Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media masowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MDM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media masowe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna podstawowe teorie i pojęcia z zakresu wiedzy o mediach (medium, media masowe i kultura masowa, media audiowizualne, cyfryzacja, konwergencja mediów, symulakryczność nowych mediów), a także ich społecznych i edukacyjnych oddziaływań (m. in. wykluczenie cyfrowe, kompetencje informatyczne i informacyjne, cyfrowy tubylec i imigrant).

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagoga – edukatora medialnego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi właściwie interpretować, oceniać treści tradycyjnych przekazów medialnych oraz ich wpływ na odbiorców.

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę za pośrednictwem mediów tradycyjnych i rozwijać swoje umiejętności praktyczne.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień związanych z mediami masowymi wykorzystywanymi w wychowaniu i edukacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K07

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie w instytucjach medialnych.

PE1_K09

- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji, które są przedmiotem działalności instytucji medialnych w środowisku lokalnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.