Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka zdolności I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DZ1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka zdolności I
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W09

- Zna teorie i modele rozwoju zdolności oraz główne uwarunkowania efektywności rozwijania uzdolnień jednostki.

PE1_W24

- Posiada wiedzę o sposobach identyfikacji uczniów zdolnych.

PE1_W25

- Zna i rozumie specyfikę wykorzystania klasycznych metod dydaktycznych w kształceniu uczniów zdolnych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U03

- Potrafi konstruować zadania i celowo dobrane zestawy zadań pomocne w diagnozowaniu oraz rozwijaniu zdolności.

PE1_U15

- Dostrzega ograniczenia i przeszkody w procesie kształcenia uczniów zdolnych w warunkach szkoły.

- Umie przełożyć treści zasad dydaktycznych na język praktyki szkolnej pracy z jednostką zdolną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Posiada świadomość własnych uzdolnień oraz kierunków i sposobów ich rozwijania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

5. Ocena wyników pisemnego rozwiązania zadania „własne doświadczenia w rozwijaniu zdolności”

6. Ocena jakości przygotowania elementów „skryptu” pomocnego w studiowania zagadnień dydaktyki zdolności

7. Ocena funkcjonowania oraz wkładu pracy własnej w przygotowanie wspólnego opracowania

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Różne ujęcia I definicje zdolności

2. Klasyfikacja zdolności I uzdolnień

3. Koncepcje (teorie) zdolności

4. Metody diagnozowania zdolności

5. Metody I formy pracy z uczniem zdolnym

6. Szkoła miejscem rozwijania zdolności

7. Własne doświadczenia w pracy ze zdolnymi.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie projektu: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

3. Ocena wyników pisemnego rozwiązania zadania „własne doświadczenia w rozwijaniu zdolności”

4. Ocena jakości przygotowania elementów „skryptu” pomocnego w studiowania zagadnień dydaktyki zdolności

5. Ocena funkcjonowania oraz wkładu pracy własnej w przygotowanie wspólnego opracowania

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Różne ujęcia I definicje zdolności

2. Klasyfikacja zdolności I uzdolnień

3. Koncepcje (teorie) zdolności

4. Metody diagnozowania zdolności

5. Metody I formy pracy z uczniem zdolnym

6. Szkoła miejscem rozwijania zdolności

7. Własne doświadczenia w pracy ze zdolnymi.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie projektu: 5 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

3. Ocena wyników pisemnego rozwiązania zadania „własne doświadczenia w rozwijaniu zdolności”

4. Ocena jakości przygotowania elementów „skryptu” pomocnego w studiowania zagadnień dydaktyki zdolności

5. Ocena funkcjonowania oraz wkładu pracy własnej w przygotowanie wspólnego opracowania

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Różne ujęcia I definicje zdolności

2. Klasyfikacja zdolności I uzdolnień

3. Koncepcje (teorie) zdolności

4. Metody diagnozowania zdolności

5. Metody I formy pracy z uczniem zdolnym

6. Szkoła miejscem rozwijania zdolności

7. Własne doświadczenia w pracy ze zdolnymi.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie projektu: 5 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Korbecka
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena wypowiedzi ustnych oraz uczestnictwa w dyskusji prowadzonej z grupą studencką

2. Ocena rezultatów studiów literaturowych na podstawie wypowiedzi przygotowanych przez studenta

3. Ocena wyników pisemnego rozwiązania zadania „własne doświadczenia w rozwijaniu zdolności”

4. Ocena jakości przygotowania elementów „skryptu” pomocnego w studiowania zagadnień dydaktyki zdolności

5. Ocena funkcjonowania oraz wkładu pracy własnej w przygotowanie wspólnego opracowania

Pełny opis:

ZAGADNIENIA

--------------------------------------------------------------

1. Różne ujęcia I definicje zdolności

2. Klasyfikacja zdolności I uzdolnień

3. Koncepcje (teorie) zdolności

4. Metody diagnozowania zdolności

5. Metody I formy pracy z uczniem zdolnym

6. Szkoła miejscem rozwijania zdolności

7. Własne doświadczenia w pracy ze zdolnymi.

Literatura:

Teksty oraz materiały pomocnicze, a także zadania do wykonania przez studentów przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grupy studenckiej.

Termin połączeń oraz realizacji programu studiów zgodny z planem zajęć.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie przez studentów opracowania zadanego zagadnienia.

Kontakt e-mail do prowadzącego:laszczyk@aps.edu.pl

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. A. Góralski (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996

2. T. Lewowicki: Kształcenie uczniów zdolnych. WSiP, Warszawa,1980

3. J. Łukasiewicz-Wieleba, M. Jabłonowska: Zdolności i twórczość. Wydawnictwo APS Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Popek: Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. UMCS, Lublin 1981

2. B. Hornowski: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych. WSiP, Warszawa 1978

3. T. Giza: Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka

4. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- praca nad projektem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie projektu: 5 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 0 lub 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.