Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w przedszkolu - podstawy i metody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-JOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w przedszkolu - podstawy i metody
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W23

- student potrafi omówić wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dot. przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (Dz. U. z 18.06.2014 r., poz. 803.),

- student potrafi scharakteryzować niezbędne kwalifikacje nauczyciela, realizującego zadania, które wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dot. przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, zinterpretować zapisy podstawy programowej oraz wymienić i zoperacjonalizować cele wczesnego nauczania języków obcych,

- student potrafi scharakteryzować zasady wczesnego nauczania języków obcych z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi,

- student potrafi scharakteryzować sposoby nabywania i doskonalenia umiejętności słuchania i sprawności mówienia,

- student potrafi wymienić i scharakteryzować techniki integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- dobierze właściwe treści, metody oraz środki kształcenia zgodne z zaleceniami metodycznymi do pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi,

- zaplanuje dostosowanie zajęć do możliwości poznawczych dzieci z różnych grup wiekowych,

- zaplanuje proces integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym, wskazując na możliwości współpracy nauczyciela wychowania przedszkolnego z lektorem języka obcego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- interesuje się problematyką wczesnego nauczania języków obcych – wie, skąd może czerpać wiedzę, sam znajduje literaturę metodyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia: od 13.03.2020

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej przesłany e-mailem w domenie poczty APS do dnia 25.05.2020

- samodzielna praca pisemna na wskazany temat do dnia 25.05.2020

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30h+ wykłady - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do kolokwium - 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia: od 13.03.2020

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej przesłany e-mailem w domenie poczty APS do dnia 25.05.2020

- samodzielna praca pisemna na wskazany temat do dnia 25.05.2020

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h+ wykłady - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do kolokwium - 15h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałai i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia:

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej,

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Wykłady i ćwiczenia ze studentami będą prowadzone w trybie zdalnym, synchronicznie zgodnie z wyznaczonym terminarzem zajęć z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Ponadto studenci mają możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl lub aplikacji Teams w czasie wyznaczonych dyżurów.

Pełny opis:

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu.

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Literatura uzupełniająca:

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 45h (ćwiczenia - 30h+ wykłady - 15h)

Przygotowanie się do zajęć - 20h

Czytanie wskazanej literatury: 20h

Przygotowanie się do kolokwium - 25h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 15h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Link do kanału wykładów: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5048a74a288e4c268a0d7e0f16f03634%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=027a80a7-9886-4155-8f52-09307039ace8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do kanałów ćwiczeniowych:

grupa 1: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6aeedc86e2ca4141bb50cc5b695b665a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a5209646-72a5-4e2d-a5a1-6a4fd44b37a9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af2301c7776194f99a264dfae540092e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fa0b44a9-ffd4-4c74-9675-19897b0161dd&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 3:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0e80af89ed2b40268955ae6b20185636%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=31d81db9-5ea8-4c77-9988-c51b9feb7959&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia:

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej,

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Wykłady i ćwiczenia ze studentami będą prowadzone w trybie zdalnym, synchronicznie zgodnie z wyznaczonym terminarzem zajęć z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Ponadto studenci mają możliwość kontaktu z prowadzącym zajęcia drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl lub aplikacji Teams w czasie wyznaczonych dyżurów.

Pełny opis:

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu.

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Literatura uzupełniająca:

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 27h (ćwiczenia - 15h+ wykłady - 12h)

Przygotowanie się do ćwiczeń - 15h

Czytanie i opracowywanie literatury 25h

Przygotowanie się do kolokwium - 30h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 15h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 30+ 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Link zespołu - wykłady: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adeca0695c1b34d1bb803b845472b01af%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1acf6ae7-eeee-45ef-bafb-eae709e96d5d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki zespołu grup ćwiczeniowych:

Grupa 1: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a35423d7df3004717bc18356c0b257438%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=98229d43-9caf-43ae-b1cb-57d50cecae38&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a17b322b067804088abdef437b7aa62d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6c8b2735-b3b3-4d15-8eab-1b76ef4ac1a5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.