Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów multimedialnych w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MTM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów multimedialnych w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla IIIr. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa z eduk. kulturalną, (3-l) stac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec. naucz.: animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

*dla specjalności ASK-EW

WIEDZA

PE1_W23

- Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystywania nowoczesnych technologii, edukacyjnych pakietów w procesie wychowania w szkole.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i środki dla projektowania i realizowania działań pedagogicznych, w tym nowoczesnych technologii, pakietów multimedialnych itp.

-------------------------------------

* dla specjalności ASK-K

WIEDZA

PE1_W23

- Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystywania nowoczesnych technologii, edukacyjnych pakietów w procesie wychowania w szkole.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

- Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i środki dla projektowania i realizowania działań pedagogicznych, w tym nowoczesnych technologii, pakietów multimedialnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń, wyłonienie zespołów projektowych (1h).

2.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy zawodowej (2h).

3.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

4.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

5.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody: podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Forma zaliczenia: ocena wykonanych projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń, wyłonienie zespołów projektowych (1h).

2.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy zawodowej (2h).

3.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

4.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

5.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

Literatura:

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

Zimek, R. (2008). Microsoft Publisher 2007 PL, Gliwice: Wyd. Helion.

Uwagi:

Metody: podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Forma zaliczenia: ocena wykonanych projektów

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń, wyłonienie zespołów projektowych (1h).

2.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy zawodowej (2h).

3.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

4.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

5.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

http://www.toondoo.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń (1h).

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

3.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej (2h).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

http://www.toondoo.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń (1h).

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

3.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej (2h).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

http://www.toondoo.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń (1h).

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

3.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej (2h).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

http://www.toondoo.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń (1h).

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

3.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej (2h).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

https://www.storyboardthat.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń (1h).

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych (4h).

3.Obsługa tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń (4h).

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny (4h).

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej (2h).

Literatura:

Zajęcia zdalne realizowane za pomocą narzędzi poczty APS oraz MS Teams. Kontakt ze studentami przez e-mail grupowy USOSweb, pocztę APS oraz MS Teams

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

https://www.storyboardthat.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

Proszę odblokować dostęp do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/ oraz o instalację aplikacji MS Teams.

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena projektów

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć

Pełny opis:

TREŚCI

1.Zajęcia organizacyjne: poznanie grupy, omówienie treści realizowanych w ramach przedmiotu, przedstawienie warunków zaliczenia ćwiczeń.

2.Wykorzystanie pakietu MS Office do przygotowania drukowanych i multimedialnych pomocy dydaktycznych.

3.Oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Tworzenie własnych projektów ćwiczeń.

4.Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

5.Tworzenia bazy programów komputerowych, multimedialnych gier edukacyjnych oraz serwisów internetowych przydatnych w pracy

zawodowej.

Literatura:

Zajęcia zdalne realizowane synchronicznie za pomocą aplikacji MS TEAMS.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Austin, B. (2001). Internet. Praktyczny przewodnik, Warszawa: Wyd. ReadMe.

Trzcińska-Król, M., Wiśniewska, J. (2010). Jak tworzyć materiały dydaktyczne, Warszawa: Wyd. APS.

APLIKACJE INTERNETOWE:

https://learningapps.org/

https://kahoot.com/

http://www.voki.com/presenter/index

https://www.storyboardthat.com/

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

https://edustore.eu/pliki/mobilna-edukacja-poradnik-dla-edukatorow.pdf dostęp: 1.12.2017.

Uwagi:

Proszę odblokować dostęp do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/ oraz o instalację aplikacji MS Teams.

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia 15h

Inne formy: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1.00

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Katarzyna Korbecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.