Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputer w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputer w badaniach naukowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE1_W22

- Posiada wiedzę o zastosowaniu komputera w badaniach naukowych.

PE1_W23

- Ma uszczegółowioną wiedzę na temat zastosowania programów komputerowych w działalności badawczej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z zastosowaniem komputera w działalności badawczej.

PE1_U05

- Posiada podstawowe umiejętności przygotowania i prowadzenia badań z wykorzystaniem komputera oraz analizowania uzyskanych wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K06

- Przestrzega kanonu etycznego w badaniach naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do świadomego i praktycznego wykorzystania komputera w badaniach naukowych w obszarze dyscyplin społecznych zwłaszcza w pedagogicznych. Jest on szczególnie przydatny w przygotowaniu koncepcji badań, ich prowadzeniu, analizie, prezentacji i interpretacji wyników.

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń:

1. Przydatność komputera w przygotowaniu i prowadzeniu badan naukowych w naukach pedagogicznych

2. Przygotowanie koncepcji badań z zastosowaniem komputera

3. Wykorzystanie komputera w badaniach ilościowych i jakościowych

4. Komputer i Internet w badaniach cyberprzestrzeni

5. Analiza i interpretacja informacji z Internetu

6. Transfer wiedzy a własność intelektualna i prawo autorskie

7. Przydatność komputera w analizie wyników badań

8. Wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne prac kwalifikacyjnych

9. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami ilościowymi i jakościowymi.

10. Analiza wyników badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Łaszczyk J., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informacyjnej w edukacji, [W:] Pedagogika @ środki informatyczne i media w edukacji, „Impuls”, Warszawa - Kraków 2005

Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

Zaczyński P. Wł. Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2001.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń:

1. Przydatność komputera w przygotowaniu i prowadzeniu badan naukowych w naukach pedagogicznych

2. Przygotowanie koncepcji badań z zastosowaniem komputera

3. Wykorzystanie komputera w badaniach ilościowych i jakościowych

4. Komputer i Internet w badaniach cyberprzestrzeni

5. Analiza i interpretacja informacji z Internetu

6. Transfer wiedzy a własność intelektualna i prawo autorskie

7. Przydatność komputera w analizie wyników badań

8. Wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne prac kwalifikacyjnych

9. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami ilościowymi i jakościowymi.

10. Analiza wyników badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Łaszczyk J., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informacyjnej w edukacji, [W:] Pedagogika @ środki informatyczne i media w edukacji, „Impuls”, Warszawa - Kraków 2005

Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

Zaczyński P. Wł. Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2001.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń:

1. Przydatność komputera w przygotowaniu i prowadzeniu badan naukowych w naukach pedagogicznych

2. Przygotowanie koncepcji badań z zastosowaniem komputera

3. Wykorzystanie komputera w badaniach ilościowych i jakościowych

4. Komputer i Internet w badaniach cyberprzestrzeni

5. Analiza i interpretacja informacji z Internetu

6. Transfer wiedzy a własność intelektualna i prawo autorskie

7. Przydatność komputera w analizie wyników badań

8. Wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne prac kwalifikacyjnych

9. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami ilościowymi i jakościowymi.

10. Analiza wyników badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Łaszczyk J., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informacyjnej w edukacji, [W:] Pedagogika @ środki informatyczne i media w edukacji, „Impuls”, Warszawa - Kraków 2005

Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

Zaczyński P. Wł. Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2001.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń:

1. Przydatność komputera w przygotowaniu i prowadzeniu badan naukowych w naukach pedagogicznych

2. Przygotowanie koncepcji badań z zastosowaniem komputera

3. Wykorzystanie komputera w badaniach ilościowych i jakościowych

4. Komputer i Internet w badaniach cyberprzestrzeni

5. Analiza i interpretacja informacji z Internetu

6. Transfer wiedzy a własność intelektualna i prawo autorskie

7. Przydatność komputera w analizie wyników badań

8. Wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne prac kwalifikacyjnych

9. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami ilościowymi i jakościowymi.

10. Analiza wyników badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Łaszczyk J., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informacyjnej w edukacji, [W:] Pedagogika @ środki informatyczne i media w edukacji, „Impuls”, Warszawa - Kraków 2005

Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

Zaczyński P. Wł. Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2001.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

Pełny opis:

Treści wykładów i ćwiczeń:

1. Przydatność komputera w przygotowaniu i prowadzeniu badan naukowych w naukach pedagogicznych

2. Przygotowanie koncepcji badań z zastosowaniem komputera

3. Wykorzystanie komputera w badaniach ilościowych i jakościowych

4. Komputer i Internet w badaniach cyberprzestrzeni

5. Analiza i interpretacja informacji z Internetu

6. Transfer wiedzy a własność intelektualna i prawo autorskie

7. Przydatność komputera w analizie wyników badań

8. Wymogi edytorskie, techniczne i estetyczne prac kwalifikacyjnych

9. Zagadnienia metodologiczne związane z badaniami ilościowymi i jakościowymi.

10. Analiza wyników badań

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Łaszczyk J., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informacyjnej w edukacji, [W:] Pedagogika @ środki informatyczne i media w edukacji, „Impuls”, Warszawa - Kraków 2005

Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Wyd. Żak, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

Zaczyński P. Wł. Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2001.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu 2020Z realizowane są w formie zdalnej za pomocą platformy Teams w trybie synchronicznym, w godzinach przewidzianych w planie zajęć na rok 2020/21.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.