Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MEP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji plastycznej.

PE1_U09 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki edukacji plastycznej.

PE1_U11 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy z zakresu edukacji plastycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Pełny opis:

Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Kłoniecki J. Rodzina a edukacja kulturalna. Warszawa 2008

Kłoniecki J. Twórczy nauczyciel w procesie edukacji artystycznej. Warszawa 2001

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 21h

Przygotowanie się do zajęć: 9h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci opanowują wiedzę z zakresu rozwoju twórczości plastycznych dzieci, jak również procesu twórczego. Rozpoznają wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby i innych sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Podejmują działalność twórczą posługując się środkami wyrazu plastycznego (linia, kształt, plama, bryła itp.) Rozwiązują zadania plastyczne typu malarskiego, rysunkowego, rzeźbiarskiego, graficznego. Wypowiadają się w różnorodnych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię.

Zaliczenie na podstawie portfolio (esej plus prace plastyczne) przesłanego w korespondencji mailowej przed zamknięciem protokołu zaliczeń.

Pełny opis:

Pełny opis:

Kształtowanie postawy estetycznej i twórczej.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności poznawczej i twórczej.

Inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji w celu wyrażania własnych przeżyć.

Rozbudzenie potrzeb wyrażania i kreowania siebie poprzez plastykę, indywidualny styl wypowiedzi.

Zapoznanie z twórczością plastyczną dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Testy rysunkowe i wolnych skojarzeń badające poziom wyobraźni.

Warsztaty pracy - opanowanie różnych technik plastycznych.

Język plastyczny - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i słownictwem do określania problemów plastycznych - środków wyrazu plastycznego, ich wzajemnych powiązań (kreska, bryła, kompozycja itp.

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba itp.) i ich twórcach, sztuka ludowa.

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

Esej - TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA DZIECKA

Portfolio- siedem prac plastycznych wykonanych w różnych technikach

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Lowenfeld V. Brittain W.L. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka PWN Warszawa 1977

Popek St. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych, WSiP Warszawa 1987

Natorff A., Wasiluk K., Wychowanie plastyczne w przedszkolu, WSiP Warszawa 1990

Literatura uzupełniająca

Popek St. Barwy i psychika Lublin 2001

Popek St. Psychologia twórczości plastycznej Kraków 2010

Marcinkowska K., Michejda-Kowalska K.: Barwne fantazje. WSiP, Warszawa 1993

20.03.2020 Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

- I.Dziubek, E.Krym, Wychowanie przez sztukę. Edukacja plastyczna w nauczaniu zintegrowanym. Program autorski. I.Dziubek, E.Krym

- S. L. Popek, Psychologia twórczości plastycznej. S. L. Pope

- Elementarz XXI wieku. Teczka artysty (Nowa Era)

- Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej. Praca zbiorowa (Verlag Dashofer)

https://www.przedszkola.edu.pl/tworczosc-plastyczna-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2714/1/Beata_Kunat_Rola_nauczyciela_we_wspieraniu_aktywności_plastycznej_dzieci_postulaty_i_rzeczywistość.pdf

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2008-t-n4/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2008-t-n4-s5-18/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2008-t-n4-s5-18.pdf

Uwagi:

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 21h

Przygotowanie się do zajęć: 9h

Sumaryczna liczba punktów: 1 ECTS

Kryteria zaliczenia przedmiotu nie ulegają zmianie po 20.03.2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.