Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja dla bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-EDB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Piotr Doleszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Jarosław Korczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Profilaktyka unikania wypadków.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć.

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium.

C. Wykonanie projektu zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna.

Próba zdefiniowania następujących terminów: edukacja, bezpieczeństwo, zagrożenie, profilaktyka, niebezpieczeństwo.

Czym jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa w kontekście pojęcia zagrożenia.

Edukacja dla bezpieczeństwa w myśli podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r.

2. Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

3. Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

4. Pierwsza pomoc jak się zachować w sytuacji bycia świadkiem wypadku. Wybrane aspekty związane z podejmowaniem działań mających na celu udzielenie wstępnej pomocy osobom będącym w stanie zagrożenia bądź będących ofiarami wypadku. Wzywanie pomocy oraz zachowanie bezpieczeństwa własnego w sytuacji bycia świadkiem wypadku.

5. Bezpieczeństwo w Internecie. Wybrane zagadnienia związane z działaniami edukacyjnymi służącymi bezpiecznemu korzystaniu z elektronicznych środków przekazu. Wybrane zagrożenia związane z siecią www, oraz kampanie informacyjna promujące zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

6. Przeciwdziałanie przemocy w szkole. Wybrane zachowania agresywne wśród dzieci we wczesnych latach edukacji. Działania służące zapobieganiu powstawaniu aktów agresji w szkole. Omówienie przykładów właściwych zachowań oraz próba przeprowadzenia zajęć z tego tematu.

7. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy.

8. Higiena osobista i zachowania prozdrowotne w szkole. Nabywanie/doskonalenia umiejętności przestrzegania codziennej higieny osobistej w domu i w szkole.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka, Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, ORE Warszawa 2017

2. Elżbieta Walkiewicz, Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów, ORE Warszawa 2017.

3. Grzegorz Raczak, Edukacja dla Bezpieczeństwa Szkoła podstawowa, Prezentacja, ORE Warszawa 2017.

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkołą podstawowa. Edukacja dla bezpieczeństwa. Dobra Szkoła, MEN ORE Warszawa 2017

5. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216).

6. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67, s. 85-98

Literatura uzupełniająca

1. Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej, ORE Warszawa 2017.

2. Hanna Elak, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w świetle nowej reformy oświaty, Obronność Zeszyty Naukowe 3(23)/2017, s. 17-41.

3. Barbara Boniek, Edukacja dla bezpieczeństwa, program nauczania (klasa 8).

4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, ORE, Warszawa 2017.

5. Dorota Macander, Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja i przestępczością, ORE,, Warszawa 2016.

Uwagi:

Ćwiczenia

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium : 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.