Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne zastosowania komputerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EZK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne zastosowania komputerów
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Ma skonkretyzowaną wiedzę na temat zastosowania komputera w edukacji zgodnie z teoretycznymi podstawami edukacji i kształcenia.

PE1_W23

- Dysponuje wiedzą o zastosowaniu komputerów w edukacji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie edukacyjnego zastosowana komputerów.

PE1_U05

- Posiada podstawowe umiejętności przygotowania i prowadzenia badań w zakresie edukacyjnych zastosowań komputera.

PE1_U06

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na temat edukacyjnych zastosowań komputerów.

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk w zakresie edukacyjnego zastosowania komputerów.

PE1_U15

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z w zakresie edukacyjnego wykorzystania komputerów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych związanych z zastosowaniem komputerów.

PE1_K03

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z wykorzystaniem komputerów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Zbigniew Małysz, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykłady - egzamin pisemny i ocena przygotowanych prac indywidualnych

Ćwiczenia - przygotowanie projektu edukacyjnego

Pełny opis:

W toku zajęć student zostanie zapoznany z wiedzą na temat zastosowania komputera i innych technologii w procesie kształcenia i wychowania na różnych szczeblach edukacyjnych. Uzyska umiejętności w zakresie zastosowania aplikacji multimedialnych przydatnych w przygotowaniu projektu edukacyjnego a także w badaniach naukowych. Kompetencje społeczne obejmować będą przydatność komputera w warsztacie pracy pedagoga i doskonaleniu jego kompetencji.

WYKŁADY

ĆWICZENIA obejmują następującą problematykę:

1. Możliwości i zagrożenia funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni

2. Rola nowych technologii w procesach komunikacji społecznej

3. Komputer i Internet jako narzędzie i przestrzeń pozyskiwania informacji

4. Możliwości i ograniczenia prowadzenia badań edukacyjnych on-line versus w świecie realnym

5. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych przydatnych w prowadzeniu badań edukacyjnych

6. Problemy metodologiczne i etyczne związane z wykorzystaniem komputera w warsztacie pracy pedagoga

7. Wybrane problemy realizacji badań edukacyjnych

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1997.

4. Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.53. Tanaś M., (red.) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.

4.Andrzejewska A., (Nie) bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniajaca:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.

2. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.

3. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

4..Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

5.Lewowicki T., B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

6.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski, Anna Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W toku zajęć student zostanie zapoznany z wiedzą na temat zastosowania komputera i innych technologii w procesie kształcenia i wychowania

na różnych szczeblach edukacyjnych. Uzyska umiejętności w zakresie zastosowania aplikacji multimedialnych przydatnych w przygotowaniu

projektu edukacyjnego a także w badaniach naukowych. Kompetencje społeczne obejmować będą przydatność komputera w warsztacie pracy pedagoga i doskonaleniu jego kompetencji.

Pełny opis:

1. Możliwości i zagrożenia funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni

2. Rola nowych technologii w procesach komunikacji społecznej

3. Komputer i Internet jako narzędzie i przestrzeń pozyskiwania informacji

4. Możliwości i ograniczenia prowadzenia badań edukacyjnych on-line versus w świecie realnym

5. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych przydatnych w prowadzeniu badań edukacyjnych

6. Problemy metodologiczne i etyczne związane z wykorzystaniem komputera w warsztacie pracy pedagoga

7. Wybrane problemy realizacji badań edukacyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK,

Kraków

2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS,

NASK,

Kraków 2015.

3. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1997.

4. Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.53. Tanaś M.,

(red.)

Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.

4.Andrzejewska A., (Nie) bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniajaca:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.

2. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.

3. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

4..Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

5.Lewowicki T., B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

6.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W toku zajęć student zostanie zapoznany z wiedzą na temat zastosowania komputera i innych technologii w procesie kształcenia i wychowania

na różnych szczeblach edukacyjnych. Uzyska umiejętności w zakresie zastosowania aplikacji multimedialnych przydatnych w przygotowaniu

projektu edukacyjnego a także w badaniach naukowych. Kompetencje społeczne obejmować będą przydatność komputera w warsztacie pracy pedagoga i doskonaleniu jego kompetencji.

Pełny opis:

1. Możliwości i zagrożenia funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni

2. Rola nowych technologii w procesach komunikacji społecznej

3. Komputer i Internet jako narzędzie i przestrzeń pozyskiwania informacji

4. Możliwości i ograniczenia prowadzenia badań edukacyjnych on-line versus w świecie realnym

5. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych przydatnych w prowadzeniu badań edukacyjnych

6. Problemy metodologiczne i etyczne związane z wykorzystaniem komputera w warsztacie pracy pedagoga

7. Wybrane problemy realizacji badań edukacyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK,

Kraków 2015.

3. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1997.

4. Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.53. Tanaś M., (red.)

Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.

4.Andrzejewska A., (Nie) bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniajaca:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.

2. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.

3. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

4..Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

5.Lewowicki T., B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

6.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Maciej Tanaś, Izabela Tonkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.