Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dbałość o rozwój fizyczny w domu, żłobku i w przedszkolu – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-DFZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dbałość o rozwój fizyczny w domu, żłobku i w przedszkolu – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Dysponuje wiedzą o potrzebie ruchu i potrafi scharakteryzować zgubne konsekwencje lekceważenia potrzeby ruchu u dzieci w wychowaniu domowym i przedszkolnym

Zna przebieg rozwoju fizycznego i sposoby rozwijania sprawności fizycznej dziecka

Rozumie zależności pomiędzy rozwojem fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

Zna formy i metody dbałości o sprawność fizyczną w żłobku i przedszkolu.

potrafi scharakteryzować konieczność organizowania dzieciom zabaw np. w ogrodzie oraz omówić korzyści z kąpieli powietrznych, słonecznych i wodnych

potrafi omówić uprzywilejowane miejsce zabaw i ćwiczeń ruchowych w wychowaniu dzieci, a także potrzebę wdrażania dzieci do uprawiania „sportów całego życia”

potrafi kształtować umiejętności ruchowe i społeczne maluchów, w tym zabawy rekomendowane w metodzie Ruchu rozwijającego.

potrafi sporządzić bilans aktywności wybranego dziecka w ciągu dnia (od chwili gdy dziecko rano wstaje do czasu, gdy położy się wieczorem spać) i ustalić czasu wypełnionego aktywnością ruchowa, z uwzględnieniem intensywnego ruchu.

potrafi planować i przeprowadzać zajęcia z dziećmi

potrafi zaplanować proces troski o zdrowie maluchów w placówkach wychowania przedszkolnego – sporządzenie listy zadań personelu

potrafi współpracować z rodzicami odnośnie dbania o zdrowie i rozwijania sprawności fizycznej dzieci

Jest aktywny ruchowo i dysponuje taką sprawnością ruchową, która jest potrzebna do prowadzenia zajęć z rozwoju fizycznego dziecka

ma świadomość konieczności dbania o zdrowie własne i powierzonych dzieci, a także mądrego wspieranie ich w rozwoju fizycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

-obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

-przygotowanie scenariusza zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie przydzielonej tematyki,

-praktyczne poprowadzenie zajęć według przygotowanego scenariusza ze swoją grupą ćwiczebną.

Pełny opis:

Treści:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania

przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego

uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

realizowanych w żłobkach i przedszkolach.

3.Bezpieczeństwo dziecka w domu, żłobku i przedszkolu – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje.

4.Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postępowanie

wobec dziecka chorego w domu, żłobku i przedszkolu.

5.Żywienie małego dziecka, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane ze złym odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak łaknienia...

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym,

ich zadania i funkcje.

7. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni dobór ćwiczeń fizycznych.

7.Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju fizycznego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gniewkowski W. O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu1983.

2. Kierczak Urszula „WF w edukacji wczesnoszkolnej”. Poradnik metodyczny. Kraków 2010.

3. Maszczak Tadeusz (red.) „Metodyka WF” AWF Warszawa 2005.

4 .Owczarek Sławomir „Atlas ćwiczeń korekcyjnych” WSiP 1998.

5. Owczarek Sławomir „Gimnastyka przedszkolaka” WSiP 2007.

6 .Trześniowski Roman „Gry i zabawy ruchowe” WSiP 1995.

7. Żukowska Zofia (red.) „Ja zdrowie ruch”. PTNKF Warszawa 2000,

8. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym - red. naukowa:

A. Jegier, Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- pokaz,

- ćwiczenia ruchowe,

- praca w zespołach,

- analiza przypadków,

- film, instruktaż obrazowy,

- praca z książką i czasopismem

- metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godzin.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie scenariusza i prowadzenia - 5

Przygotowanie pomocy dydaktycznych - 5

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

-obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

-przygotowanie scenariusza zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie przydzielonej tematyki,

-praktyczne poprowadzenie zajęć według przygotowanego scenariusza ze swoją grupą ćwiczebną.

Pełny opis:

Treści:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania

przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego

uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

realizowanych w żłobkach i przedszkolach.

3.Bezpieczeństwo dziecka w domu, żłobku i przedszkolu – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje.

4.Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postępowanie

wobec dziecka chorego w domu, żłobku i przedszkolu.

5.Żywienie małego dziecka, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane ze złym odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak łaknienia...

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym,

ich zadania i funkcje.

7. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni dobór ćwiczeń fizycznych.

8.Metodyka prowadzenia zajęć ruchowych. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju fizycznego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gniewkowski W. O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu1983.

2. Kierczak Urszula „WF w edukacji wczesnoszkolnej”. Poradnik metodyczny. Kraków 2010.

3. Maszczak Tadeusz (red.) „Metodyka WF” AWF Warszawa 2005.

4 .Owczarek Sławomir „Atlas ćwiczeń korekcyjnych” WSiP 1998.

5. Owczarek Sławomir „Gimnastyka przedszkolaka” WSiP 2007.

Literatura uzupełniająca:

6 .Trześniowski Roman „Gry i zabawy ruchowe” WSiP 1995.

7. Żukowska Zofia (red.) „Ja zdrowie ruch”. PTNKF Warszawa 2000,

8. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym - red. naukowa:

A. Jegier, Warszawa 2016.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30 godzin.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie scenariusza i prowadzenia - 10

Przygotowanie pomocy dydaktycznych - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Normy rozwojowe dzieci od 0 do 5 lat w aspekcie rozwoju fizycznego z uwzględnieniem motoryki dużej i małej.

Wpływ prawidłowego żywienia dzieci na ich zharmonizowany rozwój fizyczny.

Organizacja dnia w żłobku i przedszkolu w aspekcie zaspokajania potrzeby ruchu dzieci i pobytu na powietrzu.

Sprawdzian wiadomości w formie ustnej.

Przygotowanie prezentacji wyjaśniającej podstawowe zasady wybranych zabaw. Przygotowanie scenariuszy wybranych zabaw.

Pełny opis:

Normy rozwojowe dzieci od 0 do 5 lat w aspekcie rozwoju fizycznego z uwzględnieniem motoryki dużej i małej.

Wpływ prawidłowego żywienia dzieci na ich zharmonizowany rozwój fizyczny.

Organizacja dnia w żłobku i przedszkolu w aspekcie zaspokajania potrzeby ruchu dzieci i pobytu na powietrzu.

Omówienie różnorodnych aktywności ruchowych dzieci z uwzględnieniem zabaw ze śpiewem, ćwiczeń orientacyjnych, bieżnych, na świeżym powietrzu w różnych porach roku, pływania, jazdy na hulajnodze i rowerze.

Omówienie scenariuszy zabaw ruchowych, przeprowadzenie wybranych zabaw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gniewkowski W. O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu1983.

2. Bogdanowicz M., Okrzesik D. Opis i planowanie zajęć według metody ruchu rozwijającego W. Sherborne. Harmonia

2. Karaskova V. Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2010

3. Półtorak A. Baraszkujemy, 20 prostych zabaw z malutkim dzieckiem.

9. Wlaźnik K. Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP 1972

Literatura uzupełniająca:

1. Owczarek S. „Gimnastyka przedszkolaka” WSiP 2007.

2. Woźniak K. Zabawy ruchowe ze śpiewem i muzyką.

3. Zachwatowicz – Jasieńska K. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Impuls, Kraków 2010

6. Sąsiadek K. Zabawy paluszkowe. Media Rodzina.

7. Stoppard M. Zbadaj swoje dziecko, MUZA S.A., Warszawa 1992

8. Batllori J., Eskandell V. Zabawy z dzieckiem . SBM Warszawa 2007

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.