Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy doradcy zawodowego z dziećmi i młodzieżą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MDD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy doradcy zawodowego z dziećmi i młodzieżą
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE_W15

- ma wiedzę o uczestnikach działalności doradczej,

PE_W16

- zna metodykę wykonywania zadań poradniczych przez doradcę zawodowego w Polsce,

PE_W22

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w odniesieniu do zagadnień z zakresu metodyki poradnictwa zawodowego,

PE_W23

- zna modele doradcze, w tym metody i techniki stosowane w różnych typach poradnictwa zawodowego,

PE_W24

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej z zakresu metodyki poradnictwa zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działań z zakresu doradztwa zawodowego,

PE_U06

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin w odniesieniu do zagadnień z zakresu metodyki pracy doradczej,

PE_U08

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów w zakresie wiedzy o metodyce pracy doradczej,

PE_U09

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej w zakresie wiedzy o metodyce pracy doradczej,

PE_U10

- potrafi posługiwać się podstawowym ujęciami teoretycznym w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych;,

- potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w zakresie wiedzy o metodyce pracy doradczej,

PE_U14

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

- wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,

PE_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej,

PE_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.