyk (red.) Pielęgniarstwo pediatryczne (s. 49-64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Krawczyński, M., Krawczyński, M. (2009). Propedeutyka pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

- Michajlik, A., Ramotowski, W. (2009). Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL.

- Winnicott, D. W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

- Wolański, N. (2006). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

- Cywińska-Bernas, A. (2012). Trzeba pamiętać, że przyczyn kaszlu u dzieci jest znacznie więcej, Przewodnik Lekarza, 1, 59-64.

- Matkowska-Kocjan, A., Leszek Szenborn, L. (….). Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej, Przewodnik Lekarza,

- Mrozińska, M. (2003). Postępowanie z gorączkującym dzieckiem. Przewodnik Lekarza, 6,6, 94-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu polega na pracy pisemnej z zakresu tematów prezentowanych podczas zajęć.

Zakresy tematyczne:

Żywienie małego dziecka.

Pielęgnacja niemowlęcia i małego dziecka

Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka (masaże)

Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka z zaburzeniami rozwoju

Znaczenie snu u niemowląt i małych dzieci

Opieka medyczna nad matką i dzieckiem w Polsce

oraz przeprowadzeniu wywiadu z opiekunem pracującym w żłobku, klubie dziecięcym (lub nianią) na temat organizacji opieki nad małym dzieckiem (pielęgnacja, spacery, zabawa, karmienie).

Pełny opis:

Przebieg rozwoju biologicznego człowieka

Podstawy rozwoju biologicznego człowieka

Czynniki determinujące rozwój biologiczny człowieka w pierwszych latach życia

Rozpoznawanie podstawowych trudności rozwojowych i chorób

Profilaktyka chorób wieku dziecięcego i zaburzeń rozwojowych

Opieka i pielęgnacja dziecka w domu i żłobku:

- Żywienie małego dziecka.

- Pielęgnacja niemowlęcia i małego dziecka

- Znaczenie snu u niemowląt i małych dzieci

- Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka (masaże)

- Stymulacja rozwoju niemowlęcia i małego dziecka z zaburzeniami rozwoju

Opieka nad matką i dzieckiem w Polsce

Opiekun w żłobku jako osoba orientująca się w przebiegu rozwoju dziecka i reagująca na pojawiające się trudności.

Literatura:

Zawitkowski P., Mamo, Tato, co Ty na to. O opiece, pielęgnacji i rozwoju Waszego maleństwa.

Biblioteczka Mamo to ja 2 Zdrowie, żywienie i pielęgnacja dziecka od 0 do 3 lat.

Sears, M. Sears, W., Księga rodzicielstwa bliskości.

Eliot L. ; Co tam się dzieje ? , Wyd. Media Rodzina, Poznań, 2003

Malinowski A. ; Auksologia . Rozwój biologiczny człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra ,2000

Turner J.S. , D.B. Helms ; Rozwój człowieka , WSiP , Warszawa, 1999

Uwagi:

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna

Nakład pracy studenta

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 20

przygotowanie się do zaliczenia 25

przygotowanie referatu, prezentacji

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.